Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 декември 2012 г.

Европейската комисия увеличава своята хуманитарна помощ в Мали

Европейската комисия ще увеличи своята хуманитарна помощ в отговор на кризата в Мали с 20 милиона евро.

След като бъде одобрено от бюджетните органи на Европейския съюз, допълнителното финансиране ще увеличи хуманитарната помощ на ЕС за Мали до 101 милиона евро през 2012 г.

С новото финансиране Комисията има за цел да увеличи усилията за предоставяне на помощ във всички части на Мали, особено в северните райони, както и в съседните държави, в които са избягали малийски бежанци в резултат на конфликта.

Европейската помощ се изразходва за осигуряване на храна, вода и санитарно-хигиенни услуги, подслон, здравни услуги и защита на най-уязвимите малийци, особено деца, жени и възрастни хора.

Макар и всички погледи да са отправени към конфликта в северната част на Мали, от съществено значение е да фокусираме вниманието отново върху хуманитарната криза, пред която е изправен народът на тази страна, заяви Кристалина Георгиева, европейски комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи.

Милиони малийци отчаяно се нуждаят от спешна помощ и облекчаването на тяхното страдание трябва да бъде наш приоритет. Благодарение на навременни и съгласувани действия тази година успяхме да предотвратим катастрофа, заплашваща живота на 18 милиона души в региона на Сахел. Но дори когато работим по-усилено, за да гарантираме, че такава криза никога повече няма да се случи, като изграждаме устойчивост срещу природни бедствия като например сушите, ние се ангажираме, че тази дейност няма да бъде в ущърб на реакцията при извънредни ситуации, когато и където е необходимо. По тази причина към настоящия момент мобилизираме допълнителни средства в размер на 20 милиона евро за Мали.

Тя призова всички страни в кризата да зачитат безпристрастността и неутралността на хуманитарните агенции, работещи в момента, въпреки несигурността, пред която са изправени, за облекчаване на положението на жертвите. През октомври местен хуманитарен работник беше убит в Нигер, а пет от неговите колеги бяха отвлечени от бойци в близост до малийската граница. Без наличието на безопасен и сигурен достъп за хуманитарните работници нашата помощ не може да спаси тези, чийто живот е изложен на опасност“, добави комисар Георгиева.

Контекст

Мали е на второ място след Сомалия по процент на детска смъртност в света, като недохранването е един от основните фактори за това. Досега през тази година повече от половин милион малийски деца са страдали от остра степен на недохранване. Макар че има умерена надежда за приемливо добра реколта в идните седмици, цените на основни хранителни продукти е вероятно да останат толкова високи, че най-бедните малийци ще останат без достъп до пазара и ще се нуждаят от продоволствена помощ в продължение на много месеци напред.

Конфликтът в Мали принуди 400 000 души да напуснат домовете си, докато 4.6 милиона малийци са засегнати от продължаващата продоволствена криза. Тези малийци, които се нуждаят от хуманитарна помощ, включват 200 000 души, принудени да напуснат домовете си в северната част на Мали, и други 200 000 души, които понастоящем са бежанци в съседни страни. Общностите, които са приели разселените вследствие на конфликта лица, вече са станали уязвими в резултат от продоволствената криза и също се нуждаят от помощ.

Европейската комисия е водещият дарител при продоволствена криза в района на Сахел и реагира първа в ранния етап на кризата, като осигури 10 милиона евро през ноември 2011 г. Благодарение на факта, че навременното предупреждение доведе до ранни действия, бе спасен животът на хиляди хора измежду 18 милиона души от 8 държави в района на Сахел, засегнати от тази криза. Помощта на Комисията досега е достигнала до един милион деца на възраст под две години и 500 000 бременни и кърмещи майки.

За да се разреши хроничният проблем, свързан с продоволствената сигурност в района на Сахел, в допълнение към сумата от 337 милиона евро, разпределена за настоящата продоволствена криза и за конфликта в Мали, се отпускат още 208 милиона евро за финансиране на текущи проекти. Така общият бюджет на Комисията за по-голяма продоволствена сигурност в района на Сахел достига над 500 милиона евро.

През юни в Брюксел бе създадено партньорство за укрепване на устойчивостта на района на Сахел срещу бъдещи кризи. Инициативата, наречена AGIR (Световен алианс за инициативата за устойчивост) има за основна цел: да се гарантира, че хората в района на Сахел могат да се справят по-добре с бъдещи суши.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Следвайте комисар Георгиева в Twitter и Facebook:

https://twitter.com/kgeorgievaeu

http://www.facebook.com/KristalinaGeorgieva

За контакт:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar