Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan kommissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. joulukuuta 2012

Ehdotettu Munksjön ja Ahlstromin yhden liiketoiminta-alueen fuusio – komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen

Euroopan komissio on aloittanut EU:n sulautuma-asetuksen mukaisen perusteellisen tutkimuksen suunnitellusta yrityskaupasta, jolla on tarkoitus yhdistää ruotsalainen Munksjö ja osa suomalaisesta Ahlstromista uudeksi yritykseksi. Uuden yrityksen muodostaisivat Munksjö, joka valmistaa paljon lisäarvoa tarjoavia paperituotteita, ja Ahlstrom Corporationin Label and Processing -liiketoiminta-alue. Yhdistäminen toteutettaisiin monilla liiketoimilla. Komission alustava tutkimus viittasi mahdollisiin kilpailuongelmiin esikyllästetyn paperin ja hiomapaperin pohjamateriaalin markkinoilla, joilla uudella yrityksellä olisi ETA-alueella ja maailmanlaajuisesti suuret markkinaosuudet. Päätös tutkimuksen aloittamisesta ei vielä välttämättä tarkoita, että kauppa todetaan sääntöjenvastaiseksi. Komissiolla on nyt 90 työpäivää eli 29. huhtikuuta 2013 saakka päättää, vähentääkö kauppa tehokasta kilpailua ETA-alueella.

“Tässä paperiteollisuuden alan fuusiossa, jota nyt ehdotetaan, poistettaisiin kilpailija eräiltä jo ennestään hyvin keskittyneiltä markkinoilta. Komission on suojeltava tehokasta kilpailua ja estettävä harmin koituminen kuluttajille varsinkin silloin, kun muutokset kohdistuvat harvoihin markkinoilla oleviin toimittajiin", kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia sanoi.

Munksjö ja Ahlstromin Label and Processing –yksikkö tuottavat muun muassa esikyllästettyä paperia, joka on eräänlainen huonekaluteollisuudessa käytettävä koristepaperi, hiomatuotteiden (kuten hiekkapaperin, hiomakiekkojen ja -nauhojen) valmistukseen käytettävää hiomapaperin pohjamateriaalia sekä elektroteknistä paperia korkeajännitteisten vedenalaisten kaapelien, muuntajien, moottoreiden ja generaattoreiden eristykseen.

Komission alustava tutkimus osoitti, että yrityskaupassa esikyllästetyn paperin ja hiomapaperin pohjamateriaalin kaksi ETA-alueella ja maailmanlaajuisesti johtavaa toimittajaa yhdistyisivät. Tutkimuksen tässä vaiheessa komissiolla on epäilyksiä, että fuusion jälkeen jäljelle jäävät kilpailijat eivät ehkä pystyisi tarjoamaan fuusioituneelle yksikölle riittävästi vastapainoa kummallakaan näistä markkinoista. Tärkeän kilpailijan poistaminen voi vähentää kuluttajien saatavilla olevaa valikoimaa ja mahdollisesti nostaa kyseisten tuotteiden hintoja.

Komissio tutkii nyt ehdotettua fuusiota perusteellisesti sen varmistamiseksi, saavatko alustavat epäilykset vahvistusta.

Suunnitellusta kaupasta ilmoitettiin komissiolle 31. lokakuuta 2012.

Yritykset ja tuotteet

Munksjö on ruotsalainen yritys, joka valmistaa paljon lisäarvoa tuottavia paperituotteita. Yrityksen tuoteryhmiä ovat koristepaperi, esikyllästetty paperi, hiomapapereiden pohjamateriaali, elektrotekninen paperi, taidepaperi, sellu, Spantex ja ohutpaperi. Munksjö on Guernseyssä pääkonttoriaan pitävän EQT III Limited -sijoitusyhtiön määräysvallassa.

Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava suomalainen yritys, jonka neljä liiketoiminta-alaa ovat building and energy; filtration; food and medical sekä label and processing. Nyt käsiteltävänä oleva kauppa koskee ainoastaan label and processing ‑liiketoimintaa.

Munksjö ja ALP valmistavat paperituotteita eri markkinasegmenteissä. Niiden toiminta on kuitenkin päällekkäistä esikyllästetyn paperin, hiomapapereiden pohjamateriaalin ja vähemmässä määrin elektroteknisen paperin alalla.

Yhdelläkään uuden yrityksen osakkaalla ei ole yhteistä tai yksinomaista määräysvaltaa yrityksessä.

Fuusioiden valvontaa koskevat säännöt ja menettelyt

Komissiolla on velvollisuus arvioida fuusiot ja yrityskaupat, kun niissä osallisina olevien yritysten liikevaihto ylittää tietyn rajan (sulautuma-asetuksen 1 artikla) ja estää keskittymät, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua ETA-markkinoilla tai sen merkittävällä osalla.

Komissio hyväksyy selvästi suurimman osan fuusioista kuukauden kestävässä tarkastelussa, mutta epäillessään kilpailuongelmia se aloittaa perusteellisen tutkimuksen (II vaiheen tutkimus).

Tällä hetkellä on käynnissä kolme II vaiheen tutkimusta. Ensimmäinen koskee kauppaa, jolla matkaviestinverkkojen operaattori Hutchison ostaisi samalla alalla toimivan Orange Austrian (ks. IP/12/726). Komission on tehtävä lopullinen päätös asiasta 21. joulukuuta 2012 mennessä. Toinen II vaiheen tutkimus koskee kuriiripalveluyritysten välistä kauppaa, jolla UPS ostaisi TNT Expressin (ks. IP/12/816). Tästä asiasta komission on päätettävä 5. helmikuuta 2013 mennessä. Kolmas II vaiheen tutkimus koskee Ryanairin suunnitelmaa fuusioitua kilpailijansa Aer Lingusin kanssa (ks. IP/12/921). Tästä on päätettävä 6. helmikuuta 2013 mennessä.

Lisätietoa on kilpailun pääosaston verkkosivuilla komission julkisessa asiarekisterissä asianumerolla M.6576.

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar