Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Városi fórum: Johannes Hahn európai biztos fokozottabb növekedést és munkahelyteremtést vár el a városoktól

Brüsszel, 2012. február 15. – Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős biztos közvetlen párbeszédet indít Európa városaival. Az európai strukturális alapok jelenleg az egyik legfontosabb olyan eszköznek számítanak, amelyet a tagállamok fel tudnak használni a növekedés serkentéséhez; és ebben – az európai gazdaságokban betöltött jelentős szerepük miatt – a városokra különösen nagy hangsúlyt kell fektetni. Az európai népesség közel 70 %-át adó városainkba való hatékony befektetés különösen fontos akkor, amikor a gazdasági válság következtében a fiatalkorúak munkanélküliségi aránya elfogadhatatlanul magasra, mintegy 22 %-ra szökött. A február 16-án, Brüsszelben megrendezendő első Városi fórumon a Bizottság lehetőséget biztosít a városok számára, hogy véleményezzék a várospolitikára vonatkozóan tavaly októberben benyújtott új javaslatokat, amelyek egyebek között olyan ambiciózus terveket foglalnak magukban, mint például alapok elkülönítését a városok számára, az egyes ágazatok – például a közlekedés és a környezetvédelem – tevékenységeinek összehangolását célzó új, koherensebb megközelítések kidolgozását, vagy a városok innovációban vállalt szerepének ösztönzését. A polgármesterek és a városok, valamint az uniós intézmények képviselői megbeszéléseket fognak folytatni arról, hogy miként lehetne egy, a városi térségek fejlesztésére irányuló dinamikusabb megközelítés révén elérni az Európa 2020 stratégiában kitűzött célokat.

A rendezvényről Hahn biztos a következőket mondta: „A gazdasági és politikai centrumként működő, az uniós lakosság közel 70 %-ának otthont adó városok Európa gazdasági fejlődésében kulcsfontosságú szerepet töltenek be. A regionális politika segít abban, hogy valamennyi régió kibontakoztathassa egyedi erősségeit, ugyanakkor fontos, hogy a városok is teljes mértékben kiaknázhassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az olyan rendezvények révén, mint a Városi fórum, a városok egyenlő partnerként vehetnek részt Európa gazdaságának helyreállításában.”

Az Európai Bizottság 2014–2020-ra vonatkozó kohéziós politikai javaslatainak célja a várospolitikák stratégiai összehangolásának támogatása annak érdekében, hogy ezáltal erősödjék a fenntartható városfejlesztés, valamint jelentékenyebb szerep jusson a városoknak az EU legfontosabb befektetési politikájában. Egy „városfejlesztési platform” létrehozása elősegíti mind a kapacitásépítést, mind pedig a várospolitikák tapasztalatainak uniós szintű cseréjét.

Előzmények

Milyen javaslatokat tartalmaz a jövőbeni városfejlesztési politika?

  • Alapok elkülönítése az integrált, fenntartható városfejlesztésre: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásainak legalább 5 %-át minden egyes tagállamban olyan összehangolt tevékenységekbe kell fektetni, amelyek hosszú távú, energiahatékony és innovatív városfejlesztésre irányulnak. Az irányítást és a végrehajtást eltérő mértékben, de a városokra bízzák, az egyes tagállamok intézményi megállapodásaitól függően.

  • Egységes befektetési stratégia: az EU strukturális alapjainak olyan stratégiákkal kell támogatnia a városfejlesztést, amelyek együttesen kívánnak választ adni a gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati és társadalmi kihívásokra a városi térségekben. A tagállamokat arra kérik, hogy a foglalkoztatással, oktatással, társadalmi befogadással kapcsolatos intézkedések támogatása, valamint az intézményi kapacitás javítása érdekében egyesítsék a különböző forrásokból származó befektetéseket. Ezeknek az intézkedéseknek a kidolgozására és végrehajtására egy egységes befektetési stratégiával összhangban kerül majd sor.

  • Innovatív várospolitikai fellépések: a Bizottság a költségvetés egy részének (az ERFA-juttatás 0,2 %-a) innovatív fellépések finanszírozására való felhasználását javasolja a városi körzetekben. Az ilyen innovatív várospolitikai fellépések körébe a következők tartoznának: kísérleti várospolitikai projektek, demonstrációs projektek és európai érdekeket szolgáló tanulmányok. Ezek bármely szakpolitikai területre irányulhatnak, feltéve, hogy hozzájárulnak az Európa 2020 stratégiában kitűzött célok valamelyikének eléréséhez.

  • A városfejlesztési platform: a tagállamok által javasolt városok jegyzékeinek alapján a Bizottság egy platformot fog létrehozni, amellyel a városok egymás közötti közvetlen párbeszédét, illetve a városok és a Bizottság közötti párbeszédet kívánja ösztönözni. A platform nem finanszírozási eszköz, hanem egyfajta kommunikációs csatorna, amelyen keresztül a városok megoszthatják egymással az új megközelítések alkalmazásával kapcsolatos visszajelzéseket.

Példák városi projektekre:

Budapest egyik elhanyagolt negyedének, Józsefvárosnak a megújítása

A „Magdolna-negyed program II.” egy, az EU által finanszírozott integrált szociális városmegújító projekt második szakasza, és célja a budapesti Magdolna-negyed rehabilitációja.

A vasúti utazás új arca Campaniában

A Nápoly környékén élő mintegy 3,5 millió lakosra tekintettel Campania számára kiemelkedően fontos volt a gyakori, megfelelő és kényelmes vasúti utazási lehetőségek biztosítása. A regionális metrórendszer projekt e prioritásra kíván választ adni, egyesítve magában a fenntartható mobilitást és a környezetbarát megoldásokat.

Egy holland tartomány korlátozza a városi zaj egyre növekvő szintjét – Gelderland

Egy holland tartomány visszaszorította a közúti közlekedés okozta zajszintet, ily módon csökkentve az emberi egészségre gyakorolt súlyos káros hatásokat és egyben javítva a helyi lakosok életkörülményeit.

Újjáéledt negyedek – REVIT, felhagyott ipari területek újjáélesztése – Németország, Franciaország, Hollandia, Egyesült Királyság

A REVIT-nek köszönhetően hat európai város oszthatta meg tapasztalatait azzal kapcsolatosan, hogy miként élesztettek újjá egyes felhagyott ipari területeket úgy, hogy mindamellett megőrizték a hely egykori jellegzetességeit is.

Zöld városi otthonok a balti-tengeri régióban – Németország, a balti államok, Lengyelország, Fehéroroszország

A lakások a legnagyobb energiafogyasztók és szén-dioxid-kibocsátó források közé tartoznak. Tekintettel az éghajlatváltozásra és az egyre szűkösebben rendelkezésre álló energiaforrásokra, a nemrég útjára indított Urb.Energy projekt célja, hogy a megújuló energiák szélesebb körű használatára ösztönözzön, innovatív finanszírozási lehetőségeket kínáljon az ide kapcsolódó tevékenységekhez, valamint többek között iránymutatások és kézikönyvek segítségével megismertessen öt integrált városfejlesztési stratégiával.

További információk:

Közel négyszáz résztvevőt, köztük uniós nagyvárosok (Amszterdam, Barcelona, Varsó, Lisszabon, Szófia, Bratislava (Pozsony), Manchester, Lipcse, Nápoly, Łódź, Lille nagyváros, Torino és Dunkerque) polgármestereit, városi hálózatok és szövetségek képviselőit és több uniós várospolitikai kezdeményezésben is részt vevő városokat várnak a városi fórumra.

A városi fórumról készült fényképek itt láthatók: Flickr

Kövesse a városi fórumot a Twitteren: @ EU_Regional

Tekintse meg az „EU Urban Development 2012” (Európai uniós városfejlesztés 2012) tárgyú videofelvételeket az alábbi oldalon: EbS

Kapcsolat :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar