Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 11. decembrī

Copernicus: Eiropas Zemes novērošanas programmas jaunais nosaukums

Copernicus ir jaunais nosaukums Eiropas Komisijas Zemes novērošanas programmai, kas iepriekš bija pazīstama kā GMES (Globālā vides un drošības novērošana). Jauno nosaukumu šodien Konkurētspējas padomē paziņoja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni. Pasaulē, kurā arvien pieaug dabas un citu katastrofu draudi, programmas Copernicus mērķis ir novērot vides stāvokli uz sauszemes, jūrā un atmosfērā, kā arī uzlabot iedzīvotāju drošību. Saskaņā ar nesen veiktu pētījumu (skat. IP/12/1304) Copernicus vienlaikus ir ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēks ar potenciālu radīt līdz pat 85 000 jaunu darba vietu laika posmā 2015.–2030. gadam.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni teica:Nomainot GMES nosaukumu uz Copernicus, mēs godinām diženo Eiropas zinātnieku un novērotāju Nikolaju Koperniku. Līdzīgi kā viņš 16. gadsimtā veicināja labāku izpratni par pasaules uzbūvi, tā arī Eiropas Zemes novērošanas programma sniedz padziļinātu izpratni par mūsu mainīgo planētu, ļaujot veikt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Patlaban programma Copernicus ir attīstījusies tiktāl, ka visi tās piedāvātie pakalpojumi drīz nonāks ekspluatācijas fāzē. Līdz ar plašāku datu pieejamību palielināsies arī programmas izmantojums, tādējādi veicinot izaugsmi, kas mums patlaban tik ļoti nepieciešama.”

Plašāka informācija

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Copernicus on Europa

Kāpēc pārdēvēt GMES? Kādēļ izvēlēties nosaukumu Copernicus?

Visi programmas Copernicus pakalpojumi drīz nonāks ekspluatācijas fāzē. Ņemot vērā plašāku datu pieejamību, palielināsies arī programmas izmantojums. Jaunais nosaukums ļaus vairot programmas Copernicus atpazīstamību visos ģeogrāfiskajos un sociālekonomiskajos līmeņos, tādējādi paverot ceļu izaugsmei un jaunu darba vietu izveides iespējām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai šie dalībnieki ir sabiedriskās iestādes, privātie uzņēmumi vai iedzīvotāji.

Izvēloties nosaukumu Copernicus, mēs godinām diženo Eiropas zinātnieku un novērotāju Nikolaju Koperniku. Daudzi Kopernika heliocentrisko pasaules uzbūves teoriju uzskata par galveno mūsdienu zinātnes priekšteci. Viņš pavēra cilvēcei bezgalīgu visumu, ko iepriekš ierobežoja uzskats par planētu un Saules rotāciju ap Zemi, un tādējādi radīja pasauli bez robežām. Cilvēce guva labumu no viņa redzējuma, un tas iekustināja zinātniskās izpētes garu, kas ļāva mums labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam.

Copernicus

Copernicus sastāv no pakalpojumu kopuma, kas apkopo datus un sniedz informāciju, izmantojot satelītus un zemes sensorus vides un planētas dabas parādību novērošanai.

Programma Copernicus ir ne tikai rīks Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, bet arī potenciāls ieguldījums Eiropas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā. Copernicus neaizstāj Eiropas esošās spējas, bet gan papildina tās nolūkā apmierināt lietotāju vajadzības un ilgtermiņā garantēt ilgtspējību un Eiropas autonomiju.

Copernicus daudzējādi uzlabo drošību, piemēram, veicina labāku dabas katastrofu pārvaldību, ļauj iesaistīties pēc iespējas agrāk, un tādējādi palīdz izvairīties no cilvēku upuriem un materiāliem zaudējumiem. Tā sniedz arī uzticamu informāciju klimata pārmaiņu prognozēšanai un novērošanai.

Copernicus palīdz uzlabot dabas resursu izmantošanu, novēro okeānu un atmosfēras kvalitāti, palīdz optimizēt lauksaimnieciskās darbības un popularizēt atjaunojamos energoresursus. Tā ļauj veiksmīgāk plānot pilsētu attīstību, novērojot pilsētu teritoriju izplešanos un atvieglojot transporta plūsmu.

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar