Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Urban Forum: EU-kommissær Hahn vil have byer til at gøre mere for vækst og beskæftigelse

Bruxelles, den 15. februar 2012 – Johannes Hahn, der er kommissær for regionalpolitik, indleder en direkte dialog med Europas byer. EU's strukturfonde er et af de vigtigste instrumenter, som medlemsstaterne i øjeblikket råder over til at stimulere væksten, og byerne bør på grund af deres særlige rolle i de europæiske økonomier prioriteres højt. Effektiv investering i vores byer – der udgør næsten 70 % af EU's befolkning – er altafgørende i en tid, hvor den økonomiske krise har fået ungdomsarbejdsløsheden til at stige helt uacceptabelt til 22 %. På det første "Urban Forum" i Bruxelles den 16. februar giver Kommissionen byerne ordet, så de kan udtale sig om de nye bypolitiske forslag, der blev fremlagt i oktober, og som indeholder ambitiøse planer om at øremærke midler til byer, udvikle nye, mere sammenhængende strategier for koordinering af tiltag i f.eks. transport- og miljøsektoren og tilskynde byerne til selv at innovere. Borgmestre og repræsentanter for byer og for EU's institutioner vil drøfte, hvordan man kan opfylde målene i EU 2020-strategien med en mere dynamisk tilgang til udviklingen i byområder.

Kommissær Johannes Hahn udtalte i sin kommentar til arrangementet: "Byerne er en vigtig motor for vækst i Europa, da de er økonomiske og politiske knudepunkter og huser næsten 70 % af EU's befolkning. Regionalpolitikken hjælper alle regioner med at udvikle deres stærke sider, og i den forbindelse er det meget vigtigt at udnytte byernes fulde potentiale i særdeleshed. Arrangementer som Urban Forum vil medvirke til at gøre byerne til fuldgyldige partnere i genopretningen af Europa".

Kommissionens samhørighedspolitiske forslag 2014-2020 har til formål at støtte den strategiske koordinering af bypolitikkerne for at fremme en bæredygtig byudvikling og styrke byernes rolle i forbindelse med EU's vigtigste investeringspolitik. Ved at skabe en "byudviklingsplatform" vil man fremme kapacitetsopbygning og udveksling af erfaringer med byudvikling på EU-plan.

Baggrund

Hvilke forslag indeholder den fremtidige byudviklingspolitik?

  • Øremærkning af midler til en integreret bæredygtig byudvikling: Mindst 5 % af ressourcerne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i hver medlemsstat skal investeres i koordinerede tiltag, der fører til langsigtet, energieffektiv og nyskabende byudvikling. Forvaltning og gennemførelse vil blive lagt ud til byerne i forskelligt omfang, afhængigt af hver enkelt medlemsstats institutionelle bestemmelser.

  • En enkelt investeringsstrategi: EU's strukturfonde bør støtte byudvikling gennem strategier, der på en gang tackler de økonomiske, miljømæssige, klimarelaterede og sociale udfordringer i byområder. Medlemsstaterne opfordres til at kombinere investeringer fra forskellige kilder for at støtte foranstaltninger i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse, social inklusion og forbedring af den institutionelle kapacitet. Disse skal tilrettelægges og gennemføres i henhold til en enkelt investeringsstrategi.

  • Nyskabende tiltag i byområder: Kommissionen foreslår at afsætte en del af budgettet (0,2 % af EFRU-bevillingen) til finansiering af nyskabende tiltag i byområder. De nyskabende tiltag skal være byrelaterede pilotprojekter, demonstrationsprojekter og hertil knyttede undersøgelser af europæisk interesse. De kan fokusere på et hvilket som helst politikområde, forudsat at de opfylder et af Europa 2020-målene.

  • Byudviklingsplatform: På grundlag af en liste over byer, som medlemsstaterne har foreslået, vil Kommissionen oprette en platform, der kan fremme direkte dialog mellem byer indbyrdes og med Kommissionen. Platformen er ikke et finansieringsinstrument, men et middel for byerne til at udveksle erfaringer med anvendelsen af de nye strategier.

Eksempler på byprojekter:

Fornyelse af et nedslidt kvarter i Budapest – Józsefváros-distriktet

Program II for Magdolna-kvarteret er anden etape i et integreret projekt for social byfornyelse, der støttes af EU, og som har til formål at genopbygge Magdolna-kvarteret i Budapest.

Ansigtsløft til togtrafikken i Campania

Da der bor ca. 3,5 mio. mennesker i Napoli og omegn, er hyppige, praktiske og komfortable togforbindelser blevet en prioritering for regionen Campania. Projektet vedrørende Det Regionale Metrosystem (RMS) er svaret på denne prioritering, idet det bl.a. tilgodeser bæredygtig mobilitet og miljøvenlige løsninger.

Nederlandsk provins får bugt med voksende støjniveauer i byer – Gelderland

En nederlandsk provins sænker støjniveauerne på sine veje. Herved reducerer den de alvorlige negative virkninger for menneskers sundhed og forbedrer de lokale beboeres levevilkår.

Ny start for udtjente kvarterer - REVIT, revitalisering af byomdannelsesområder - Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Takket være REVIT har seks europæiske byer udvekslet erfaringer med revitalisering af byomdannelsesområder, som også tager hensyn til de pågældende områders historie.

Grønne byboliger i Østersøområdet – Tyskland, de baltiske lande, Polen, Hviderusland

Boligområdet er en af de største energislugere og en af de største kilder til CO2-udledninger. Klimaændringer og anvendelse af energikilder, som gør det vanskeligt at opretholde forsyningen, ligger bag det for nyligt lancerede projekt Urb.Energy, der har til formål at tilskynde til større anvendelse af fornyelig energi, tilbyde innovative finansieringsordninger for tilknyttede aktiviteter og indføre fem strategier for integreret byudvikling, herunder retningslinjer og håndbøger.

Yderligere oplysninger

Urban Forum forventes at få ca. 400 deltagere, herunder borgmestrene for store byer i EU (Amsterdam, Barcelona, Warszawa, Lissabon, Sofia, Bratislava, Manchester, Leipzig, Napoli, Lodz, Lille, Torino og Dunkerque), repræsentanter for bynetværk og –sammenslutninger samt byer, der er involveret i forskellige EU-initiativer på det bypolitiske område.

Fotos vedrørende Urban Forum på Flickr

Følg #urbanforum på twitter @ EU_Regional

"EU Urban Development 2012" videoclip på EbS

Kontaktperson:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar