Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2012

Copernicus: νέο όνομα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης

Το Copernicus είναι το νέο όνομα του προγράμματος γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παλιότερα ήταν γνωστό ως πρωτοβουλία GMES (Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας). Το νέο όνομα ανακοινώθηκε σήμερα από τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, κατά τη διάρκεια του το Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Σε έναν κόσμο αντιμέτωπο με πολλούς κινδύνους φυσικών και άλλων καταστροφών το πρόγραμμα Copernicus αποσκοπεί να παρακολουθεί την κατάσταση του περιβάλλοντος στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα και να βελτιώνει την ασφάλεια των πολιτών. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα Copernicus, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έως 85 000 νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 2015-2030, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη (βλέπε IP/12/1304).

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Με την αλλαγή της ονομασίας από GMES σε Copernicus τιμούμε έναν μεγάλο ευρωπαίο επιστήμονα και παρατηρητή: τον Νικόλαο Κοπέρνικο. Μια και ο Κοπέρνικος υπήρξε καταλύτης κατά τον 16ο αιώνα ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο μας, έτσι και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης μας παρέχει πληρέστερη κατανόηση του διαρκώς μεταβαλλόμενου πλανήτη μας, δίνοντας μας την ευκαιρία να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Το πρόγραμμα Copernicus σήμερα έχει φτάσει σε ωριμότητα και όλες οι υπηρεσίες του θα περάσουν σύντομα στη λειτουργική φάση. Χάρη στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στοιχείων θα αυξηθεί η αφομοίωσή τους από τους χρήστες, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάπτυξη που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σήμερα».

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Το πρόγραμμα Copernicus στη διαδικτυακή πύλη Europa

Γιατί να γίνει αλλαγή στο όνομα του GMES; Γιατί επιλέχθηκε το όνομα Copernicus;

Όλες οι υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus σύντομα θα περάσουν στη λειτουργική φάση. Κατόπιν θα γίνει και η αφομοίωση των στοιχείων από τους χρήστες χάρη στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στοιχείων. Το νέο όνομα θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα Copernicus σε όλα τα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά επίπεδα — δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ειδική έμφαση θα δοθεί σε περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες, δηλαδή σε δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και στους πολίτες.

Με την επιλογή του ονόματος Copernicus τιμούμε έναν μεγάλο ευρωπαίο επιστήμονα και παρατηρητή: τον Νικόλαο Κοπέρνικο. Η θεωρία του Κοπέρνικου για το ηλιοκεντρικό σύμπαν θεωρείται από πολλούς ότι αποτελεί τον κυριότερο πρόδρομο της σύγχρονης επιστήμης. Έστρεψε την προσοχή του ανθρώπου προς ένα άπειρο σύμπαν, ενώ πρωτύτερα η αντίληψή του ήταν περιορισμένη από την περιστροφή των πλανητών και του ήλιου γύρω από τη Γη, και δημιούργησε έναν κόσμο χωρίς σύνορα. Η ανθρωπότητα κατάφερε να επωφεληθεί από τις γνώσεις του και το γεγονός αυτό αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την επιστημονική έρευνα, η οποία μας χάρισε μια καλύτερη κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε.

Copernicus:

Το πρόγραμμα Copernicus αποτελείται από μια σειρά υπηρεσίες που συλλέγουν στοιχεία και παρέχουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας δορυφόρους και επίγειους αισθητήρες για την παρατήρηση του περιβάλλοντος και των φυσικών φαινομένων στον πλανήτη.

Το πρόγραμμα Copernicus δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ευρωπαίων πολιτών, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να αποτελέσει βασικό παράγοντα της στρατηγικής της Ευρώπης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το πρόγραμμα αυτό δεν αντικαθιστά τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές ικανότητες, αλλά τις συμπληρώνει με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών και την εγγύηση της βιωσιμότητας και της αυτονομίας της Ευρώπης μακροπρόθεσμα.

Το Copernicus βελτιώνει την ασφάλειά μας με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα με τη βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι υλικές ζημίες. Παρέχει επίσης αξιόπιστες πληροφορίες για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της κλιματικής αλλαγής.

Το Copernicus συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών μας πόρων, παρακολουθεί την ποιότητα της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, βοηθά στη βελτιστοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιτρέπει επίσης τον καλύτερο σχεδιασμό των πόλεών μας επιτηρώντας την αστική ανάπτυξη και διευκολύνοντας τη ροή των μεταφορών.

Επικοινωνία :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar