Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. decembra 2012

Okolje – Kako izboljšati politiko EU o kakovosti zraka?

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o najboljšem načinu za izboljšanje kakovosti zraka v Evropi. Zainteresirane strani je pozvala, da v naslednjih dvanajstih tednih predstavijo svoje mnenje o načinih za zagotovitev popolnega izvajanja obstoječega okvira, njegovo izboljšanje in dopolnitev s podpornimi ukrepi. Rezultati posvetovanja bodo vključeni v celovit pregled evropskih politik o zraku za leto 2013. Posvetovanje poteka do 4. marca 2013.

Onesnaževanje zraka in z njim povezane grožnje za okolje in zdravje ljudi še vedno skrbijo mnoge državljane EU. Kljub napredku v preteklih desetletjih, ki je bil dosežen z zakonodajo za zmanjšanje škodljivih onesnaževal, kakor so žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid in benzen, nekatera onesnaževala še vedno povzročajo težave. Poletni smog, potencialno škodljivi prizemni ozon in drobni delci, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje, redno presegajo varne meje. Tako izpostavljenost onesnaženosti zraka vsako leto še vedno povzroči več kot 350 000 prezgodnjih smrti v EU.

Posvetovanje je sestavljeno iz dveh delov, tj. kratkega vprašalnika za splošno javnost in bolj obsežnega sklopa vprašanj za strokovnjake in strokovne delavce iz nacionalnih uprav, regionalne in lokalne organe, raziskovalce, podjetja, zainteresirane strani, zdravstvene, okoljske in druge skupine, ki imajo izkušnje pri izvajanju zakonodaje EU o kakovosti zraka.

To spletno posvetovanje je del širšega postopka za vključitev civilne družbe v prihodnji pregled politike zraka. To je končni uradni del postopka posvetovanja, ki ga je Komisija začela januarja 2011 (glej MEMO/11/31) in ki vključuje redna srečanja z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi, ter prvo javno posvetovanje o učinkovitosti politike EU o kakovosti zraka in prednostnih nalogah za prihodnost (glej IP/11/813).

Komisija bo v kratkem objavila tudi rezultate raziskav Eurobarometra o kakovosti zraka. Približno 25 000 evropskih državljanov v 27 državah članicah je odgovarjalo na anketna vprašanja o kakovosti zraka.

Naslednji koraki

Komisija bo na podlagi dveh let poglobljene analize in rezultatov tega obsežnega posvetovalnega postopka najpozneje do leta 2013 pripravila predlog o prihodnosti politike EU o zraku.

Več informacij:

Vprašalnik za strokovnjake:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Vprašalnik za splošno javnost:  

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Na vprašanja v okviru posvetovanja lahko odgovorite na:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Več o politiki EU o zraku in njenem pregledu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar