Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 11 d., Briuselis

„Copernicus“ – Europos Žemės stebėsenos programa

„Copernicus“ yra Europos Komisijos Žemės stebėsenos programos, anksčiau vadintos GMES (Globali aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema), naujas pavadinimas. Konkurencingumo tarybos posėdyje apie tai šiandien pranešė Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani. Pasaulyje kyla vis didesnis gaivalinių ir kitų nelaimių pavojus, tad „Copernicus“ tikslas – stebėti žemės, jūros ir atmosferos būklę ir gerinti piliečių saugumą. Be to, „Copernicus“ yra ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo veiksnys: remiantis neseniai atlikto tyrimo duomenimis (žr. IP/12/1304), vykdant šią programą 2015–2030 m. gali būti sukurta iki 85 000 naujų darbo vietų.

Už įmones ir pramonę atsakingas Europos Komisijos narys, Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Pakeisdami GMES pavadinimą į „Copernicus“ pagerbiame didį Europos mokslininką ir stebėtoją Mikalojų Koperniką. Šis novatorius padėjo geriau suprasti visatą 16 amžiuje, o Europos Žemės stebėsenos programa šiandien teikia visapusiškų žinių apie kintančią mūsų planetą ir sudaro galimybę imtis konkrečių veiksmų piliečių gyvenimo kokybei gerinti. „Copernicus“ dabar pasiekė baigiamąjį etapą, tad greitai bus pradėtos teikti visos šios programos paslaugos. Geresnė prieiga prie duomenų sukels didesnį naudotojų susidomėjimą, o tai skatins mums dabar labai reikalingą augimą.“

Daugiau informacijos

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Copernicus on Europa

Kodėl GMES pavadinimas pakeistas į „Copernicus“?

Greitai pradės veikti visos pagal programą „Copernicus“ teikiamos paslaugos. Geresnė prieiga prie duomenų netrukus sukels didesnį naudotojų susidomėjimą. Naujas pavadinimas padės didinti informuotumą apie „Copernicus“ visais – geografiniu, socialiniu ir ekonominiu – lygmenimis. Tai skatins augimą ir darbo vietų kūrimą. Daugiausia dėmesio bus skiriama regionų ir vietos veikėjams – tiek valdžios institucijoms, tiek privačioms įmonėms ar piliečiams.

Pasirinkę pavadinimą „Copernicus“ pagerbiame didį Europos mokslininką ir stebėtoją Mikalojų Koperniką. M. Koperniko heliocentrinės visatos teorija daugelio laikoma pagrindine šiuolaikinio mokslo pradininke. Jis atskleidė žmogui beribę visatą, kurią, kaip manyta anksčiau, ribojo planetų ir Saulės sukimasis aplink Žemę, ir sukūrė pasaulį be sienų. Žmonija sugebėjo pasinaudoti jo įžvalga, suteikusia postūmį moksliniams tyrimams. Tai mums padėjo geriau suprasti pasaulį, kuriame gyvename.

„Copernicus“

Programą „Copernicus“ sudaro duomenų rinkimo ir informacijos teikimo paslaugos – naudojant palydovus ir antžeminius jutiklius stebima aplinka ir gamtos reiškiniai planetoje.

„Copernicus“ yra ne tik priemonė, skirta Europos piliečių gyvenimo kokybei gerinti, ji taip pat gali daug prisidėti prie Europos augimo ir užimtumo strategijos tikslų įgyvendinimo. „Copernicus“ nepakeičia esamų Europos pajėgumų, bet juos papildo, kad būtų patenkinti naudotojų poreikiai ir užtikrintas tvarumas bei ilgalaikis Europos savarankiškumas.

Įgyvendinant programą „Copernicus“ įvairiais būdais stiprinamas mūsų saugumas, pavyzdžiui, greičiau reaguojant geriau valdomos gaivalinės nelaimės ir išvengiama žmonių aukų bei materialinės žalos. Pagal šią iniciatyvą taip pat teikiama patikima informacija klimato kaitai stebėti ir nuspėti.

„Copernicus“ padeda gerinti gamtos išteklių valdymą, stebėti atmosferos bei vandenynų kokybę, optimizuoti žemės ūkio veiklą ir skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją. Naudojant šią programą geriau planuojami miestai, nes prižiūrimas jų plėtimasis ir mažinami transporto srautai.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. (+32 2 295 17 52),

Sara Tironi, tel. (+32 2 299 04 03).


Side Bar