Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 7 decembrie 2012

Comisia lansează Panorama competențelor în UE pentru a aborda discrepanțele în domeniul competențelor

Comisia Europeană a lansat oficial astăzi Panorama competențelor în UE, un site web care prezintă informații cantitative și calitative privind necesitățile pe termen scurt și mediu în materie de competențe, precum și cu privire la oferta de competențe și la discrepanțele dintre competențe și piața muncii. Panorama competențelor, care se bazează pe date și previziuni compilate la nivelul UE și al statelor membre, va scoate în evidență ocupațiile profesionale cu creșterile cele mai rapide, precum și principalele ocupații profesionale care se confruntă cu blocaje, având un număr mare de locuri de muncă neocupate. În prezent, există aproximativ 2 milioane de oferte de locuri de muncă neocupate în întreaga UE, în ciuda nivelurilor ridicate de șomaj. Site-ul web conține informații detaliate privind fiecare sector, fiecare profesie și fiecare țară.

Androulla Vassiliou, comisarul european responsabil cu educația, cultura, multilingvismul și tineretul, a declarat: „Îmbunătățirea competențelor și a calificărilor este esențială pentru sporirea productivității și competitivității Europei. Panorama competențelor în UE va oferi un punct unic de acces la cele mai recente surse de informații la nivel european și național. De asemenea, ea ne va ajuta să îmbunătățim capacitatea de reacție a sistemelor de educație și de formare la evoluția cerințelor în materie de competențe și să ne asigurăm că oamenii sunt pregătiți pentru domeniile în care se prevede că va crește cererea de forță de muncă.”

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a făcut următoarea observație: „Panorama competențelor în UE este primul instrument european care permite accesul cu un singur clic la informații pertinente privind evoluția cerințelor în materie de competențe, în toate țările UE. Acest instrument de informare online prezintă informații cuprinzătoare în ceea ce privește discrepanțele dintre competențe și piața muncii și, în cele din urmă, va ajuta la direcționarea celor care caută un loc de muncă spre ocupațiile cele mai solicitate din întreaga Europă”.

Panorama competențelor în UE arată că ocupațiile profesionale cu cele mai multe locuri de muncă neocupate în prezent în UE sunt cele din domeniul finanțelor și al vânzărilor. Alte ocupații profesionale pentru care se raportează cel mai frecvent penurii sunt biologii, farmacologii, medicii și profesiile conexe, asistenții medicali, specialiștii în domeniul TIC și inginerii. Site-ul web indică faptul că cel mai mare grad de discrepanță între competențe și necesitățile pieței muncii există în Lituania, Bulgaria, Belgia, Ungaria și Irlanda, în timp ce în Portugalia, Danemarca și Țările de Jos situația este mult mai bună.

Panorama competențelor în UE va fi actualizată periodic cu cele mai recente date.

Context

O mai bună corelare a ofertei de forță de muncă și a cererii de forță de muncă este una dintre principalele strategii din cadrul pachetului privind ocuparea forței de muncă prezentat de Comisie în aprilie 2012 (IP/12/380, MEMO/12/252). Acest lucru se poate realiza, printre altele, printr-o mai bună anticipare a necesităților de competențe, permițând autorităților și părților interesate relevante să adapteze programele de educație și de formare și, de asemenea, permițând tinerilor să facă alegeri privind educația și cariera în mai mare cunoștință de cauză.

Panorama competențelor face parte din acțiunile luate ca urmare a strategiei Comisiei privind regândirea educației, recent publicată, care încurajează statele membre să ia măsuri imediate pentru a se asigura că tinerii dezvoltă aptitudini și competențe necesare pe piața muncii și pentru a-și îndeplini obiectivele privind creșterea economică și locurile de muncă (IP/12/1233).

Informațiile existente cu privire la competențe tind să fie dispersate la nivel național și sunt dificil de găsit și de comparat. Prin urmare, în inițiativa sa emblematică din cadrul strategiei Europa 2020 intitulată „Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă” (MEMO/10/602), Comisia a decis să dezvolte Panorama competențelor în UE ca instrument pentru îmbunătățirea monitorizării necesităților în materie de competențe și reducerea gradului de discrepanță.

Raportul privind locurile de muncă vacante și recrutarea în Europa (European Vacancy and Recruitment Report - EVRR), publicat tot astăzi, este una dintre principalele surse de informații pentru Panorama competențelor în UE. Acest raport bienal, publicat pentru prima dată, prezintă evoluțiile recente în ceea ce privește prevederile contractuale, cererea la nivel de sector și de ocupație profesională și cerințele în materie de competențe.

Panorama competențelor include, de asemenea:

  • Principalele rezultate ale analizelor privind tendințele în domeniul ocupațiilor profesionale, precum și privind competențele transversale sau anumite sectoare. Acestea analizează tendințele principalelor ocupații profesionale din UE care înregistrează creșteri și ale principalelor ocupații profesionale care au căutare. De asemenea, prezintă prognoze la nivel de sector, precum și necesități și discrepanțe specifice în domeniul competențelor.

  • Un inventar al surselor de informații existente la nivel național, european sau internațional. Acesta permite utilizatorilor un acces ușor la informații care anterior erau dispersate.

Această primă versiune a Panoramei competențelor este destinată în special factorilor de decizie, cercetătorilor, serviciilor intermediare și specialiștilor în domeniu. Ea permite o analiză aprofundată și dezvoltarea pe baza unor elemente concrete a politicilor privind planificarea formării și educației, precum și elaborarea de măsuri specifice care să abordeze discrepanțele între cererea și oferta de pe piața muncii. Panorama competențelor va fi dezvoltată în continuare pentru a satisface necesitățile persoanelor care caută un loc de muncă, ale lucrătorilor și ale studenților, astfel încât aceștia să poată face alegeri privind cariera în mai mare cunoștință de cauză.

Panorama competențelor în UE este sprijinită de Rețeaua observatoarelor naționale privind necesitățile și discrepanțele în materie de competențe, de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound).

Panorama competențelor vine în completarea altor instrumente ale UE, precum Observatorul european al locurilor de muncă vacante, sondajele în rândul angajatorilor și consiliile europene pentru competențe sectoriale. Ea aduce informații practice, cum ar fi CV-ul Europass, care este utilizat de peste 10 milioane de europeni. Panorama competențelor va fi dezvoltată și actualizată în continuare cu sprijinul statelor membre și al diverselor organizații partenere.

„Erasmus pentru toți”, programul pentru educație, formare, tineret și sport propus de Comisie, în valoare de 19 miliarde EUR, are ca scop dublarea numărului de beneficiari ai burselor pentru oportunități de dezvoltare a competențelor prin studiu, formare sau voluntariat în străinătate, ajungându-se la 5 milioane de astfel de beneficiari în perioada 2014-2020. Peste două treimi din bugetul programului ar sprijini acest tip de mobilitate individuală în scop educațional, iar restul ar urma să fie alocat pentru proiecte axate pe cooperarea în scopul inovării, pe reformarea politicilor și pe schimbul de bune practici.

Pentru informații suplimentare

Panorama competențelor în UE

Raportul privind locurile de muncă vacante și recrutarea în Europa

Comisia Europeană: educație și formare

Site-ul web al dnei Androulla Vassiliou

Urmăriți activitatea dnei Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Site-ul web al dlui László Andor

Urmăriți activitatea dlui László Andor pe Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar