Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Doha, 8 decembrie 2012

Conferința de la Doha privind schimbările climatice face un pas modest către încheierea unui acord la nivel mondial privind clima în 2015

Uniunea Europeană salută rezultatul conferinței privind schimbările climatice desfășurate astăzi la Doha, care pune bazele pentru acțiuni mai ambițioase în plan internațional împotriva schimbărilor climatice pe termen scurt, deschide drumul pentru un nou acord la nivel mondial cu privire la schimbările climatice care urmează să fie finalizat în 2015 și permite începerea, de la 1 ianuarie 2013, a unei a doua perioade de angajament în conformitate cu Protocolul de la Kyoto.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „La Doha am trecut puntea de la vechiul regim climatic la noul sistem. Ne îndreptăm acum către încheierea acordului la nivel mondial în 2015. Nu a fost un drum ușor și confortabil. Și nici nu am avansat în mare viteză. Dar am reușit să trecem puntea. Ne așteaptă runde foarte intense de negocieri. Avem acum nevoie de mai multă ambiție și o mai bună viteză.”

Sofoclis Aletraris, ministrul cipriot al agriculturii, resurselor naturale și mediului, a cărui țară deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene, a adăugat: „Acest pachet de decizii oferă o bază solidă pentru ridicarea nivelului de ambiție pentru acțiunile la nivel mondial privind emisiile până în 2015. UE va colabora cu partenerii noștri pentru a profita din plin de această oportunitate. Am venit la Doha dornici să auzim propuneri concrete din partea țărilor în curs de dezvoltare pentru abordarea pierderilor și daunelor legate de impactul schimbărilor climatice și salutăm acordul de astăzi privind încheierea, în cursul anului viitor, a unor acorduri instituționale pe această temă.”

Platforma de la Durban pentru o acțiune consolidată

Conform solicitării din partea UE, s‑a convenit, în cadrul conferinței, asupra unui plan de lucru pentru 2013 și ulterior în temeiul platformei de la Durban. Platforma are un dublu mandat: să elaboreze un nou acord la nivel mondial privind schimbările climatice cu participarea tuturor țărilor, care urmează să fie adoptat în 2015, și să identifice modalități de realizare a unor reduceri mai ambițioase ale emisiilor la nivel mondial până în 2020 în vederea reducerii decalajului dintre angajamentele actuale privind emisiile și măsurile necesare pentru a limita încălzirea globală la mai puțin de 2°C. Programul de lucru convenit la Doha stabilește un calendar al evenimentelor și sugerează temele care urmează a fi abordate în cadrul ambelor direcții de acțiune. Intenția Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, de a convoca o reuniune la nivel înalt a liderilor mondiali cu privire la schimbările climatice în 2014 va conferi un nou impuls politic acestui demers.

Simplificarea negocierilor

Procesul de negociere la nivel internațional privind schimbările climatice a fost simplificat prin suspendarea cu succes a grupurilor de lucru paralele referitoare la Protocolul de la Kyoto și la acțiunea de cooperare pe termen lung în cadrul Convenției Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Astfel, platforma de la Durban va fi singurul forum de negociere pentru acordul din 2015.

Finanțarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice

UE este cel mai mare furnizor de ajutor public pentru dezvoltare și finanțarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare. La Doha, UE a demonstrat că este în grafic pentru furnizarea întregii sume de 7,2 miliarde EUR pe care s-a angajat să o aloce sub formă de finanțare inițială rapidă pentru perioada 2010-2012 și a asigurat țările în curs de dezvoltare partenere că finanțarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice va continua și după acest an. Mai multe state membre ale UE și alte țări dezvoltate și-au anunțat angajamentele specifice de finanțare pentru 2013 și, în unele cazuri, până în 2015. Un pachet de decizii privind finanțarea încurajează țările dezvoltate să mențină finanțarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în 2013-2015 cel puțin la nivelul mediu al finanțării inițiale rapide. De asemenea, deciziile extind cu un an un program de lucru cu privire la finanțarea pe termen lung, pentru a ajuta țările dezvoltate să identifice modalități de creștere a nivelului de finanțare pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice până la 100 de miliarde USD pe an până în 2020 din surse publice, private și alternative, în contextul acțiunilor de atenuare semnificative și al punerii în aplicare transparente de către țările în curs de dezvoltare.

Pierderile și daunele asociate schimbărilor climatice

La Doha a fost abordată o preocupare cheie a țărilor în curs de dezvoltare prin convenirea asupra încheierii unor acorduri instituționale, cum ar fi cele privind crearea unui mecanism internațional, pentru a remedia problema pierderilor și daunelor legate de impactul schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare deosebit de vulnerabile. Acordurile vor fi încheiate cu ocazia Conferinței ONU privind schimbările climatice care va avea loc la sfârșitul anului viitor la Varșovia.

Protocolul de la Kyoto

Rezultatul echilibrat al conferinței de la Doha a permis UE să își confirme intenția de a participa la a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto, cu începere de la 1 ianuarie 2013. Conferința a adoptat o modificare ratificabilă care definește normele ce reglementează a doua perioadă. Această a doua perioadă se va derula timp de opt ani, asigurând astfel evitarea unor discrepanțe între scopul acestuia și intrarea în vigoare a noului acord la nivel mondial în 2020. UE va aplica modificarea de la 1 ianuarie 2013, chiar dacă ratificarea formală de către instituțiile europene și statele membre ar putea dura mai mult de un an.

Pentru a doua perioadă, UE și‑a asumat un angajament de reducere a emisiilor, în conformitate cu obiectivul intern de reducere a emisiilor cu 20% față de nivelurile din 1990 până în 2020, dar a lăsat deschisă posibilitatea pentru o creștere a nivelului acestei reduceri până la 30% în cazul în care condițiile sunt favorabile. Angajamentul de reducere va fi îndeplinit în comun de către UE și statele sale membre, Croația și Islanda. Obiectivele stabilite la nivelul tuturor țărilor participante la a doua perioadă vor fi revizuite până în 2014, astfel încât să se aibă în vedere creșterea nivelului de ambiție.

UE și alte țări care își asumă obiective în cadrul celei de-a doua perioade vor avea acces continuu la mecanismele de la Kyoto încă de la începutul perioadei. Se va aplica o limită pentru achizițiile „bugetelor” de emisii excedentare din prima perioadă de angajament. În plus, decizia include declarații politice ale UE și ale statelor sale membre, precum și ale tuturor celorlalți potențialii cumpărători - Australia, Japonia, Liechtenstein, Monaco, Noua Zeelandă, Norvegia și Elveția – prin care se afirmă că acestea nu vor achiziționa unități de cantitate atribuită (UCA) reportate din prima perioadă.

A doua perioadă face parte din tranziția la acordul la nivel mondial care intră în vigoare în 2020. Țările care iau parte la a doua perioadă din cadrul protocolului de la Kyoto, la care se adaugă UE, reprezintă doar aproximativ 14 % din emisiile mondiale. Acest lucru subliniază necesitatea ca viitorul regim climatic să implice acțiuni din partea tuturor țărilor.

Contact:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar