Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Forumul urban: comisarul Hahn cheamă orașele să facă mai mult pentru creștere și locuri de muncă

Bruxelles, 15 februarie 2012 – comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn, lansează un dialog direct cu orașele Europei. Fondurile structurale ale UE reprezintă în prezent unul dintre cele mai importante instrumente pe care le pot utiliza statele membre pentru a stimula creșterea economică, iar orașele ar trebui să constituie un obiectiv major, dat fiind rolul lor special în economiile europene. Investițiile eficiente în orașele noastre – care reprezintă aproape 70 % din populația UE – sunt esențiale într-un moment în care criza economică face ca rata șomajului în rândul tinerilor să urce la un nivel inacceptabil de ridicat, 22 %. La primul forum urban, la Bruxelles, la 16 februarie, Comisia va oferi orașelor posibilitatea de a se exprima cu privire la noi propuneri de politică urbană, prezentate în octombrie anul trecut, care cuprind planuri ambițioase de alocare de fonduri pentru orașe; dezvoltarea unor noi abordări mai coerente privind comasarea acțiunilor în sectoare precum cel al transportului și mediului și încurajarea inovării chiar în cadrul orașelor înseși. Primari și reprezentanți ai orașelor și ai instituțiilor UE vor discuta despre modul de a îndeplini obiectivele strategiei UE 2020 printr-o abordare mai dinamică a dezvoltării zonelor urbane.

Comentând evenimentul, comisarul Hahn a declarat: „În calitatea lor de centre economice și politice și de adăpost pentru aproape 70 % din populația UE, orașele reprezintă un motor important de creștere economică în Europa. Chiar dacă politica regională ajută toate regiunile să își dezvolte fiecare punctele forte, este esențial să se exploateze în mod special întregul potențial al orașelor. Evenimente precum Forumul urban vor contribui la parteneriatul deplin al orașelor în redresarea Europei”.

Propunerile legate de politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 ale Comisiei sunt menite să sprijine coordonarea strategică a politicilor urbane pentru îmbunătățirea dezvoltării urbane durabile și pentru consolidarea rolului orașelor în politica principală a UE în materie de investiții. Crearea unei „Platforme de dezvoltare urbană” va promova consolidarea capacității și schimbul de experiență urbană la nivelul UE.

Context

Ce se propune în viitoarea politică de dezvoltare urbană?

  • Finanțare restricționată pentru dezvoltare urbană integrată sustenabilă: cel puțin 5 % din resursele din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) din fiecare stat membru trebuie să fie investite în acțiuni coordonate care să conducă, pe termen lung, la o dezvoltare urbană eficientă din punct de vedere energetic și inovatoare. Gestionarea și punerea în aplicare vor fi delegate orașelor, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de structura instituțională a fiecărui stat membru.

  • O strategie unică de investiții: fondurile structurale ale UE ar trebui să sprijine dezvoltarea urbană prin strategii care abordează integrat problemele economice, de mediu, climatice și sociale din zonele urbane. Se cere statelor membre să combine investiții din diferite surse pentru a susține măsuri legate de ocuparea forței de muncă, educație, incluziune socială și îmbunătățirea capacității instituționale. Acestea vor fi concepute și puse în aplicare în conformitate cu o strategie unică de investiții.

  • Acțiuni urbane inovatoare: Comisia propune să se aloce o parte din buget (0,2 % din contribuția FEDER) pentru finanțarea de acțiuni inovatoare în zone urbane. Acțiunile urbane inovatoare vor fi proiecte pilot urbane, proiecte demonstrative și studii conexe de interes european. Acestea se pot concentra asupra oricărui domeniu de politici, atât timp cât își aduc contribuția la unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020.

  • Platformă de dezvoltare urbană: pe baza listelor de orașele propuse de statele membre, Comisia va institui o platformă pentru stimularea dialogului direct între orașe și cu Comisia. Platforma nu reprezintă un instrument de finanțare, ci un mod de a face schimb de informații între orașe cu privire la utilizarea noilor abordări.

Exemple de proiecte urbane:

Regenerarea unui cartier neglijat al Budapestei – cartierul Józsefváros

Programul „Cartierul Magdolna” II marchează cea de-a doua etapă a unui proiect integrat de regenerare urbană socială susținut de UE și care vizează regenerarea cartierului Magdolna din Budapesta.

Noua imagine a transportului feroviar de călători în Campania

Ținând cont de cei aproximativ 3,5 milioane de oameni care trăiesc în Napoli și în zona înconjurătoare, transportul feroviar de călători frecvent, convenabil și confortabil a devenit o prioritate pentru Campania. Proiectul de sistem regional de metrou (RMS) abordează această prioritate prin înglobarea de soluții de mobilitate sustenabile și ecologice.

O provincie olandeză reduce creșterea nivelurilor de zgomot urbane – Gelderland

O provincie olandeză reduce nivelurile de zgomot de pe drumurile sale și, prin aceasta, reduce efectele adverse grave asupra sănătății umane îmbunătățind, în același timp, condițiile de viață ale locuitorilor.

Cartiere regenerate – REVIT, Revitalizarea siturilor industriale dezafectate – Germania, Franța, Țările de Jos, Regatul Unit

Datorită REVIT, șase orașe europene au făcut schimb de experiență în ceea ce privește revitalizarea siturilor industriale dezafectate, prin care au conservat istoria zonei.

Locuințe urbane ecologice în regiunea Mării Baltice - Germania, statele baltice, Polonia, Belarus

Locuințele reprezintă unul dintre cele mai importante domenii de consum de energie și una dintre cele mai mari surse de emisii de CO2. În condițiile schimbărilor climatice și ale eforturilor de menținere a aprovizionării cu energie, proiectul Urb.Energy, lansat recent, vizează încurajarea utilizării pe scară mai largă a energiei regenerabile, oferă sisteme de finanțare inovatoare pentru activități conexe și introduce cinci strategii de dezvoltare urbană integrată, inclusiv orientări și manuale.

Informații suplimentare

Sunt așteptate să participe aproximativ 400 de persoane, inclusiv primari ai unor mari orașe din UE (Amsterdam, Barcelona, Varșovia, Lisabona, Sofia, Bratislava, Manchester, Leipzig, Napoli, Łódź, Metropola Lille, Torino și Dunkerque), reprezentanți ai rețelelor și asociațiilor urbane, precum și ai orașelor implicate în diverse inițiative de politică urbană ale UE.

Forumul urban în fotografii pe Flickr

Urmăriți #urbanforum pe Twitter @ EU_Regional

„UE dezvoltare urbană 2012” fluxuri video pe EbS

Persoană de contact :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar