Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. joulukuuta 2012

Kerro, miten voimme parantaa ilmanlaatua

Euroopan komissio järjestää julkisen kuulemisen parhaasta tavasta kohentaa ilmanlaatua Euroopassa. Kuulemiseen osallistuvia pyydetään esittämään tulevien 12 viikon aikana näkemyksensä siitä, miten nykyinen lainsäädäntö saataisiin pantua kokonaisuudessaan täytäntöön ja miten sitä voitaisiin parantaa ja täydentää tukitoimilla. EU hyödyntää kuulemisen tuloksia tarkastellessaan uudelleen ilmanlaatupolitiikkaansa vuonna 2013. Kuuleminen päättyy 4. maaliskuuta 2013.

Ilman saastuminen ja siihen liittyvät ympäristö- ja terveysriskit ovat edelleen suuri huolenaihe monille EU:n kansalaisille. Vaikka viime vuosikymmeninä on lainsäädännön avulla pystytty vähentämään rikkidioksidin, lyijyn, typen oksidien, hiilimonoksidin ja bentseenin kaltaisia haitallisia epäpuhtauksia, jotkut saastuttavat aineet tuottavat yhä ongelmia. Vakavia terveysriskejä aiheutuu kesäisestä savusumusta, mahdollisesti haitallisista alailmakehän otsoneista ja pienhiukkasista, jotka ylittävät säännöllisesti turvallisuusrajat. Sen vuoksi altistuminen ilmansaasteille aiheuttaa yhä yli 350 000 ennenaikaista kuolemaa EU:ssa joka vuosi.

Kuuleminen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen on kansalaisille suunnattu lyhyt kyselylomake ja toinen on laajempi kysely, joka on osoitettu valtion, alue- ja paikallishallinnon asiantuntijoiden ja muiden asiaa käsittelevien virkamiesten lisäksi tutkijoille, yrityksille, sidosryhmille sekä terveys-, ympäristö- ja muille ryhmille, joilla on kokemusta EU:n ilmanlaatulainsäädännön täytäntöönpanosta.

Tämä verkkopohjainen kuuleminen on osa laajempaa prosessia, jonka tarkoituksena on saada kansalaisyhteiskunta osallistumaan tulevaan ilmanlaatupolitiikan tarkistamiseen. Se on viimeinen vaihe kuulemismenettelyssä, jonka komissio käynnisti tammikuussa 2011 (ks. MEMO/11/31) ja jonka tiimoilta on pidetty säännöllisiä kokouksia jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kyseessä oli ensimmäinen julkinen kuuleminen EU:n ilmanlaatupolitiikan tehokkuudesta ja tulevista painopisteistä (ks. IP/11/813).

Komissio antaa piakkoin myös ilmanlaatua koskeneen Eurobarometri-kyselyn tulokset. Noin 25 000 haastateltua EU:n kansalaista esitti 27 jäsenvaltiossa näkemyksensä ilmanlaatuun liittyvistä kysymyksistä.

Seuraavat vaiheet

Kahden vuoden perusteelliseen analyysin ja tämän laajan kuulemisen tuloksien perusteella komissio tekee ehdotuksen EU:n tulevasta ilmanlaatupolitiikasta viimeistään vuonna 2013.

Lisätietoja:

Asiantuntijoille suunnattu kyselylomake:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Kansalaisille suunnattu kyselylomake:  

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Kuulemiseen voi osallistua seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Lisätietoja EU:n ilmanlaatupolitiikasta ja sen uudelleentarkastelusta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar