Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 декември 2012 г.

Copernicus: ново име за европейската програма за наблюдение на Земята

Copernicus“ е новото наименование на програмата на Европейската комисия за наблюдение на Земята, която беше известна по-рано като ГМОСС (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността). Новото наименование бе обявено днес от заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни по време на заседанието на Съвета по конкурентоспособност. В свят, изправен пред повишен риск от природни и други бедствия, „Copernicus“ има за цел да се наблюдава състоянието на околната среда на сушата, в морето и в атмосферата, както и да се подобри сигурността на гражданите. В същото време според проведено наскоро проучване (вж. IP/12/1304) „Copernicus“ е двигател за икономически растеж и заетост с потенциал за създаване на до 85 000 нови работни места през периода 2015—2030 г.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Чрез промяната на името от ГМОСС на „Copernicus“ ние изразяваме почитта си към големия европейски учен и наблюдател Николай Copernicus. Както през XVI век той е бил катализатор за постигането на по-добро разбиране на нашия свят, така и Европейската програма за наблюдение на Земята ни дава възможност за по-задълбочено опознаване на нашата променяща се планета, като позволява подобряването на качеството на живот на гражданите посредством конкретни действия. Copernicus“ вече представлява напълно развита програма и всички нейни служби скоро ще започнат да изпълняват своите функции. Благодарение на наличието на повече данни програмата ще стане по-популярна сред потребителите, като по този начин ще се допринесе за растежа, от който толкова силно се нуждаем днес“.

Допълнителна информация:

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Рубриката „Copernicus“ на сайта Europa

Защо беше преименувана програмата ГМОСС? Защо бе избрано името „Copernicus“?

Всички служби на програмата „Copernicus“ скоро ще започнат да функционират. Тогава програмата ще стане по-популярна сред потребителите благодарение на наличието на повече данни. Новото име ще спомогне за по-доброто познаване на програмата „Copernicus“ на всички географски и социално-икономически равнища, като по този начин ще създаде възможности за растеж и трудова заетост. Ударението ще падне върху регионалните и местните субекти, били те държавни органи, частни предприятия или физически лица.

Чрез избора на името „Copernicus“ ние изразяваме почитта си към големия европейски учен и наблюдател Николай Copernicus. Хелиоцентричната теория на Copernicus за строежа на Вселената се счита от мнозина за основен предшественик на съвременната наука. Copernicus откри пред човечеството една безкрайна вселена, която преди това е била ограничена от схващанията за въртенето на планетите и Слънцето около Земята, и създаде свят без граници. Така той ни предостави възможността да почерпим вдъхновение от неговото проникновение за научните ни изследвания, които ни позволиха да разберем по-добре света, в който живеем.

Copernicus“

Copernicus“ се състои от набор от служби, които събират данни и предоставят информация чрез използването на спътници и наземни датчици за наблюдение на околната среда и природните явления на Земята.

Програмата „Copernicus“ е не само средство за подобряване на качеството на живот на европейските граждани, но и има потенциала да допринася в голяма степен за постигането на целите по стратегията на Европа за растеж и заетост. „Copernicus“ не заменя съществуващите механизми на европейско равнище, а ги допълва с оглед удовлетворяването на нуждите на потребителите и гарантирането на устойчивостта и независимостта на Европа в дългосрочен план.

Copernicus“ повишава безопасността ни по различни начини, например чрез по-добра система за управление на природните бедствия, като това ще позволи по-ранна намеса и така ще спомогне за предотвратяването на загубата на човешки животи и нанасянето на имуществени щети. Тя също така предоставя надеждна информация относно наблюдението и прогнозирането на изменението на климата.

Copernicus“ спомага за подобряване на управлението на природните ни ресурси, следи за качеството на атмосферата и океаните, спомага за оптимизиране на селскостопанските ни дейности и насърчава използването на възобновяемата енергия. Тя позволява по-добри градоустройствени решения чрез мониторинг на разрастването на градовете и оптимизиране на транспортните потоци.

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar