Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 december 2012

Copernicus: een nieuwe naam voor het Europees programma voor aardobservatie

Copernicus is de nieuwe naam van het Europees programma voor aardobservatie van de Europese Commissie, voorheen bekend onder de naam GMES (wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid). Deze nieuwe naam werd vandaag op de Raad Concurrentievermogen bekendgemaakt door vicevoorzitter van de Commissie Antonio Tajani. In een wereld met een verhoogd risico op natuur- en andere rampen heeft Copernicus tot doel het milieu op land, op zee en in de lucht te observeren en ook de veiligheid van de burgers te vergroten. Copernicus stimuleert terzelfder tijd economische groei en werkgelegenheid en kan tussen 2015 en 2030 tot 85 000 nieuwe banen scheppen volgens een recent onderzoek (zie IP/12/1304).

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Met de naamsverandering van GMES in Copernicus bewijzen wij eer aan een groot Europees wetenschapper en astronoom: Nicolaus Copernicus. Zoals hij in de 16e eeuw als katalysator heeft gefungeerd voor een beter begrip van de wereld, zo zorgt het Europees programma voor aardobservatie voor een grondig inzicht in onze veranderende planeet en maakt het concrete acties mogelijk om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. Het Copernicusprogramma heeft nu het stadium van volwassenheid bereikt en alle diensten zullen binnenkort operationeel worden. Dankzij de grotere hoeveelheid beschikbare gegevens zal het aantal gebruikers toenemen, wat bijdraagt tot de groei die we op dit moment echt nodig hebben."

Meer informatie

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Copernicus op de Europa-website

Waarom een nieuwe naam voor GMES? Vanwaar de naam Copernicus?

Alle diensten van Copernicus zullen binnenkort operationeel worden. Dankzij de grotere hoeveelheid beschikbare gegevens zal het aantal gebruikers toenemen. De nieuwe benaming zal bijdragen tot een sterkere bewustwording over Copernicus in alle regio's en in alle bevolkingslagen — en zal zo kansen voor groei en banen scheppen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de regionale en lokale spelers, of het nu gaat om overheidsinstanties, particuliere ondernemingen of burgers.

Met de keuze voor de naam Copernicus bewijzen wij eer aan een groot Europees wetenschapper en astronoom: Nicolaus Copernicus. Velen beschouwen Copernicus met zijn theorie van het heliocentrisch universum als de belangrijkste voorloper van de moderne wetenschap. Hij ontsloot een oneindig universum, niet langer beperkt door de rotatie van de planeten en de zon rond de aarde, en schiep een wereld zonder grenzen. Zijn inzicht was voordelig voor de mensheid en bracht in wezen het wetenschappelijk onderzoek op gang, wat ons toeliet de wereld waarin we leven beter te begrijpen.

Copernicus

Copernicus bestaat uit een groep diensten die gegevens verzamelen en informatie verschaffen en maakt daarbij gebruik van satellieten en grondsensoren om het milieu en natuurverschijnselen op aarde te observeren.

Het Copernicusprogramma is niet alleen een instrument om de levenskwaliteit van de Europese burgers te verbeteren, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese strategie voor groei en werkgelegenheid. Copernicus vervangt de bestaande Europese ruimtecapaciteiten niet, maar vult ze eerder aan om op lange termijn aan de behoeften van de gebruikers te voldoen en duurzaamheid en Europese autonomie veilig te stellen.

Copernicus verhoogt onze veiligheid in diverse opzichten, bijvoorbeeld door een beter beheer van natuurrampen: het programma laat toe om vroeger in te grijpen en helpt daardoor verlies van mensenlevens en materiële schade te voorkomen. Verder levert het betrouwbare informatie om de klimaatverandering te volgen en te voorspellen.

Copernicus helpt het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen te verbeteren, observeert de kwaliteit van de lucht en de oceanen en draagt bij tot de optimalisering van onze landbouw en het bevorderen van hernieuwbare energie. Het maakt een betere planning van onze steden mogelijk door verspreide bebouwing te voorkomen en door verkeersstromen vloeiender te maken.

Contact:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar