Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 7 decembrie 2012

Mai mult control din partea pacienților: viitorul digital al asistenței medicale

Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune care vizează depășirea obstacolelor din calea utilizării depline a soluțiilor digitale în sistemele de asistență medicală din Europa. Obiectivele sunt de a crește calitatea asistenței medicale spre beneficiul pacienților, de a oferi pacienților un nivel mai mare de control asupra asistenței medicale care li se acordă și de a reduce costurile. În timp ce pacienții și personalul medical sunt entuziasmați cu privire la acordarea asistenței medicale de la distanță, iar milioane de europeni au descărcat aplicații pe telefoanele lor inteligente pentru a-și evalua sănătatea, asistența medicală digitală mai are încă un drum lung de parcurs până să-și valorifice potențialul ei mare de a crește calitatea asistenței medicale și de a genera economii.

Planul de acțiune (lista completă de acțiuni în anexa 1, MEMO/12/959) încearcă să sporească ritmul schimbărilor și al îmbunătățirilor în domeniul asistenței medicale prin:

 1. clarificarea domeniilor de insecuritate juridică

 2. îmbunătățirea interoperabilității între sisteme

 3. creșterea nivelului de cunoaștere și de competențe pentru pacienți și personalul medical;

 4. plasarea pacienților în centrul preocupărilor prin inițiative din sfera managementului personal al sănătății și prin sprijinirea cercetărilor în domeniul medicinii personalizate

 5. asigurarea consilierii juridice gratuite pentru întreprinderile nou-înființate care activează în domeniul e-Sănătate

De asemenea, Comisia se angajează să elaboreze până în 2014 o carte verde referitoare la m-Sănătate (asistența medicală mobilă), în care să se abordeze aspecte de calitate și de transparență.

Un document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește planul de acțiune prezintă o imagine de ansamblu juridică asupra modului în care actuala legislație a UE se aplică serviciilor de telemedicină transfrontaliere (cum ar fi teleradiologia, teleconsultația sau telemonitorizarea). În prezent, telemedicina intră sub incidența mai multor instrumente juridice. Cartea clarifică problemele cu care se confruntă un medic practicant în situația în care practică telemedicina transfrontalier, de exemplu:

 1. este nevoie să fie autorizat/înregistrat în statul membru în care este rezident pacientul?

 2. cum ar trebui să fie prelucrate datele referitoare la starea de sănătate? va fi rambursat un anumit serviciu?

 3. care este regimul juridic aplicabil în caz de acțiune în justiție?

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei pentru agenda digitală, a declarat „Sistemele de asistență medicală ale Europei nu s-au prăbușit încă, dar încep să apară fisuri. Este momentul să verificăm „starea de sănătate” a acestui model din secolul XX. Noul plan de acțiune european referitor la e-Sănătate prezintă modul în care putem îmbunătăți asistența medicală prin introducerea de soluții digitale și modul în care putem înlătura barierele din calea unor servicii de sănătate mai inteligente, mai sigure și centrate pe pacient.”

Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecția consumatorilor, a declarat: „Soluțiile din sfera e-Sănătății pot oferi cetățenilor noștri asistență medicală de înaltă calitate, centrată pe pacient. e-Sănătatea aduce asistența medicală mai aproape de oameni și îmbunătățește eficiența sistemelor de sănătate. Planul de acțiune prezentat astăzi va valorifica potențialul e-Sănătății în sensul creșterii calității asistenței medicale acordate cetățenilor noștri. Rețeaua e-Sănătate prevăzută în Directiva privind asistența medicală transfrontalieră direcționează angajamentul nostru comun de a găsi soluții interoperabile la nivelul UE.”

Membrii noii rețele e-Sănătate, înființată în temeiul Directivei privind asistența medicală transfrontalieră, vor contribui la implementarea planului de acțiune și vor asigura o legătură directă cu autoritățile naționale responsabile de asistența medicală și cu departamentele administrației publice.

Context

Noul plan de acțiune privind e-Sănătatea răspunde cererii din 2009 din partea statelor membre. Pentru a pregăti noul plan, Comisia a realizat în 2011 o consultare publică.

Agenda digitală pentru Europa include trei acțiuni specifice privind e-Sănătatea, care vizează implementarea pe scară largă a telemedicinii, accesul pacienților la datele referitoare la starea lor de sănătate și interoperabilitatea.

În pofida crizei economice, piața globală a telemedicinii a crescut de la 9,8 miliarde $ în 2010 la 11,6 miliarde $ în 2011, în timp ce se estimează că până în 2017, piața globală a m-Sănătății va ajunge la 17,5 miliarde EUR pe an.

Unele guverne UE cheltuiesc pe asistența medicală până la 15% din bugetele lor.

Aceste elemente indică o situație care evoluează rapid, iar planul de acțiune privind e-Sănătatea trebuie să fie suficient de flexibil pentru a o aborda.

Comisia Europeană se implică activ în e-Sănătate de peste un deceniu. Acțiunile din trecut ale Comisiei includ:

 • 2004: primul plan de acțiune privind e-Sănătatea.

 • 2008: Comunicarea Comisiei privind telemedicina.

 • 2008: proiect-pilot pe scară largă de Reînnoire a sănătății, care măsoară eficiența și eficacitatea din punctul de vedere al costurilor pentru servicii de telemedicină în 9 regiuni ale Europei.

 • 2008: Recomandare referitoare la dosarele medicale electronice interoperabile.

 • 2011: adoptarea primului act legislativ al UE conținând dispoziții privind interoperabilitatea serviciilor de e-Sănătate, Directiva privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere.

 • 2011: proiectul-pilot pe scară largă epSOS a reunit 23 de țări pentru a testa servicii de acces la date sumare privind starea de sănătate a pacienților și servicii de e-Rețete în Europa.

 • 2011: Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (EIPAHA) ale cărui acțiuni se bazează pe 261 de angajamente asumate de peste 3 000 de părți interesate EIP AHA pentru a îmbunătăți până în 2015 calitatea vieții a patru milioane de cetățeni europeni vârstnici. Angajamentele includ acordarea de asistență medicală integrată și managementul bolilor cronice prin utilizarea unor soluții inovatoare de telemonitorizare.

 • 2012: lansarea rețelei e-Sănătate care reunește toate statele membre ale UE în elaborarea de ghiduri pentru a asigura interoperabilitatea serviciilor de e-Sănătate.

Pentru informații suplimentare

Plan de acțiune privind e-Sănătatea 2012 – 2020: Întrebări frecvente (MEMO/12/959)

Site-ul de internet referitor la e-Sănătate:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Comisarul Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Comisarul Tonio Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm

Planul de acțiune privind e-Sănătatea și documentul de lucru al serviciilor Comisiei, document de lucru al serviciilor Comisiei privind telemedicina:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar