Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 7 decembrie 2012

Evaluarea instrumentelor de asigurare a respectării legii: nu sunt necesare noi baze de date la nivelul UE

Schimburile de informații reprezintă un instrument esențial pentru autoritățile de asigurare a respectării legii, atât în combaterea formelor grave de criminalitate organizată (cum ar fi terorismul, traficul de persoane, de droguri și de arme de foc), cât și a infracțiunilor săvârșite de persoane care acționează în mai multe state membre (cum ar fi omorurile și violența sexuală împotriva copiilor).

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o comunicare în care se face bilanțul modului în care se derulează în prezent schimbul de informații în UE și în care se recomandă modalități practice de îmbunătățire a acestora.

Comunicarea concluzionează că, în general, schimburile de informații la nivelul UE funcționează bine și că, prin urmare, în acest stadiu, nu sunt necesare noi baze de date pentru asigurarea respectării legii. Cu toate acestea, instrumentele UE existente ar trebui să fie mai bine puse în aplicare, iar schimbul de informații ar trebui să fie organizat într-un mod mai sistematic, în special prin crearea unor puncte de contact unice ale autorităților de asigurare a respectării legii în toate statele membre.

Comunicarea subliniază necesitatea de a asigura o calitate înaltă a datelor și de a respecta normele privind protecția datelor, explicând totodată modul în care UE va oferi sprijin statelor membre, inclusiv finanțare și formare.

„Îmbunătățirea schimbului transfrontalier de informații nu este un scop în sine. Obiectivul este de a face față mai eficient criminalității și de a reduce prejudiciile aduse victimelor și economiei UE. Măsurile în vigoare funcționează bine, în general, și nu este nevoie de noi baze de date în materie de asigurare a respectării legii. Cu toate acestea, se pot aduce îmbunătățiri. Legislația convenită trebuie transpusă integral și aplicată într-un mod mai sistematic, de către toate statele membre”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström.

Printre instrumentele UE de schimb de informații se numără:

  • Inițiativa suedeză, care stabilește norme, inclusiv termene care trebuie respectate, privind schimbul de informații și de date operative între autoritățile de asigurare a respectării legii ale statelor membre în scopul desfășurării de cercetări penale sau de operațiuni de colectare a datelor operative în materie penală.

  • Decizia Prüm, care instituie un sistem de schimburi automate de profiluri ADN, de date dactiloscopice și de date privind înmatricularea vehiculelor între autoritățile de asigurare a respectării legii ale statelor membre, pentru investigarea infracțiunilor.

  • Europol oferă statelor membre o platformă – prin unitățile naționale Europol (UNE) – pentru a face schimb de informații și de date operative în materie penală. Statele membre pot utiliza datele pentru anchetele pe care le desfășoară, iar Europol le utilizează în cadrul analizelor sale, dacă datele intră în sfera sa de competență și, prin urmare, îi sunt puse la dispoziție.

  • În prezent, este în curs de elaborare un sistem european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) pentru schimbul de informații și o cooperare operațională între centrele naționale de coordonare și cu FRONTEX, în scopul de a îmbunătăți informațiile privind situația frontierelor externe și capacitatea de reacție pentru împiedicarea migrației nereglementate și a criminalității transfrontaliere la frontierele externe ale UE.

Context

Comunicarea de astăzi răspunde Programului de la Stockholm, în cadrul căruia Comisia a fost invitată să evalueze necesitatea unui model european de schimb de informații pe baza unei evaluări a instrumentelor existente. Aceasta se bazează pe Comunicarea Comisiei din 2010 care oferă o prezentare generală a gestionării informațiilor în spațiul de libertate, securitate și justiție și pe strategia UE de gestionare a informațiilor pentru securitatea internă, convenită în 2009 (Concluziile Consiliului din 30 noiembrie 2009), precum și pe acțiunile întreprinse de statele membre, de Comisie și de Europol de punere în aplicare a acestora. Comunicarea se bazează și pe un exercițiu de evaluare a situației existente în UE, în care au fost implicați experți naționali și alți experți (AEPD, agențiile UE, Interpol) și care a avut drept obiect schimbul de informații, pe un studiu privind schimbul de informații între autoritățile de asigurare a respectării legii, precum și pe discuții cu părțile interesate, inclusiv cu autoritățile din domeniul protecției datelor.

Linkuri utile

Site-ul internet al dnei comisar Cecilia Malmström

Urmăriți pe Twitter informațiile difuzate de dna comisar Cecilia Malmström

Site-ul internet al DG Afaceri Interne

Urmăriți pe Twitter informațiile difuzate de DG Afaceri Interne

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar