Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 12.

A modern kornak megfelelő társasági jog és vállalatirányítás Európában

Az Európai Bizottság ma cselekvési tervet fogadott el, amely a társasági jog és a vállalatirányítás területén felvázolja a jövőben megvalósítani kívánt kezdeményezéseket.

Olyan társasági jogra és vállalatirányításra van szükségünk, amely garantálja a vállalkozások versenyképességét és fenntartható működését. A Bizottság által az elmúlt két évben folytatott elemzésekből és egyeztetésekből viszont egyértelműen látszik, hogy van még mit fejleszteni ezen a téren, többek között a részvényesek hosszú távú szerepvállalását elősegítő lépések ösztönzésével, a társaságok és a részvényesek viszonyának átláthatóbbá tételével, valamint az európai vállalkozások több tagállamot is érintő ügyleteinek egyszerűsítésével.

E következtetésből és a konzultációk eredményeiből kiindulva a Bizottság a társasági jog és a vállalatirányítás területén több olyan cselekvési irányt is meghatározott, amelyek alapvetőek a vállalatok fenntartható és versenyképes működését biztosító, korszerű szabályozás érvényre juttatása szempontjából.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos elmondta: „A társasági joggal és a vállalatirányítással kapcsolatos ezen cselekvési terv megadja a fejlődés irányát: a részvényeseknek többletjogokat biztosít, cserébe viszont elvárja tőlük, hogy teljes mértékben felvállalják mindazt a felelősséget, amely a vállalkozások hosszú távú versenyképességének fenntartásával jár. A vállalkozások működésének ugyanakkor sok tekintetben átláthatóbbá kell válnia. Mindez pedig hozzájárul majd a vállalatirányítás hatékonyságának növeléséhez.”

A cselekvési terv főbb elemei

1. A vállalatirányítás színvonalának javítása érdekében az átláthatóság növelése mind a társaságok, mind a részvényesek szempontjából, különösen az alábbi intézkedések révén:

 1. A vállalkozások tevékenységének átláthatóbbá tétele az igazgatótanács sokszínűségét és a kockázatkezelési politikákat illetően;

 2. A vállalatirányítási jelentéstétel javítása;

 3. A kibocsátók szempontjából a részvényesek jobb megismerését eredményező lépések;

 4. Az intézményi befektetők viszonylatában a szavazásra és a szerepvállalásra vonatkozó politikák átláthatósági szabályainak megerősítése.

2. A részvényesek hosszú távú szerepvállalását elősegítő és ösztönző kezdeményezések:

 1. Nagyobb átláthatóság a javadalmazási politikák és az igazgatók egyéni javadalmazása terén, valamint szavazati jog biztosítása a részvényesek számára a javadalmazási politikát és beszámolót érintő kérdésekben;

 2. A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek (például a vállalat és vezetői vagy többségi részvényesei közötti ügyletek) fölött gyakorolt részvényesi felügyelet javítása;

 3. Megfelelő operatív szabályok kialakítása a részvényesi képviseleti tanácsadók (azaz a részvényeseknek szolgáltatásokat, leginkább szavazási tanácsadást biztosító vállalkozások) számára, különösen az átláthatóság és az összeférhetetlenség vonatkozásában;

 4. Az összehangolt eljárás fogalmának pontosítása a részvényeseknek a vállalatirányítási kérdésekben való együttműködését megkönnyítendő;

 5. A munkavállalói részvénytulajdon mint lehetőség ösztönzésének mérlegelése.

3. A vállalkozások növekedését és versenyképességét támogató kezdeményezések a társasági jog területén:

 1. A társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének más tagállamba való áthelyezését érintő kezdeményezés további vizsgálata;

 2. A határokon átnyúló egyesülések elősegítése;

 3. Egyértelmű uniós szabályok a határokon átnyúló társaságok szétválását érintően;

 4. Az európai zártkörű társaság statútumára vonatkozó javaslat (IP/08/1003) nyomon követése a kkv-k határokon átnyúló lehetőségeinek bővítése érdekében;

 5. Tájékoztató kampány az európai részvénytársaság/szövetkezet statútumáról;

 6. A vállalatcsoportokat érintő, célirányos intézkedések, például a csoportérdek fogalmának elismertetése és a vállalati struktúra átláthatóságának növelése.

A fentieken túlmenően a cselekvési terv szintén kilátásba helyezi a társasági joggal kapcsolatos összes főbb irányelv egységes keretbe foglalását. Ezzel az uniós társasági jog elérhetőbbé és könnyebben értelmezhetővé válna, valamint az esetleges jövőbeli következetlenségek kockázata is csökkenne.

Háttér-információk

A Bizottság „Európa 2020” stratégiája (lásd IP/10/225) egyebek mellett az európai üzleti környezet javítását tűzte ki célul. Az európai vállalkozások, befektetők és munkavállalók számára kialakított modern és hatékony társasági jogi és vállalatirányítási keretnek alkalmazkodnia kell korunk társadalmának igényeihez és a változó gazdasági környezethez. Olyan társasági jogra és vállalatirányításra van szükségünk, amely garantálja a vállalkozások versenyképességét és fenntartható működését.

A Bizottság 2011-ben zöld könyvet adott ki az európai vállalatirányításról (IP/11/404), melynek nyomán mélyreható vizsgálat indult az európai vállalkozások jelenlegi vállalatirányítási szabályainak hatékonyság szempontú értékelése céljából. A Bizottság emellett nyilvános internetes konzultációt is tartott az európai társasági jog jövőjéről, amelyen az érdekeltek széles köre számos kérdésben véleményt nyilvánított.

Lásd még: MEMO/12/972

A társasági joggal és a vállalatirányítással kapcsolatos további információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar