Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. detsember 2012

Copernicus – Maa seire Euroopa programmi uus nimetus

Copernicus on Euroopa Komisjoni Maa seire programmi uus nimetus. Varem tunti seda nime all GMES (ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire). Komisjoni asepresident Antonio Tajani kuulutas uue nime välja tänasel konkurentsivõime nõukogu istungil. Suurenevas loodus- ja muude katastroofide ohus olevas maailmas on Copernicuse eesmärk jälgida keskkonda maismaal, merel ja atmosfääris ning suurendada inimeste turvatunnet. Hiljutise uuringu kohaselt (vt IP/12/1304) edendab Copernicus ka majanduskasvu ja tööhõivet, sest ajavahemikul 2015–2030 võidakse sellega seoses luua kuni 85 000 uut töökohta.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „GMESi nime Copernicuseks muutes avaldame austust suurele Euroopa teadlasele ja vaatlejale Nicolaus Copernicusele. Kui tänu temale hakkasime 16. sajandil maailma paremini mõistma, siis annab ka Maa seire Euroopa programm meile põhjalikud teadmised meie muutuvast planeedist, võimaldades võtta kindlaid meetmeid kodanike elukvaliteedi parandamiseks. Copernicus on programmina jõudnud küpsesse staadiumi ja kõik selle teenistused on peagi tegutsemiseks valmis. Tänu paremale teabe kättesaadavusele suureneb ka selle kasutamine, aidates niiviisi kaasa majanduskasvule, mida me praegu nii hädasti vajame.”

Lisateave

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/index_et.htmCopernicus portaalis EUROPA

Miks GMES nimetati ümber? Miks Copernicuseks?

Kõik Copernicuse teenistused on peagi tegutsemiseks valmis. Tänu paremale teabe kättesaadavusele suureneb ka selle kasutamine. Uus nimi aitab tõsta teadlikkust Copernicusest geograafiliselt ja sotsiaal-majanduslikult, luues nõnda võimalusi majanduskasvuks ja töökohtade tekkimiseks. Peamiselt keskendutakse piirkondlikele ja kohalikele osalejatele, olgu nendeks kas riigiasutused, eraettevõtted või kodanikud.

Copernicuse nime valimisega avaldame austust suurele Euroopa teadlasele ja vaatlejale Nicolaus Copernicusele. Paljud peavad Copernicuse heliotsentrilise maailmasüsteemi teooriat nüüdisteaduse seisukohalt murranguliseks. Maa ümber pöörlevate planeetide ja päikesega piiratud maailma asemel tõi ta inimesteni lõpmatu universumi,, luues niiviisi piirideta maailma. Tema visioon on toonud kasu inimkonnale ja edendanud teadusuuringuid, mille abil on saadud parem ettekujutus maailmast, kus me elame.

Copernicus

Copernicuse programm koosneb teenistustest, mis koguvad andmeid ja jagavad teavet ning jälgivad satelliitide ja maismaa-andurite abil keskkonda ning planeedil toimuvaid loodusnähtusi.

Copernicus pole ainult vahend Euroopa kodanike elukvaliteedi parandamiseks, vaid sellest võib saada ka oluline Euroopa majanduskasvu- ja tööhõivestrateegiat mõjutav tegur. Copernicus ei asenda olemasolevaid Euroopa vaatluskeskuseid, vaid täiendab neid, eesmärgiga täita kasutajate vajadusi ja tagada Euroopa pikaajaline jätkusuutlikkus ning sõltumatus.

Copernicus parandab meie ohutust mitmel viisil – näiteks tänu paremale seirele paraneb varasema sekkumise tõttu loodusõnnetuste ohjamine, mis aitab vältida inimohvreid ja varakaotust. Samuti annab see usaldusväärset teavet kliimamuutuste jälgimiseks ja ennustamiseks.

Copernicus aitab parandada loodusvarade haldamist, jälgib atmosfääri ja ookeanide kvaliteeti, aitab optimeerida põllumajandustegevust ja edendada taastuvenergia kasutamist. Valglinnastumist jälgides ja transpordivoogude juhtimist lihtsustades aitab see parandada linnade planeerimist.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar