Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. december 2012

Copernicus: det nye navn for det europæiske jordovervågningsprogram

Copernicus er det nye navn for Europa-Kommissionens jordovervågningsprogram, som tidligere hed GMES (global miljø- og sikkerhedsovervågning). Det nye navn blev i dag offentliggjort af Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, på mødet i Rådet (konkurrenceevne). I en verden, hvor risikoen for naturkatastrofer og andre katastrofer bliver stadig større, skal Copernicus overvåge miljøet til lands, til vands og i atmosfæren og desuden forbedre borgernes sikkerhed. Samtidig er Copernicus en drivkraft bag økonomisk vækst og beskæftigelse og har ifølge en undersøgelse, som blev offentliggjort for nylig, potentiale til at skabe 85 000 nye arbejdspladser i perioden 2015-2030 (jf. IP/12/1304).

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, som er kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Ved at ændre navnet fra GMES til Copernicus hylder vi den store europæiske videnskabsmand og observator: Nikolaus Kopernikus. På samme måde, som han i det 16. århundrede ydede et afgørende bidrag til at give os en bedre forståelse af vores verden, giver jordovervågningsprogrammet os et indgående kendskab til vores planet, som er under forandring, hvilket gør det muligt at træffe foranstaltninger til at forbedre borgernes livskvalitet. Copernicus er nu færdigudviklet som program, og alle programmets tjenester vil snart være operationelle. Takket være bedre adgang til data vil udbredelsen blive større, hvilket vil bidrage til den vækst, som vi har så presserende behov for i dag".

Yderligere oplysninger

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Copernicus on Europa

Hvorfor giver vi GMES et nyt navn? Hvorfor vælger vi navnet Copernicus?

Alle tjenesterne under Copernicus vil snart blive operationelle. Udbredelsen vil dermed snart blive større på grund af den forbedrede adgang til data. Det nye navn vil bidrage til at øge kendskabet til Copernicus på alle geografiske og socioøkonomiske niveauer - og dermed til at skabe vækst- og jobmuligheder. Der vil være særlig fokus på regionale og lokale aktører, hvad enten der er tale om offentlige myndigheder, private virksomheder eller borgerne.

Ved at vælge navnet Copernicus hylder vi en stor europæisk videnskabsmand og observator: Nikolaus Kopernikus. Kopernikus' teori om det heliocentriske univers anses af mange for at være den vigtigste forløber for moderne videnskab. Han åbnede op for et uendeligt univers, et univers, som tidligere var begrænset af planeternes og solens rotation om Jorden, og skabte en verden uden grænser. Menneskeheden kunne drage fordel af hans viden, og dette udløste den forskertrang, som har givet os mulighed for at opnå en bedre forståelse af den verden, vi lever i.

Copernicus

Copernicus består af et sæt tjenester, som indsamler data og leverer oplysninger, og som anvender satellitter og jordbaserede sensorer til at overvåge miljøet og naturfænomener på planeten.

Copernicus-programmet er ikke blot et redskab til forbedring af de europæiske borgeres livskvalitet, men har også potentiale til at yde et stort bidrag til Europas strategi for vækst og beskæftigelse. Copernicus erstatter ikke eksisterende kapacitet i Europa, men udgør et supplement, som skal opfylde brugernes behov og sikre bæredygtighed og et uafhængigt Europa på lang sigt.

Copernicus forbedrer vores sikkerhed på en lang række måder, f.eks. gennem bedre håndtering af naturkatastrofer, som muliggør tidligere intervention og således bidrager til at forhindre tab af liv og materielle skader. Det giver også pålidelige oplysninger til overvågning og forudsigelse af klimaændringerne.

Copernicus bidrager til at forbedre forvaltningen af vores naturressourcer, overvåger atmosfæren og verdenshavene, bidrager til at optimere landbrugets produktion og fremmer brug af vedvarende energikilder. Det muliggør bedre byplanlægning gennem overvågning af byspredningen og effektivisering af transporten.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar