Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 december 2012

Patienterna i centrum: en digital framtid för hälsovården

EU-kommissionen har en ny handlingsplan som ska möjliggöra hinderfri användning av digitala lösningar inom EU:s hälsovårdssystem. Målet är att ge patienterna bättre hälsovård och bättre kontroll och samtidigt få ned kostnaderna. Patienter och anställda inom vården använder redan med stor entusiasm distansvårdlösningar och miljoner EU-bor har laddat ner mobilappar för att hålla koll på hälsa och välbefinnande. Den digitala hälsovården måste nu hänga med och utnyttja de stora möjligheterna att förbättra hälsovården och effektivisera.

Handlingsplanen (full förteckning över åtgärder i bilaga 1, MEMO/12/959) försöker snabba på förändringstakten och förbättringarna inom hälsovården genom att

 1. reda ut områden där det råder rättslig osäkerhet,

 2. förbättra interoperabiliteten mellan system,

 3. öka medvetandet och kunskaperna bland patienter och sjukvårdsanställda,

 4. sätta patienterna i centrum genom initiativ knutna till personlig hälsovård och stöd till forskning i individanpassad medicinsk behandling,

 5. garantera kostnadsfri juridisk rådgivning vid start av e-hälsoföretag.

Kommissionen förbinder sig också att ge ut en grönbok om e-hälsa (mobilhälsa) före 2014, där man tar upp kvalitets- och öppenhetsfrågor.

I det arbetsdokument från kommissionen som kommer samtidigt ges en juridisk översikt över hur den nuvarande EU-lagstiftningen tillämpas i fråga om distansmedicin över gränserna (tjänster som teleradiologi, distanskonsultationer eller distansövervakning). För närvarande regleras telemedicinen av flera rättsliga instrument. Arbetsdokumentet reder ut frågor som uppstår för läkare eller annan vårdpersonal som arbetar med telemedicin över gränser:

 1. Behöver de vara licensierade/registrerade i patientens medlemsstat?

 2. Hur bör hälsovårdsdata behandlas? Har patienten rätt till ersättning?

 3. Vilket system för skadeansvar gäller vid rättstvist?

Nellie Kroes, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan har uttalat sig i frågan och säger att ”Europas hälsovårdssystem har ännu inte brutit ihop, men det knakar i fogarna. Det är dags att göra en hälsokontroll. EU:s nya handlingsplan för e-hälsa visar hur vi kan utnyttja digitala lösningar inom hälsovården och få bort alla hinder för smartare och säkrare hälsovårdstjänster som sätter patienten i centrum.”

Tonio Borg, kommissionär för hälso- och konsumentfrågor, menar i sin tur att e-hälsovården kan ge högkvalitativa och patientinriktade lösningar. Den närmar vården till människor och gör hälsovårdssystemen effektivare. Dagens handlingsplan kommer att omsätta e-hälsans potential i bättre vård för alla. Det nätverk för e-hälsa om inrättas genom direktivet för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kanaliserar vårt gemensamma åtagande att hitta interoperabla lösningar på EU-nivå."

Medlemmarna i det nya nätverket för e-hälsa kommer att hjälpa till att genomföra handlingsplanen och fungera som direkt länk till nationella hälsovårdsmyndigheter och övriga statliga myndigheter. Nätverket inrättas genom direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande sjuk- och hälsovård.

Bakgrund

Den nya handlingsplanen för e-hälsa svarar mot begäran från medlemsstaterna 2009. Inför utarbetandet av den nya planen genomförde kommissionen ett offentligt samråd 2011.

Den digitala agendan omfattar tre särskilda åtgärder på området e-hälsa som siktar till en utbredd användning av telemedicin, att patienter ska ha tillgång till sina hälsouppgifter och till interoperabilitet.

Trots den ekonomiska krisen har den globala marknaden för telemedicin växt från 9,8 miljarder dollar 2010 till 11,6 miljarder dollar 2011. Den globala marknaden för m-hälsovård förväntas växa till 17,5 miljarder euro om året före 2017.

I vissa medlemsstater spenderar staten upp till 15 % av sin budget på hälsovård.

Dessa fakta visar på en snabbt föränderlig situation som handlingsplanen för e-hälsa måste vara flexibel nog att hantera.

EU-kommissionen har varit aktiv inom e-hälsan i mer än tio år. Tidigare åtgärder:

 1. 2004: först kommissionens meddelande om e-hälsovård

 2. 2008: kommissionens meddelande om telemedicin

 3. 2008: ett stort pilotprojekt Renewing Health, som mäter telemedicinens effektivitet och kostnadseffektivitet i nio regioner i Europa.

 4. 2008: kommissionens rekommendation om interoperabilitet för elektroniska patientjournalsystem

 5. 2011: antagandet av den första EU-lagen med bestämmelser om interoperabilitet för e-hälsa, dvs. direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

 6. 2011: storskaligt pilotprojekt epSOS som sammanfört 23 länder i en pilot för gränsöverskridande journalöversikter och e-recept i hela Europa

 7. 2011: Innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIPAHA) vars åtgärder bygger på 261 åtaganden från över 3 000 EIPAHA-aktörer, som går ut på att till 2015 förbättra livskvaliteten för fyra miljoner seniorer i EU. Här ingår innovativ teknik för integrerad vård och behandling av kroniska sjukdomar.

 8. 2012: inrättandet av nätverket för e-hälsa som sammanför alla EU-medlemsstater i arbetet för att ta fram riktlinjer för interoperabilitet för e-hälsa.

Mer information

Handlingsplanen för e-hälsa 2012-2020: Frågor och svar (MEMO/12/959)

Webbplats för e-hälsa http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Kommissionär Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kommissionär Tonio Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm

Handlingsplan för e-hälsa och arbetsdokument från kommissionen om telemedicin:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Kontakter :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar