Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Αστικό φόρουμ: ο Επίτροπος Hahn καλεί τις πόλεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2012 – Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, ξεκινά απευθείας διάλογο με τις ευρωπαϊκές πόλεις. Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να τονώσουν την ανάπτυξη· οι πόλεις, μάλιστα, θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της προσοχής, δεδομένου του ιδιαίτερου ρόλου τους στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Οι αποτελεσματικές επενδύσεις στις πόλεις μας – που συγκεντρώνουν σχεδόν το 70% του πληθυσμού της ΕΕ – αποδεικνύονται καθοριστικές σε μια στιγμή που η οικονομική κρίση αυξάνει την ανεργία των νέων στο απαράδεκτα υψηλό ποσοστό του 22%. Στο πρώτο Αστικό Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 16 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή θα δώσει στις πόλεις τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις νέες προτάσεις για την αστική πολιτική οι οποίες υποβλήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και περιλάμβαναν φιλόδοξα σχέδια για τη χορήγηση κονδυλίων στις πόλεις, την κατάρτιση νέων, περισσότερο συνεκτικών προσεγγίσεων με σκοπό τον συνδυασμό δράσεων σε τομείς όπως οι μεταφορές και το περιβάλλον, καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας από τις ίδιες τις πόλεις. Οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των πόλεων και των οργάνων της ΕΕ θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο μιας δυναμικότερης προσέγγισης για την ανάπτυξη των αστικών περιοχών.

Ο επίτροπος Hahn, σχολιάζοντας την εκδήλωση, δήλωσε: «Δεδομένου ότι στα οικονομικά και πολιτικά κέντρα συγκεντρώνεται σχεδόν το 70% του πληθυσμού της ΕΕ, οι πόλεις αποτελούν σημαντικό κινητήριο μοχλό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αν και η περιφερειακή πολιτική βοηθά κάθε περιφέρεια να αναπτύξει τα δικά της δυνατά σημεία, είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί ειδικότερα το πλήρες δυναμικό των πόλεων. Εκδηλώσεις όπως το Αστικό Φόρουμ θα συμβάλουν ώστε οι πόλεις να συμμετάσχουν πλήρως στην ανάκαμψη της Ευρώπης».

Οι προτάσεις της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής 2014-2020 αποβλέπουν στη στήριξη του στρατηγικού συντονισμού των αστικών πολιτικών με σκοπό την τόνωση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την ενίσχυση του ρόλου των πόλεων στη βασική επενδυτική πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ. Η δημιουργία μιας «πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης» θα προωθήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανταλλαγή αστικών εμπειριών σε επίπεδο ΕΕ.

Ιστορικό

Τι προτείνει η μελλοντική πολιτική για την αστική ανάπτυξη;

  • Χρηματοδότηση αποκλειστικά για την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη: Τουλάχιστον το 5% των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε κάθε κράτος μέλος θα επενδύεται σε συντονισμένες δράσεις που θα δημιουργούν μακροπρόθεσμη, ενεργειακώς αποδοτική και καινοτόμο αστική ανάπτυξη. Η διαχείριση και η εφαρμογή θα ανατίθεται στις πόλεις, σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις κάθε κράτους μέλους.

  • Ενιαία επενδυτική στρατηγική: Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζουν την αστική ανάπτυξη μέσα από στρατηγικές που να απαντούν ταυτόχρονα στις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές. Τα κράτη μέλη καλούνται να συνδυάσουν επενδύσεις από διάφορες πηγές προκειμένου να στηρίξουν μέτρα για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική ενσωμάτωση και τη βελτίωση των θεσμικών δυνατοτήτων. Τα μέτρα αυτά θα καταρτιστούν και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με την ενιαία επενδυτική στρατηγική.

  • Καινοτόμες αστικές δράσεις: Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση ενός μέρους του προϋπολογισμού (το 0,2% των κονδυλίων για το ΕΤΠΑ) για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων στις αστικές περιοχές. Οι καινοτόμες αστικές δράσεις θα είναι αστικά πιλοτικά προγράμματα, σχέδια επίδειξης και συναφείς μελέτες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Μπορούν να εστιάζονται σε έναν τομέα πολιτικής, στον βαθμό που υλοποιούν έναν από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  • Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης: Η Επιτροπή, με βάση καταλόγους πόλεων που έχουν προταθεί από τα κράτη μέλη, θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό να ενισχύσει τον απευθείας διάλογο μεταξύ των ίδιων των πόλεων και μεταξύ των πόλεων και της Επιτροπής. Η πλατφόρμα δεν συνιστά χρηματοδοτικό μέσο αλλά έναν τρόπο ώστε οι πόλεις να ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με την εφαρμογή των νέων προσεγγίσεων.

Παραδείγματα αστικών έργων:

Αναζωογόνηση μιας παραμελημένης συνοικίας της Βουδαπέστης στο διαμέρισμα Józsefváros

Το πρόγραμμα «Συνοικία Magdolna IΙ» σηματοδοτεί το δεύτερο στάδιο ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού προγράμματος αστικής ανάπλασης με τη στήριξη της ΕΕ και στόχο την αναγέννηση της συνοικίας Magdolna στη Βουδαπέστη.

Αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Καμπανία

Περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα ζουν στο κέντρο και στα περίχωρα της Νάπολης, με αποτέλεσμα οι συχνές, βολικές και άνετες σιδηροδρομικές μεταφορές να αποτελούν πλέον προτεραιότητα στην Καμπανία. Το έργο «περιφερειακό σύστημα μετρό» απαντά σ’ αυτήν την προτεραιότητα, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη κινητικότητα και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Η ολλανδική επαρχία Gelderland μειώνει τα αυξανόμενα επίπεδα αστικού θορύβου

Μια ολλανδική επαρχία μειώνει τα επίπεδα θορύβου από την κίνηση στους δρόμους και, μ’ αυτόν τον τρόπο, περιορίζει τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους της περιοχής.

Αναβίωση γειτονιών – το πρόγραμμα REVIT για την αναζωογόνηση βιομηχανικών περιοχών της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου

Χάρη στο πρόγραμμα REVIT, έξι ευρωπαϊκές πόλεις αντάλλαξαν εμπειρίες σχετικά με την αναζωογόνηση βιομηχανικών χώρων που αποτελούσαν μνημεία της ιστορίας των περιοχών τους.

Πράσινες αστικές κατοικίες στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας – Γερμανία, Βαλτικές Χώρες, Πολωνία και Λευκορωσία

Οι κατοικίες είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας και μία από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών CO2. Με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και καθώς οι ενεργειακές πηγές προσπαθούν με δυσκολία να ικανοποιήσουν τη ζήτηση, το πρόγραμμα Urb.Energy που εγκαινιάστηκε πρόσφατα αποβλέπει στην ενθάρρυνση της μεγαλύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέροντας καινοτόμα χρηματοδοτικά προγράμματα για σχετικές δραστηριότητες και εισάγοντας πέντε στρατηγικές για ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών και εγχειριδίων.

Περισσότερες πληροφορίες

Αναμένεται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση περίπου 400 φορείς, όπως δήμαρχοι μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων (Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Βαρσοβία, Λισαβόνα, Σόφια, Μπρατισλάβα, Μάντσεστερ, Λειψία, Νάπολη, Λοτζ, Λίλλη-Μητροπολιτική περιοχή, Τορίνο και Δουνκέρκη), εκπρόσωποι αστικών δικτύων και ενώσεων, καθώς και πόλεις που συμμετέχουν σε διάφορες πρωτοβουλίες αστικής πολιτικής της ΕΕ.

Το Αστικό Φόρουμ σε φωτογραφίες: Flickr

Ακολουθείστε #urbanforum στο Twitter @ EU_Regional

Δείτε το βίντεο για την «Αστική ανάπτυξη της ΕΕ το 2012» στο EbS

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar