Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. joulukuuta 2012

Potilaat ohjaksiin: terveydenhuollon digitaalinen tulevaisuus

Euroopan komissio on julkistanut toimintasuunnitelman, jolla pyritään puuttumaan digitaalisten ratkaisujen täysimääräisen käytön esteisiin eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä. Tavoitteena on parantaa terveydenhuoltoa potilaiden eduksi, antaa potilaille enemmän mahdollisuuksia valvoa omaa hoitoaan ja alentaa kustannuksia. Vaikka potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat käyttäneet innokkaasti etäterveydenhuoltoratkaisuja ja miljoonat eurooppalaiset ovat ladanneet älypuhelinsovelluksia terveytensä ja hyvinvointinsa seurantaan, digitaalisella terveydenhuollolla voidaan parantaa terveydenhuoltoa vielä monin tavoin ja saada aikaan kustannustehokkuutta.

Toimintasuunnitelmalla pyritään vauhdittamaan muutosta ja parantamaan terveydenhuoltoa seuraavasti (täydellinen luettelo toimista on liitteessä 1, MEMO/12/959):

 1. oikeudellisesti epävarmojen seikkojen täsmentäminen

 2. järjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen

 3. tietoisuuden ja taitojen lisääminen potilaiden ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa

 4. potilaiden asettaminen henkilökohtaisen terveyden hallinnointiin liittyvien aloitteiden keskiöön ja yksilöllistä hoitoa koskevan tutkimuksen tukeminen

 5. maksuttoman oikeudellisen neuvonnan varmistaminen sähköisen terveydenhuollon yrityksille käynnistysvaiheessa.

Komissio sitoutuu myös antamaan langattomasta terveydenhuollosta (mobiilit terveyspalvelut) viimeistään vuonna 2014 vihreän kirjan, jossa käsitellään laatu- ja avoimuuskysymyksiä.

Siihen liittyvässä komission valmisteluasiakirjassa esitetään oikeudellinen selvitys siitä, miten nykyistä EU:n lainsäädäntöä sovelletaan etälääketieteessä rajojen yli (esim. teleradiologia, etäkonsultaatio tai etäseuranta). Etälääketiede kuuluu nykyisellään useiden oikeudellisten välineiden soveltamisalaan. Asiakirjassa selvennetään kysymyksiä, joihin rajatylittävää etälääketiedettä harjoittavan terveydenhuollon ammattilaisen on perehdyttävä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 1. Onko heillä oltava toimilupa potilaan jäsenvaltiossa tai onko heidän rekisteröidyttävä siellä?

 2. Miten terveystietoja olisi käsiteltävä? Onko tietty palvelu korvauskelpoinen?

 3. Mikä on mahdollisissa oikeustoimissa sovellettava vastuujärjestelmä?

"Euroopan terveydenhuoltojärjestelmät eivät vielä ole hajonneet, mutta rakoilu on jo alkanut", totesi digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”On tullut aika tehdä 1900-luvun mallille terveystarkastus. Uudessa Euroopan sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmassa esitetään, miten voimme hyötyä digitaalisuudesta terveydenhuollossa ja poistaa esteet älykkäämmiltä, turvallisemmilta ja potilaskeskeisemmiltä terveyspalveluilta."

“Sähköisillä terveydenhuoltoratkaisuilla voidaan tuottaa kansalaisille korkealaatuista ja potilaskeskeistä terveydenhuoltoa. Ne tuovat terveydenhuollon lähemmäksi ihmistä ja tehostavat terveydenhuoltojärjestelmiä. Tänään esitellyn toimintasuunnitelman avulla sähköisen terveydenhuollon mahdollisuudet hyödynnetään entistä paremmin EU:n kansalaisten eduksi. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin sähköisten terveyspalvelujen verkosto kanavoi yhteisen sitoutumisemme yhteentoimivien ratkaisujen löytämiseen EU:n tasolla”, totesi puolestaan terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Tonio Borg.

Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevalla direktiivillä perustetun uuden sähköisten terveyspalvelujen verkoston jäsenet auttavat toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja tarjoavat suoran yhteyden kansallisiin terveydenhuoltoviranomaisiin ja ministeriöihin.

Tausta

Uusi sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma on vastaus jäsenvaltioiden vuonna 2009 esittämään pyyntöön. Uutta suunnitelmaa valmistellessaan komissio toteutti julkisen kuulemisen vuonna 2011.

Euroopan digitaalistrategia sisältää kolme erityistä sähköisen terveydenhuollon toimea, joiden tavoitteena on laajentaa etälääketieteen käyttöä, potilaiden pääsyä omiin terveystietoihinsa ja yhteentoimivuutta.

Talouskriisistä huolimatta etälääketieteen markkinat kasvoivat maailmanlaajuisesti 9,8 miljardista dollarista vuonna 2010 11,6 miljardiin dollariin vuonna 2011. Langattoman terveydenhuollon maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan puolestaan kasvavan 17,5 miljardiin euroon vuoteen 2017 mennessä.

Jotkin EU:n jäsenvaltiot käyttävät jopa 15 % talousarvioistaan terveydenhuoltoon.

Nämä seikat osoittavat, että tilanne muuttuu nopeasti ja sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelman on oltava riittävän joustava toimiakseen.

Euroopan komissio on aktiivisesti edistänyt sähköistä terveydenhuoltoa yli kymmenen vuoden ajan. Komission toimia ovat olleet muun muassa seuraavat:

 • 2004 ensimmäinen sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma

 • 2008 komission tiedonanto etälääketieteestä

 • 2008 suuren mittakaavan pilottihanke Renewing Health, jossa mitataan etälääketieteen tehokkuutta ja kustannustehokkuutta yhdeksällä Euroopan alueella

 • 2008 suositus sähköisten terveyskertomusjärjestelmien yhteentoimivuudesta

 • 2011 ensimmäinen EU-laki, jossa on säännöksiä sähköisen terveydenhuollon yhteentoimivuudesta: direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

 • 2011 suuren mittakaavan epSOS-pilottihanke, jossa 23 maata kokeilee potilaskertomukset ja sähköiset lääkemääräykset kattavia rajatylittäviä palveluja EU:ssa.

 • 2011 aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIPAHA), joka perustuu yli 3 000 sidosryhmän 261 sitoumukseen parantaa neljän miljoonan eurooppalaisen ikäihmisen elämänlaatua vuoteen 2015 mennessä. Sitoumuksiin sisältyy yhdennetyn hoidon ja kroonisten sairauksien hallinnan käyttöönotto innovatiivisilla etäseurantaratkaisuilla.

 • 2012 sähköisten terveyspalvelujen verkosto, jossa kaikki EU:n jäsenvaltiot laativat ohjeet sähköisen terveydenhuollon yhteentoimivuudesta

Lisätietoja

Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma vuosiksi 2012–2020: Usein kysyttyä (MEMO/12/959)

Sähköisen terveydenhuollon verkkosivusto

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-ehealth-policy

Komissaari Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

http://twitter.com/neeliekroeseu

Komissaari Tonio Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm

Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma ja valmisteluasiakirja, valmisteluasiakirja etälääketieteestä:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9139

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19

Frédéric Vincent (+32-2) 298 71 66

Aikaterini Apostola (+32-2) 298 76 24


Side Bar