Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 7. decembra 2012

Pacienti za krmilom– digitalna prihodnost zdravstvenega varstva

Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za odpravo ovir za splošno uporabo digitalnih rešitev v evropskih sistemih zdravstvenega varstva. Cilj načrta je izboljšati zdravstveno varstvo v korist pacientov, jim omogočiti večji nadzor nad njihovo zdravstveno oskrbo in znižati stroške. Medtem ko pacienti in zdravstveni delavci z navdušenjem uporabljajo zdravstvene storitve na daljavo in so si milijoni Evropejcev na pametne telefone prenesli aplikacije, s katerimi spremljajo svoje zdravje in dobro počutje, pa mora digitalno zdravstveno varstvo še izkoristiti svoj velik potencial za izboljšanje zdravstvenega varstva in doseganje stroškovne učinkovitosti.

Akcijski načrt (celoten seznam dejavnosti v Prilogi 1, MEMO/12/959) je namenjen povečanju hitrosti sprememb in izboljšanju zdravstvenega varstva, in sicer:

 1. z natančnejšo opredelitvijo področij pravne negotovosti;

 2. z izboljšanjem interoperabilnosti med sistemi;

 3. s povečanjem ozaveščenosti in znanja bolnikov ter zdravstvenih delavcev;

 4. s postavitvijo pacientov v središče, in sicer s pobudami, povezanimi z osebnim upravljanjem zdravja ter s podporo raziskavam v medicini, prilagojeni posamezniku;

 5. z zagotavljanjem brezplačnega pravnega svetovanja podjetjem na začetku opravljanja dejavnosti na področju e-zdravja.

Komisija se tudi zavezuje, da bo do leta 2014 izdala Zeleno knjigo o mobilnem zdravju, ki bo obravnavala vprašanja kakovosti in preglednosti.

Spremni delovni dokument služb Komisije k akcijskemu načrtu zajema pravni pregled glede uporabe zakonodaje EU za čezmejne storitve telemedicine (npr. storitve radiologije, pregleda in spremljanja zdravstvenega stanja na daljavo). Trenutno telemedicina spada na področje uporabe več pravnih instrumentov. Delovni dokument pojasnjuje vprašanja, s katerimi se soočajo zdravstveni delavci pri zagotavljanju čezmejnih storitev telemedicine, na primer:

 1. Ali morajo imeti licenco/biti registrirani v državi članici pacienta?

 2. Kako naj se obdelujejo podatki o zdravstvenem stanju? Bodo stroški storitve povrnjeni?

 3. Kakšna je ureditev odgovornosti, ki velja v primeru tožbe?

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: Sistemi zdravstvenega varstva v Evropi se sicer še niso zlomili, vendar so že načeti. Čas je, da model 20. stoletja opravi zdravniški pregled. Novi evropski akcijski načrt za e‑zdravje določa, kako v zdravstveno varstvo vnesti koristi digitalizacije ter kako odpraviti ovire za pametnejše in varnejše zdravstvene storitve, ki v ospredje postavljajo pacienta.

Tonio Borg, komisar za zdravje in varstvo potrošnikov, je dejal: Rešitve, ki jih ponuja e‑zdravje lahko državljanom zagotovijo zelo kakovostno zdravstveno varstvo, usmerjeno k pacientom. E‑zdravje zdravstveno varstvo približuje ljudem in izboljšuje učinkovitost sistemov zdravstvenega varstva. Današnji akcijski načrt bo omogočil, da bo potencial e‑zdravja pripomogel k boljši zdravstveni oskrbi naših državljanov. Mreža e‑zdravje, določena v direktivi o čezmejnem zdravstvenem varstvu, usmerja našo skupno zavezo k iskanju interoperabilnih rešitev na ravni EU. “

Člani nove mreže e-zdravje, ki jo je vzpostavila direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu, bodo pomagali pri izvajanju akcijskega načrta in zagotovili neposredno povezavo na nacionalne zdravstvene organe in vladne službe.

Ozadje

Novi akcijski načrt za e-zdravje odgovarja na zahtevo držav članic iz leta 2009. Za pripravo novega načrta je Komisija v letu 2011 izvedla javno posvetovanje.

Evropska digitalna agenda na področju e-zdravja vključuje tri specifične ukrepe – za splošno uporabo telemedicine, dostop bolnikov do njihovih zdravstvenih podatkov in interoperabilnost.

Kljub gospodarski krizi se je svetovni trg telemedicine povečal z 9,8 milijarde USD za leto 2010 na 11,6 milijarde USD za leto 2011, medtem ko naj bi se svetovni trg mobilnega zdravja do leta 2017 vsako leto povečal za 17,5 milijard EUR.

Nekatere države EU za področje zdravstvenega varstva porabijo do 15 % svojih proračunskih sredstev.

Ta dejstva kažejo, da se razmere hitro spreminjajo. Akcijski načrt za e‑zdravje mora biti dovolj prožen, da se z njimi lahko uspešno sooča.

Evropska Komisija je na področju e‑zdravja dejavna že več kot desetletje. Prejšnji ukrepi Komisije vključujejo:

 1. 2004 – prvi akcijski načrt za e-zdravje.

 2. 2008 – sporočilo Komisije o telemedicini.

 3. 2008 – obsežni pilotni projekt o obnovitvi zdravja, ki meri uspešnost in stroškovno učinkovitost storitev telemedicine v devetih regijah Evrope.

 4. 2008 – priporočilo o interoperabilnih elektronskih zdravstvenih evidencah.

 5. 2011 – sprejetje prvega predpisa EU, ki vsebuje določbe o interoperabilnosti e‑zdravja, Direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu.

 6. 2011 – obsežni pilotni projekt epSOS je za testiranje čezmejnih storitev povzetkov pacientovih podatkov in elektronskega recepta po Evropi združil 23 držav.

 7. 2011–ukrepi Evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje (EIPAHA) temeljijo na 261 zavezah, ki jih je sprejelo več kot 3 000 zainteresiranih strani, da bi do leta 2015 izboljšali kakovost življenja štirih milijonov starejših evropskih državljanov. Zaveze vključujejo uvedbo integriranega varstva in obvladovanje kroničnih bolezni z uporabo inovativnih rešitev na področju spremljanja zdravstvenega stanja na daljavo.

 8. 2012 – začetek delovanja mreže e‑zdravja, ki je združila vse države članice pri pripravi smernic za interoperabilnost e‑zdravja.

Za več informacij

Akcijski načrt za e‑zdravje 2012–2020: Pogosta vprašanja (MEMO/12/959)

Spletna stran e‑zdravja:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Komisarka Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Komisar Tonio Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm

Akcijski načrt in delovni dokument služb Komisije o e‑zdravju ter delovni dokument služb Komisije o telemedicini:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Kontakti:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar