Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 7. decembrī

Viss pašu pacientu rokās: digitāla nākotne veselības aprūpei

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar rīcības plānu to šķēršļu novēršanai, kas Eiropas veselības aprūpes sistēmās neļauj pilnībā izmantot digitālos risinājumus. Izvirzītais mērķis ir pacientu interesēs uzlabot veselības aprūpi, kā arī garantēt pacientiem lielākas iespējas kontrolēt savu aprūpi un samazināt izmaksas. Lai arī gan pacienti, gan veselības aprūpes nozares speciālisti ar sajūsmu izmanto televeselības risinājumus un miljoniem Eiropas iedzīvotāju ir lejupielādējuši viedtālruņu lietojumprogrammas, lai sekotu līdzi savai veselībai un labklājībai, digitālā veselības aprūpe joprojām nav sasniegusi savu uzplaukumu, neraugoties uz to, ka tai ir milzīgs potenciāls veselības aprūpes uzlabošanai un efektīvu ietaupījumu veidošanai.

Šis rīcības plāns (pilns pasākumu plāns ir aprakstīts 1. Pielikumā, MEMO/12/959) ir mēģinājums stimulēt pārmaiņas un uzlabojumus veselības aprūpē, sperot šādus soļus:

 1. noskaidrot, kurās jomās pastāv tiesiskā nenoteiktība,

 2. uzlabot sistēmu sadarbspēju,

 3. padziļināt pacientu un veselības aprūpes profesionāļu izpratni un uzlabot to kompetenci,

 4. piešķirt pacientiem centrālo lomu visās tajās iniciatīvās, kas saistītas ar personalizētu veselības pārvaldību, un atbalstīt personalizētus medicīniskos pētījumus,

 5. nodrošināt bezmaksas juridiskās konsultācijas jaunizveidotiem uzņēmumiem E-veselības jomā.

Komisija arī apņemas līdz 2014. gadam izdot zaļo grāmatu par M-veselību (mobilo veselību), kurā tiks aplūkoti kvalitātes un pārredzamības jautājumi.

Pievienotajā dienestu darba dokumentā ir sniegts juridisks pārskats par to, kā pašlaik spēkā esošie ES tiesību akti attiecas uz pārrobežu telemedicīnu (tādiem pakalpojumiem kā teleradioloģija, telekonsultācijas vai teleuzraudzība). Pašlaik telemedicīna ir vairāku juridisku instrumentu darbības jomā. Šajā dokumentā ir skaidroti jautājumi, ar kuriem veselības aprūpes nozares speciālistam nākas saskarties, sniedzot pārrobežu telemedicīnas pakalpojumus. Aplūkotie jautājumi, piemēram, ir šādi:

 1. Vai ārstam ir jābūt licencētam/reģistrētam pacienta dalībvalstī?

 2. Kā būtu apstrādājami medicīniskie dati? Vai tiek segtas konkrēta pakalpojuma izmaksas?

 3. Kādu atbildības režīmu piemēro tiesvedības gadījumā?

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, sacīja: „Eiropas veselības aprūpes sistēmas vēl nav piedzīvojušas krahu, bet ir pazīmes, kas liecina par tā tuvošanos. Ir pienācis laiks veikt šā 20. gadsimta modeļa „veselīguma” pārbaudi. Jaunajā Eiropas E-veselības rīcības plānā ir izklāstīti pasākumi, ar kuriem mēs varam baudīt digitālo risinājumu priekšrocības arī veselības aprūpē un likvidēt šķēršļus, kas neļauj sniegt viedākus, drošākus, lielākā mērā uz pacienta interesēm orientētus veselības aprūpes pakalpojumus.”

Veselības un patērētāju politikas komisārs Tonio Borgs norādīja: „E-veselības risinājumi mūsu iedzīvotājiem var nodrošināt ļoti kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpi. Šādi risinājumi veselības aprūpi pietuvina katram cilvēkam individualizēti un uzlabo veselības aprūpes sistēmu efektivitāti. Šodien pieņemtais rīcības plāns palīdzēs izmantot E-veselības potenciālu mūsu iedzīvotāju veselības aprūpes uzlabošanai. E-veselības tīkls, kas izveidots saskaņā ar Pārrobežu veselības aprūpes direktīvu, novirza mūsu centienus kopīgā gultnē, lai rastu sadarbspējīgus ES līmeņa risinājumus."

Šā jaunā, ar Pārrobežu veselības aprūpes direktīvu izveidotā E-veselības tīkla dalībnieki palīdzēs īstenot rīcības plānu un nodrošinās tiešu saikni ar valsts veselības aprūpes iestādēm un attiecīgajiem valdības departamentiem.

Vispārīga informācija

Jaunais E-veselības rīcības plāns ir atbilde uz dalībvalstu 2009. gadā pausto lūgumu. Lai sagatavotu jauno plānu, Komisija 2011. gadā rīkoja sabiedrisku apspriešanu.

Eiropas digitalizācijas programmā ir paredzēti trīs konkrēti E-veselības pasākumi, kuru nolūks ir ieviest vispārējus telemedicīnas pakalpojumus, nodrošināt pacientu piekļuvi saviem medicīniskajiem datiem un šo datu savstarpēju izmantojamību.

Neraugoties uz ekonomikas krīzi, pasaules telemedicīnas tirgus ir pieaudzis no 9,8 miljardiem dolāru 2010. gadā līdz 11,6 miljardiem dolāru 2011. gadā, un ir paredzams, ka pasaules E-veselības tirgus līdz 2017. gadam pieaugs līdz 17,5 miljardiem eiro.

Dažu ES valstu valdības veselības aprūpei atvēl pat līdz 15 % to budžeta.

Šie fakti liecina par to, ka situācija strauji mainās un ka E-veselības rīcības plānam ir jābūt gana elastīgam, lai pielāgotos šīm pārmaiņām.

Eiropas Komisija šajā E-veselības jomā ir aktīvi rīkojusies jau kādus desmit gadus. Komisijas pieņemto pasākumu vidū minami šie:

 • 2004. gads — pieņemts pirmais E-veselības rīcības plāns;

 • 2008. gads — Komisijas paziņojums par telemedicīnu;

 • 2008. gads — vērienīgs pilotprojekts „Renewing Health”, kura ietvaros tiek novērtēta telemedicīnas pakalpojumu efektivitāte un izmaksu lietderība deviņos Eiropas reģionos;

 • 2008. gads — Ieteikums par elektronisko veselības karšu sistēmu sadarbspēju;

 • 2011. gads — pieņemts pirmais ES noteikumu kopums par E-veselības pakalpojumu sadarbspēju — direktīva par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē;

 • 2011. gads — vērienīgs pilotprojekts „epSOS” pulcināja 23 valstis, lai tās eksperimentālā kārtā izmēģinātu pacientu veselības pārskatu un elektronisko recepšu pārrobežu apmaiņu visā Eiropā;

 • 2011. gads — Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām (EIPAHA), kuras darbības pamatā ir 261 apņemšanās, ko pauduši vairāk nekā 3000 EIPAHA iesaistīto aprindu pārstāvji un kuru nolūks ir no šā brīža līdz 2015. gadam uzlabot dzīves kvalitāti četriem miljoniem Eiropas vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. Šāda apņemšanās ir arī, piemēram, izvērst integrētu aprūpi un hronisku slimību kontroli, izmantojot inovatīvus teleuzraudzības risinājumus;

 • 2012. gads — darbību sāk E-veselības tīkls, kura ietvaros visas ES dalībvalstis ir aicinātas sadarboties, lai izveidotu iestrādes E-veselības sadarbspējai.

Papildu informācija

E-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam: Bieži uzdotie jautājumi (MEMO/12/959)

E-veselībai veltīta tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Komisāre Nēlī Krusa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Komisārs Tonio Borgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_lv.htm

E-veselības rīcības plāns un dienestu darba dokuments, dienesta darba dokuments par telemedicīnu:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar