Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. joulukuuta 2012

Copernicus on Euroopan maanseurantaohjelman uusi nimi

Euroopan maanseurantaohjelman uusi nimi on Copernicus. Aiemmin ohjelma tunnettiin nimellä GMES (ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta). Komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani julkisti uuden nimen tänään kilpailukykyneuvostossa. Nykymaailmassa luonnononnettomuuksien ja muiden uhkien riski lisääntyy koko ajan, ja Corpernicuksella pyritään seuraamaan ympäristön tilaa maalla, merelle ja ilmakehässä sekä parantamaan kansalaisten turvallisuutta. Samalla Copernicus edistää taloudellista kasvua ja työllisyyttä. Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan ajanjaksolla 2015–2030 voi syntyä jopa 85 000 uutta työpaikkaa (ks.IP/12/1304).

”GMES:n nimen muuttamisella Corpenicukseksi kunnioitetaan suurta eurooppalaista tieteilijää ja havainnoijaa Nikolaus Kopernikusta”, toteaa teollisuus- ja yritystoiminnasta vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Hän myötävaikutti 1500-luvulla aktiivisesti maailmankuvamme muotoutumiseen. Samalla tavoin Euroopan maanseurantaohjelma auttaa meitä nyt ymmärtämään muuttuvaa planeettaamme ja toteuttamaan konkreettisia toimia kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi. Copernicus-ohjelma on kehittynyt ja kypsynyt, ja kaikki siihen liittyvät palvelut ovat pian operatiivisessa vaiheessa. Käytettävissä olevan tiedon lisäännyttyä käyttäjät voivat hyödyntää tuloksia entistä enemmän ja siten myötävaikuttaa kasvuun, jota tällä hetkellä todella tarvitaan.”

Lisätietoja

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Copernicus on Europa

Miksi GMES nimetään uudelleen? Miksi nimeksi valittiin Copernicus?

Kaikki Copernicus-ohjelman palvelut ovat pian operatiivisessa vaiheessa. Käyttäjien määrä kasvaa, kun tietoja on saatavilla enemmän. Uuden nimen kautta tietoisuus Copernicus-ohjelmasta lisääntyy sekä maantieteellisesti että sosioekonomisesti, mikä luo uusia työpaikkoja ja kasvun mahdollisuuksia. Ohjelmassa keskitytään alueellisiin ja paikallisiin toimijoihin, olivatpa ne viranomaisia, yrityksiä ja yksittäisiä kansalaisia.

Copernicus-nimen valinnalla kunnioitetaan suurta eurooppalaista tieteilijää ja havainnoijaa Nikolaus Kopernikusta. Monet pitävät Kopernikuksen teoriaa aurinkokeskisestä maailmankuvasta nykytieteen tärkeimpänä peruskivenä. Kopernikus avasi ihmiselle äärettömän maailmankaikkeuden, joka oli aiemmin rajoittunut planeettojen ja auringon kiertoon maapallon ympärillä, ja loi maailman ilman rajoja. Ihmiskunta hyötyi tästä avarakatseisuudesta, joka edisti tieteellistä tutkimusta ja auttoi ymmärtämään paremmin ympäröivää maailmaa.

Copernicus

Copernicus muodostuu useista eri palveluista, joilla kerätään ja toimitetaan tietoja satelliittien ja maassa sijaitsevien tunnistimien avulla. Tavoitteena on tarkkailla maan ympäristöä ja luonnonilmiöitä.

Copernicus-ohjelma ei ole pelkästään Euroopan kansalaisten elämänlaadun parantamiseen tarkoitettu väline, vaan sillä voi olla merkittävä vaikutus myös Euroopan kasvu- ja työllisyysstrategiaan. Sillä ei pyritä olemassa olevan eurooppalaisen kapasiteetin korvaamiseen vaan pikemminkin sen täydentämiseen. Näin halutaan täyttää käyttäjien tarpeet ja taata Euroopan kestävä kehitys ja riippumattomuus pitkällä aikavälillä.

Copernicus lisää turvallisuutta monin tavoin. Sen avulla voidaan esimerkiksi parantaa luonnonkatastrofien seurantaa ja nopeuttaa niihin reagointia ja sitä kautta auttaa ihmishenkien pelastamisessa ja omaisuuden suojelemisessa. Lisäksi sen avulla saadaan luotettavia tietoja ilmastonmuutoksen seuraamiseen ja ennakointiin.

Copernicuksen avulla voidaan hallita luonnonvaroja paremmin, seurata ilmakehän ja valtamerien laatua, optimoida maataloustoimintoja sekä edistää uusiutuvaa energiaa. Sillä voidaan myös parantaa kaupunkisuunnittelua seuraamalla asutuksen leviämistä ja helpottamalla liikennevirtoja.

Yhteyshenkilöt :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar