Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Doha 8. joulukuuta 2012,

Dohan ilmastokokouksessa pieni askel kohti ilmastosopimusta vuonna 2015

Euroopan unioni on tyytyväinen Dohan ilmastokokouksessa tänään saavutettuun edistykseen. Se muodostaa lyhyellä aikavälillä lähtökohdan kunnianhimoisemmille ilmastonmuutoksen vastaisille kansainvälisille toimille, raivaa tietä vuonna 2015 tehtävälle uudelle kansainväliselle ilmastosopimukselle ja mahdollistaa Kioton pöytäkirjan toisen kauden käynnistämisen 1. tammikuuta 2013.

Ilmastotoimista vastaavan komissaari Connie Hedegaardin mukaan jätimme Dohassa taaksemme vanhan ilmastojärjestelmän. ”Matkamme kohti vuonna 2015 tehtävää maailmanlaajuista ilmastosopimusta jatkuu. Matka ei ole ollut helppo eikä mukava eikä se ole taittunut nopeasti, mutta olemme nyt päässeet eteenpäin. Joudumme tulevaisuudessa käymään erittäin intensiivisiä neuvotteluja, joihin meidän on suhtauduttava entistäkin kunniahimoisemmin ja joissa meidän on pyrittävä nopeampiin ratkaisuihin”, Hedegaard lisäsi.

Euroopan unionin neuvoston tämänhetkisen puheenjohtajamaan Kyproksen maatalous-, luonnonvara- ja ympäristöministeri Sofoclis Aletraris myönsi, että tämä päätöspaketti tarjoaa vankan pohjan pyrkimyksillemme tiukentaa maailmanlaajuisia päästörajoja vuoteen 2015 mennessä. ”EU tekee kumppaneidensa kanssa yhteistyötä tämän tilaisuuden hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin. Saavuimme Dohaan kuullaksemme kehitysmaiden esittämiä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyviä menetyksiä ja vahinkoja voitaisiin estää. Olemme tyytyväisiä, että päätös tätä koskevien institutionaalisten järjestelyjen perustamisesta ensi vuonna saatiin aikaan”, Aleatri totesi.

Durbanin toimintaohjelma

EU:n toivomusten mukaisesti kokouksessa sovittiin Durbanin toimintaohjelmaan liittyvästä työsuunnitelmasta vuodeksi 2013 ja siitä eteenpäin. Toimintaohjelmalla on kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen on uuden maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen tekeminen kaikkien maiden kanssa vuonna 2015. Toisena tavoitteena on puolestaan yksilöidä tapoja kunnianhimoisempien maailmanlaajuisten päästövähennysten saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä, koska tämänhetkiset päästösitoumukset eivät vielä riitä pitämään maapallon lämpenemistä alle kahdessa Celsius-asteessa. Dohassa sovitussa työsuunnitelmassa vahvistetaan aikataulu ja ehdotetaan käsiteltäviä aiheita molempien tavoitteiden saavuttamiseksi. YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin suunnitelma pitää maailman johtajien välinen ilmastokysymyksiä koskeva huippukokous vuonna 2014 antaa lisää poliittista painoarvoa tälle työlle.

Neuvottelujen edistäminen

Kansainväliset ilmastoneuvottelut saivat lisäpontta, kun Kioton pöytäkirjaa ja YK:n ilmastosopimuksen mukaisen pitkän aikavälin yhteistoimintaa käsittelevät rinnakkaiset työryhmät saivat työnsä onnistuneesti päätökseen. Näin ollen Durbanin toimintaohjelma on ainoa vuoden 2015 sopimusta koskeva neuvottelufoorumi.

Ilmastorahoitus

EU on maailman johtava virallisen kehitysavun ja kehitysmaille myönnettävän ilmastorahoituksen antaja. EU on osoittanut Dohassa, että sillä on hyvät mahdollisuudet antaa käyttöön koko lupaamansa 7,2 miljardia euroa nopeasti saatavaa rahoitusta vuosiksi 2010–2012. Se on vakuuttanut kehitysmaakumppaneilleen, että ilmastorahoitus jatkuu tämän vuoden jälkeen. Useat EU:n jäsenvaltiot ja muut teollisuusmaat antoivat erityisiä rahoitussitoumuksia vuodeksi 2013 ja joissakin tapauksissa vuoteen 2015 asti. Rahoitusta koskevalla päätöspaketilla kannustetaan kehitysmaita pitämään ilmastorahoitus ainakin nopeasti saatavan rahoituksensa keskimääräisellä tasolla vuosina 2013–2015. Päätöksillä myös pidennetään pitkän aikavälin rahoitusta koskevaa työohjelmaa vuodella, minkä tarkoituksena on auttaa teollisuusmaita löytämään tapoja lisätä julkisen ja yksityisen sektorin sekä vaihtoehtoisten lähteiden antamaa vuotuista ilmastorahoitusta 100 miljardiin Yhdysvaltojen dollariin vuoteen 2020 mennessä kehitysmaiden toteuttamia merkityksellisiä hillitsemistoimia ja avointa täytäntöönpanoa varten.

Ilmastonmuutokseen liittyvät menetykset ja vahingot

Dohassa kiinnitettiin huomiota kehitysmaiden keskeisiin huolenaiheisiin sopimalla institutionaalisten järjestelyjen perustamisesta. Tällainen järjestely on esim. ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyviä menetyksiä ja vahinkoja erityisen haavoittuvissa maissa koskeva kansainvälinen mekanismi. Järjestelyt otetaan käyttöön ensi vuoden lopussa Varsovassa pidettävässä YK:n ilmastokonferenssissa.

Kioton pöytäkirja

Dohassa saavutetun tasapainoisen lopputuloksen ansiosta EU vahvistaa sitoumuksensa osallistua Kioton pöytäkirjan toiseen velvoitekauteen, joka alkaa 1. tammikuuta 2013. Kokouksessa hyväksyttiin ratifioimiskelpoinen muutos, jossa vahvistetaan toista kautta koskevat säännöt. Toinen kausi kestää kahdeksan vuotta, joten se päättyy, kun uusi maailmanlaajuinen sopimus tulee voimaan vuonna 2020. EU soveltaa muutosta 1. tammikuuta 2013 alkaen, vaikka muodollinen ratifiointi EU:n toimielimissä ja jäsenvaltioissa kestää todennäköisesti yli vuoden.

EU on tavoitteensa mukaisesti sitoutunut vähentämään päästöjä toisella kaudella 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Se on kuitenkin jättänyt avoimeksi mahdollisuuden tiukentaa tavoitetta 30 prosenttiin, jos olosuhteet ovat oikeat. EU ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet tämän vähennyssitoumuksen yhdessä Kroatian ja Islannin kanssa. Kaikkien toiseen kauteen osallistuvien maiden tavoitteita tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2014. Tässä yhteydessä harkitaan mahdollisuutta tiukentaa tavoitteita.

EU:lla ja muilla toiseen kauteen osallistuvilla mailla on jatkuva mahdollisuus käyttää Kioton mekanismeja kauden alusta alkaen. Ensimmäiseltä kaudelta siirretyn päästöoikeuksien ylijäämän (AAU) ostamista rajoitetaan. Päätökseen sisältyy lisäksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä kaikkien muiden mahdollisten ostajien (Australia, Japani, Liechtenstein, Monaco, Uusi Seelanti, Norja ja Sveitsi) poliittiset julistukset, joissa ne ilmoittavat, etteivät ne osta ensimmäiseltä kaudelta siirrettäviä päästöoikeuksia.

Toisen kauden aikana valmistaudutaan maailmanlaajuisen sopimuksen vuonna 2020 tapahtuvaan voimaantuloon. Kioton toiseen kauteen osallistuvien maiden, mukaan lukien EU, osuus maailman päästöistä on vain noin 14 prosenttia, minkä vuoksi kaikkien maiden olisi osallistuttava tuleviin ilmastojärjestelyihin

Yhteyshenkilöt:

Stephanie Rhomberg (+32-2) 298 72 78

Isaac Valero Ladron (+32-2) 296 49 71


Side Bar