Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 7.

A bűnüldözési eszközök értékelése: nincs szükség új uniós szintű adatbázisokra

Az információcsere lényeges eszközt jelent a bűnüldöző hatóságok számára, a szervezett bűnözés súlyos formái (köztük a terrorizmus, az ember-, a kábítószer- vagy fegyverkereskedelem), valamint az egyénileg elkövetett, határokon átnyúló bűncselekmények (például emberölés és a gyermekek szexuális bántalmazása) elleni küzdelemben egyaránt.

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadott közleményében áttekinti az EU-n belüli információcsere jelenlegi működését, és gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg annak javítására.

A közlemény megállapítja, hogy az információcsere általánosságban jól működik, ezért jelenleg nincs szükség újabb uniós szintű bűnüldözési adatbázisokra. Mindazonáltal a meglévő uniós eszközöket hatékonyabban kell alkalmazni és az információcserét következetesebben kell megszervezni – különösen azáltal, hogy valamennyi tagállam egyablakos ügyintézési pontot hoz létre a bűnüldöző hatóságok számára.

A közlemény hangsúlyozza a kiváló adatminőség biztosításának és az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásának szükségességét, valamint elmagyarázza, hogy az EU miként nyújt támogatást – köztük finanszírozást és képzést – a tagállamoknak.

„A határokon átnyúló információcsere javítása önmagában nem jelenti a folyamat végét. A cél a bűnözés elleni hatékonyabb fellépés, és ily módon az áldozatoknak és az uniós gazdaságnak okozott kár csökkentése. Az alkalmazott intézkedések általában célravezetők, nem tűnik szükségesnek új bűnüldözési adatbázisok létrehozása. Mindazonáltal van még min javítanunk. Különösen a már elfogadott jogszabályokat valamennyi tagállamnak teljes körűen végre kell hajtania és következetesebben kell alkalmaznia” – nyilatkozta Cecilia Malmström belügyi biztos.

Az információcserét szolgáló uniós eszközök közé tartoznak például az alábbiak:

  • A svéd kezdeményezés, amely megállapítja azokat a szabályokat és határidőket, amelyek a bűnüldözési operatív információknak és az egyéb információknak a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti, a nyomozás vagy bűnüldözési operatív műveletek végrehajtása céljából megvalósuló cseréjére vonatkoznak.

  • A prümi határozat, amely létrehozza a DNS-profilok, ujjlenyomat-adatok és gépjármű-nyilvántartási adatok tagállami bűnüldözési hatóságok közötti, a bűncselekmények nyomozását szolgáló automatizált cseréjének rendszerét.

  • Nemzeti egységein keresztül az Europol fórumot biztosít a tagállamok számára a bűnüldözési operatív információk és az egyéb információk kicserélésére. Az adatokat a tagállamok nyomozásokhoz használhatják fel, az Europol pedig elemzési célokra, feltéve, hogy az adott ügy a hatáskörébe tartozik , és ezért megosztják vele az adatokat.

  • A nemzeti koordinációs központok közötti, valamint a Frontexszel folytatandó információcsere és operatív együttműködés érdekében jelenleg is zajlik az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) kialakítása. Ennek célja a helyzetismeret és a reagálási képesség javítása, az EU külső határain megvalósuló illegális migráció és határokon átnyúló bűnözés megelőzése érdekében.

Előzmények

A mai napon elfogadott közlemény a Stockholmi Programban megfogalmazott, arra vonatkozó felkérésre válaszul készült, hogy a Bizottság vizsgálja meg egy európai információcsere-modell szükségességét a jelenlegi eszközök értékelése alapján. Alapja a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben folytatott információkezelés áttekintéséről szóló, 2010. évi bizottsági közlemény, valamint a belső biztonság terén alkalmazandó, 2009-ben elfogadott uniós információkezelési stratégia (a Tanács 2009. november 30-i következtetései) és az annak végrehajtása érdekében a tagállamok, a Bizottság és az Europol által végrehajtott intézkedések. Emellett az EU-n belüli információcsere nemzeti és egyéb szakértőkre (európai adatvédelmi biztos, uniós ügynökségek, Interpol) kiterjedő helyzetfelmérésére, a bűnüldöző hatóságok közötti információcseréről szóló tanulmányra, valamint az érdekeltekkel, köztük az adatvédelmi hatóságokkal folytatott egyeztetésekre épül.

Hasznos linkek

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar