Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Ντόχα, 8 Δεκεμβρίου 2012

Η διάσκεψη της Ντόχα κάνει ένα μικρό βήμα προς τη σύναψη παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα το 2015

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη σημερινή διάσκεψη για το κλίμα στη Ντόχα που θέτει τις βάσεις για πιο φιλόδοξη διεθνή δράση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής βραχυπρόθεσμα, ανοίγει το δρόμο για τη σύναψη νέας παγκόσμιας συμφωνίας σχετικά με το κλίμα, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2015, και επιτρέπει να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2013 η δεύτερη περίοδος του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Η Επίτροπος κα Connie Hedegaard, αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε: «Στη Ντόχα περάσαμε από το παλαιό καθεστώς για το κλίμα στο νέο σύστημα. Οδεύουμε ήδη προς την παγκόσμια συμφωνία του 2015. Δεν επρόκειτο για εύκολη και άνετη πορεία, ούτε ήταν πολύ γρήγορη· κατορθώσαμε πάντως να διαβούμε τη γέφυρα. Είμαστε πλέον ενώπιον εντατικών διαπραγματεύσεων. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι φιλόδοξοι στόχοι και ταχύτερος βηματισμός.»

Ο κ. Σοφοκλής Αλετράρης, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, του οποίου η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε: «Η εν λόγω δέσμη αποφάσεων παρέχει στέρεο υπόβαθρο για διεύρυνση των φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τις δράσεις που θα αναληφθούν για τις εκπομπές σε παγκόσμια κλίμακα μέχρι το 2015. Ως ΕΕ θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας ώστε να αξιοποιηθεί δεόντως η εν λόγω ευκαιρία. Προσήλθαμε στη Ντόχα πρόθυμοι να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους των αναπτυσσόμενων χωρών για την αντιμετώπιση των απωλειών και των ζημιών που συνδέονται με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, και χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επετεύχθη εδώ για τη θέσπιση θεσμικών ρυθμίσεων όσον αφορά το εν λόγω θέμα κατά το επόμενο έτος.»

Η πλατφόρμα του Ντέρμπαν για ενισχυμένη δράση

Όπως είχε ζητηθεί από την ΕΕ, στη διάσκεψη συμφωνήθηκε πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο από το 2013 και έπειτα, βάσει της πλατφόρμας του Ντέρμπαν. Η πλατφόρμα έχει διττή αποστολή: την κατάρτιση νέας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα με όλες τις χώρες, προς έγκριση το 2015, και τον προσδιορισμό τρόπων για να επιτευχθούν πιο φιλόδοξες μειώσεις των παγκόσμιων εκπομπών για το 2020, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των ανειλημμένων υποχρεώσεων για τις εκπομπές και των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να μην αυξηθεί η παγκόσμια μέση θερμοκρασία του πλανήτη περισσότερο από 2°C. Το συμφωνηθέν πρόγραμμα εργασιών στη Ντόχα καθορίζει χρονοδιάγραμμα για τις αντίστοιχες ενέργειες και προτείνει θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο αμφότερων των κύκλων εργασίας. Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Μπαν Κι-μουν, να συγκαλέσει το 2014 διάσκεψη κορυφής των παγκόσμιων ηγετών για την αλλαγή του κλίματος θα προσδώσει πρόσθετη πολιτική ώθηση στις εν λόγω εργασίες.

Εξορθολογισμός των διαπραγματεύσεων

Η διαδικασία για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το κλίμα εξορθολογίστηκε χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών των παράλληλων ομάδων εργασίας για το πρωτόκολλο του Κιότο και για τις δράσεις μακροχρόνιας συνεργασίας βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. Η πλατφόρμα του Ντέρμπαν, ως εκ τούτου, θα είναι το μοναδικό φόρουμ διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία του 2015.

Χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Η ΕΕ είναι παγκοσμίως ο πρώτος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη Ντόχα, η ΕΕ απέδειξε ότι είναι σε καλό δρόμο για να παράσχει το σύνολο των 7,2 δις ευρώ, τα οποία είχε δεσμευτεί να χορηγήσει ως χρηματοδότηση «ταχείας εκκίνησης» κατά την περίοδο 2010-2012, και διαβεβαίωσε τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους της ότι η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα συνεχιστεί και μετά το τρέχον έτος. Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες εξήγγειλαν ειδικές οικονομικές δεσμεύσεις για το 2013 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως το 2015. Μια δέσμη αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση ενθαρρύνει τις αναπτυγμένες χώρες να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής την περίοδο 2013-15, τουλάχιστον στο μέσο επίπεδο της εκ μέρους τους χρηματοδότησης «ταχείας εκκίνησης». Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν επίσης την ετήσια παράταση ενός προγράμματος εργασιών για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, με στόχο να βοηθήσει τις αναπτυγμένες χώρες να προσδιορίσουν τρόπους και μέσα ώστε, έως το 2020, να έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, προερχόμενη από δημόσιες, ιδιωτικές και εναλλακτικές πηγές, στο πλαίσιο ουσιαστικών δράσεων περιορισμού και της διαφανούς εφαρμογής τους στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Απώλειες και καταστροφές που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος

Η διάσκεψη της Ντόχα ανταποκρίθηκε σε ένα καίριο μέλημα των αναπτυσσόμενων χωρών με τη συμφωνία για καθιέρωση θεσμικών ρυθμίσεων, όπως ενός διεθνούς μηχανισμού, για την αντιμετώπιση των απωλειών και των ζημιών που συνδέονται με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος σε ιδιαίτερα ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ρυθμίσεις θα καθοριστούν κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, στο τέλος του επόμενου έτους.

Πρωτόκολλο του Κιότο

Το ισορροπημένο αποτέλεσμα της Ντόχα επέτρεψε στην ΕΕ να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της ότι θα συμμετάσχει στη δεύτερη περίοδο του πρωτοκόλλου του Κιότο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013. Η διάσκεψη ενέκρινε τροποποίηση προς επικύρωση που καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τη δεύτερη περίοδο. Η εν λόγω περίοδος θα διαρκέσει οκτώ έτη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει χάσμα μεταξύ της λήξης της και της έναρξης ισχύος της νέας παγκόσμιας συμφωνίας, το 2020. Η ΕΕ θα εφαρμόσει την τροποποίηση από 1ης Ιανουαρίου 2013, μολονότι η επίσημη κύρωση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος.

Για τη δεύτερη περίοδο, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με τον οικείο στόχο, έως το 2020 να έχουν μειωθεί οι εκπομπές της κατά 20% ως προς τα επίπεδα του 1990, με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης στο 30% εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η μείωση που προβλέπει η δέσμευση θα επιτευχθεί από κοινού από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, από την Κροατία και την Ισλανδία. Οι στόχοι όλων των χωρών που συμμετέχουν στη δεύτερη περίοδο θα επανεξεταστούν το αργότερο το 2014, με ενδεχόμενο τον καθορισμό περισσότερο φιλόδοξων στόχων.

Η ΕΕ και άλλες χώρες που δεσμεύονται για την επίτευξη στόχων στο πλαίσιο της δεύτερης περιόδου θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς του Κιότο από την αρχή της νέας αυτής περιόδου. Θα ισχύσει όριο για τις αγορές των πλεονασματικών προϋπολογισμών εκπομπών (σε «AAU») από την πρώτη περίοδο δέσμευσης. Επιπλέον, η απόφαση περιλαμβάνει πολιτικές διακηρύξεις της ΕΕ και των κρατών μελών καθώς και όλων των άλλων δυνητικών αγοραστών (Αυστραλία, Ιαπωνία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία και Ελβετία), στις οποίες δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να αγοράσουν καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες (AAU) που μεταφέρονται από την πρώτη περίοδο.

Η δεύτερη περίοδος αποτελεί μέρος της μετάβασης στην παγκόσμια συμφωνία που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2020. Οι χώρες που λαμβάνουν μέρος στη δεύτερη περίοδο του Κιότο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, αντιπροσωπεύουν κατά προσέγγιση μόλις το 14% των παγκόσμιων εκπομπών. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής όλων των χωρών στο μελλοντικό καθεστώς για το κλίμα.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar