Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. decembra 2012

Ocena orodij kazenskega pregona: na ravni EU ne potrebujemo novih podatkovnih zbirk

Izmenjava informacij je temeljno orodje organov kazenskega pregona v boju proti organiziranem kriminalu (kot so terorizem, trgovina z ljudmi, prepovedanimi drogami ali orožjem) in kaznivim dejanjem, ki jih posamezni storilci storijo prek meja držav članic (kot so umori in spolno nasilje nad otroki).

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, v katerem je opisala delovanje izmenjave informacij v EU in praktične načine za njeno izboljšanje.

V njem še ugotavlja, da izmenjava informacij na splošno dobro deluje in da trenutno na ravni EU ni potrebe po novih podatkovnih zbirkah na področju kazenskega pregona. Vendar je boljše izvajanje obstoječih instrumentov EU nujno, izmenjavo informacij pa bi bilo treba organizirati bolj dosledno, zlasti z oblikovanjem enotnih kontaktnih točk za organe kazenskega pregona v vseh državah članicah.

Sporočilo poudarja potrebo po zagotavljanju visoke kakovosti podatkov in spoštovanju pravil o varstvu podatkov ter tudi pojasnjuje, kako bo EU zagotovila podporo državam članicam, vključno s finančnimi sredstvi in usposabljanjem.

„Boljša čezmejna izmenjava informacij ni sama sebi namen. Njen namen je učinkovitejši boj proti kaznivim dejanjem in zmanjšanje škode za žrtve in gospodarstvo EU. Veljavni ukrepi na splošno dobro delujejo in zato ne potrebujemo novih podatkovnih zbirk na področju kazenskega pregona. Kljub temu so izboljšave mogoče. Predvsem morajo vse države članice sprejeto zakonodajo izvrševati v celoti in jo uporabljati doslednejše,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Nekateri od instrumentov EU za izmenjavo informacij so:

  • švedska pobuda, ki določa pravila, vključno z roki, za izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic za namene izvajanja preiskav kaznivih dejanj ali operacij zbiranja kriminalističnih obveščevalnih podatkov;

  • sklep k Prümski pogodbi, ki določa pravila za avtomatizirano izmenjavo profilov DNK, podatkov o prstnih odtisih in podatkov iz registrov vozil za preiskovanje kaznivih dejanj;

  • Europol prek svojih nacionalnih enot državam članicam zagotavlja platformo za izmenjavo informacij in kriminalističnih obveščevalnih podatkov. Države članice jih lahko uporabljajo za preiskave, Europol pa lahko za svoje analize uporablja tiste podatke, ki spadajo v njegovo pristojnost in so mu bili dani na voljo;

  • trenutno poteka razvoj evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR) za izmenjavo informacij in operativno sodelovanje med nacionalnimi koordinacijskimi centri in z agencijo Frontex. Cilj je izboljšati poznavanje razmer in zmogljivost za odzivanje, da bi preprečili nezakonite migracije in čezmejna kazniva dejanja na zunanjih mejah EU.

Ozadje

S tem sporočilom se Komisija odziva na poziv v stockholmskem programu, naj se na podlagi ocenjevanja obstoječih instrumentov oceni potreba po razvoju evropskega modela za izmenjavo informacij. Sporočilo temelji na sporočilu Komisije iz leta 2010, ki vsebuje pregled upravljanja informacij na območju svobode, varnosti in pravice, ter na strategiji EU za upravljanje informacij za notranjo varnost, dogovorjeni leta 2009 (sklepi Sveta z dne 30. novembra 2009), in ukrepih držav članic, Komisije in Europola za njeno izvajanje. Poleg tega temelji na pregledu stanja na področju izmenjave informacij v EU, v katerega so bili vključeni nacionalni in drugi strokovnjaki (evropski nadzornik za varstvo podatkov, agencije EU, Interpol), na študiji o izmenjavi informacij med organi kazenskega pregona ter razpravah z zainteresiranimi stranmi, vključno z organi za varstvo podatkov.

Uporabne povezave

Spletna stran komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju.

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju.

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar