Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 11.

Környezetvédelem: a levegőminőségre vonatkozó uniós szakpolitikával kapcsolatban a Bizottság várja a lakosság véleményét

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított, amelynek keretében arra vonatkozóan vár észrevételeket, hogy mi a legcélravezetőbb módja a levegőminőség javításának Európában. Az elkövetkezendő 12 hétben az érdekeltek kifejthetik véleményüket arról, miként lehet a meglévő szabályozást érvényre juttatni, továbbfejleszteni és támogató intézkedésekkel kiegészíteni. A konzultáció eredményei beépülnek majd a levegőminőségre vonatkozó európai jogszabályok 2013-ban esedékes átfogó felülvizsgálatába. A konzultáció 2013. március 4-ig tart.

A légszennyezés és az általa a környezetre, valamint az emberi egészségre gyakorolt hatás továbbra is aggodalommal tölti el az uniós polgárokat. Számos légszennyező anyag, így például a kén-dioxid, az ólom, a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és a benzol csökkentésére hozott jogszabályoknak köszönhetően az elmúlt évtizedekben sikerült javítani a helyzeten, egyes szennyező anyagok azonban ma is komoly problémát jelentenek. A nyári időszakban tapasztalható szmog, a potenciálisan káros talaj közeli ózon és az egészségre ártalmas finomszemcsés anyagok koncentrációja rendszeresen meghaladja a határértékeket. Mindezek következtében az EU-ban minden évben 350 000 korai haláleset hozható összefüggésbe a légszennyezéssel.

A konzultáció két részből áll: a szélesebb nyilvánosságnak szóló rövid kérdőívből és a nemzeti közigazgatási szervek, valamint a regionális és helyi hatóságok szakértőinek és munkatársainak, a kutatóknak, a vállalkozásoknak, az érdekelt feleknek, valamint az egészségügyi, környezetvédelmi és a levegőminőséggel kapcsolatos uniós jog végrehajtásában részt vevő egyéb csoportoknak szánt hosszabb kérdéssorból.

Az internetes konzultáció egy olyan, átfogóbb eszmecsere része, amelynek az a célja, hogy a civil társadalmat is bevonja a levegőminőséggel kapcsolatos szakpolitika felülvizsgálatának folyamatába. Annak a konzultációs folyamatnak az utolsó hivatalos lépéséről van szó, amelyet a Bizottság 2011 januárjában indított (lásd: MEMO/11/31), és amelynek során rendszeres időközönként találkozókra került sor a tagállamokkal és más érdekeltekkel, továbbá első alkalommal került sor nyilvános konzultációra a levegőminőséggel kapcsolatos uniós szakpolitika eredményességéről és a jövőre vonatkozó prioritásokról (lásd: IP/11/813).

A Bizottság a levegőminőségről készült azon Eurobarometer-felmérés eredményeit is hamarosan közzéteszi, amelynek keretében a 27 tagállam mintegy 25 000 polgárának véleményét kérték ki a levegőminőségről.

Következő lépések

A két éven át tartó, átfogó elemzésre és a széles körben végzett konzultációra támaszkodva a Bizottság legkésőbb 2013-ban javaslatot fog tenni a levegőminőségre vonatkozó uniós szakpolitika jövőjére nézve.

További információk:

A szakrtőknek szóló kérdőív itt érhető el:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

A lakosságnak szóló szóló kérdőív itt érhető el:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

A konzultációra a következő címen lehet jelentkezni:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Az EU levegőpolitikájáról és annak felülvizsgálatáról az alábbi internetcímeken olvashatók további részletek:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar