Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 december 2012

Commissie pakt discrepanties tussen vraag en aanbod van vaardigheden aan met EU Skills Panorama

De Europese Commissie heeft vandaag officieel het EU Skills Panorama voorgesteld, een website met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over vaardigheidsbehoeften op korte en middellange termijn, over het aanbod van vaardigheden en over discrepanties tussen vraag en aanbod op het gebied van vaardigheden. Het Panorama geeft op basis van gegevens en prognoses op EU- of lidstaatniveau de snelst groeiende beroepen en de belangrijkste knelpuntberoepen met hoge aantallen onvervulde vacatures weer. Momenteel zijn er in heel de EU ondanks hoge werkloosheidscijfers ongeveer 2 miljoen vacatures. De website bevat gedetailleerde informatie per sector, per beroep en per land.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, zei: "Verbeterde vaardigheden en kwalificaties zijn cruciaal om de productiviteit en het concurrentievermogen van Europa te stimuleren. Het EU Skills Panorama wordt een centraal toegangspunt tot de meest recente Europese en nationale informatiebronnen. Het zal ons ook in staat stellen om onderwijs- en opleidingssystemen beter te laten inspelen op veranderende vaardigheidstendensen en om ervoor te zorgen dat mensen toegerust zijn voor die gebieden waar de vraag naar arbeidskrachten op het punt staat toe te nemen."

László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, zei: "Het EU Skills Panorama is het eerste Europese instrument dat met een klik toegang geeft tot relevante informatie over tendensen in vaardigheidsbehoeften in alle landen van de EU. Dit online instrument biedt uitvoerige informatie over discrepanties tussen vraag en aanbod op het gebied van vaardigheden en zal uiteindelijk helpen om werkzoekenden de weg te wijzen naar de meest gevraagde beroepen in Europa".

Uit het Skills Panorama blijkt dat de beroepen met de meeste onvervulde vacatures in de EU momenteel die zijn van specialisten in de financiële en de verkoopssector. Andere vaak gemelde tekorten zijn biologen, farmacologen, artsen en aanverwante specialisten, verplegend personeel, ICT-specialisten en ingenieurs. Op de website wordt aangegeven dat de discrepantie tussen vaardigheden en de arbeidsmarktsbehoeften het grootste is in Litouwen, Bulgarije, België, Hongarije en Ierland terwijl de situatie in Portugal, Denemarken en Nederland veel beter is.

Het EU Skills Panorama zal regelmatig bijgewerkt worden met de recentste gegevens.

Achtergrond

De vraag naar arbeid afstemmen op het aanbod ervan is een van de belangrijkste strategieën in het werkgelegenheidspakket van de Commissie van april 2012 (IP/12/380, MEMO/12/252). Dit is onder meer mogelijk door betere prognoses van vaardigheidsbehoeften, waardoor de betrokken instanties en belanghebbenden onderwijs- en opleidingsleerplannen kunnen aanpassen en jongeren beter geïnformeerde onderwijs- en carrièrekeuzen kunnen maken.

Het Panorama kadert in de recent gepubliceerde strategie van de Commissie "Een andere kijk op onderwijs". Daarin worden de lidstaten aangemoedigd onmiddellijk in te grijpen om ervoor te zorgen dat jongeren de vaardigheden en competenties ontwikkelen die de arbeidsmarkt nodig heeft en, zodat de lidstaten hun doelstellingen inzake groei en banen halen (IP/12/1233).

Bestaande gegevens over vaardigheden zijn meestal verspreid over landen en zijn moeilijk te vinden en te vergelijken. In haar Europe 2020-kerninitiatief Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen (MEMO/10/602) besloot de Commissie daarom het EU Skills Panorama als instrument te ontwikkelen om de monitoring van vaardigheidsbehoeften te verbeteren en discrepanties tussen vraag en aanbod op het gebied van vaardigheden te verminderen.

Het European Vacancy and Recruitment Report (EVRR), dat vandaag ook gepubliceerd wordt, is een van de belangrijkste informatiebronnen van het EU Skills Panorama. In dit tweejaarlijkse verslag, dat voor de eerste keer wordt uitgegeven, staan recente ontwikkelingen betreffende contractuele regelingen, de vraag per sector en beroep en de vaardigheidsvereisten.

Het Panorama bevat ook:

  • Analysehoofdpunten die aandacht besteden aan zowel beroepstendensen als specifieke sectoren of transversale vaardigheden. Deze maken een analyse van tendensen in de snelst groeiende beroepen en in de beroepen waar het meeste vraag naar is. Zij bieden ook prognoses op sectorniveau aan, specifieke vaardigheidsbehoeften en discrepanties tussen vraag en aanbod.

  • Een inventaris van bestaande informatiebronnen op nationaal, Europees of internationaal niveau. Hierdoor krijgen gebruikers gemakkelijk toegang tot gegevens die voorheen versnipperd waren.

De eerste versie van het Panorama is vooral bedoeld voor beleidsmakers, onderzoekers, intermediaire diensten en beroepsbeoefenaren. Zij maakt een grondige analyse mogelijk en de ontwikkeling van empirisch onderbouwd beleid op het gebied van opleidings- en onderwijsplanning, alsook de ontwikkeling van gerichte maatregelen om discrepanties op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het Panorama zal verder worden ontwikkeld om aan de behoeften van werkzoekenden, arbeiders en studenten te voldoen zodat zij meer geïnformeerde carrièrekeuzen kunnen maken.

Het EU Skills Panorama wordt gesteund door het netwerk van nationale waarnemingscentra voor vaardigheidsbehoeften en discrepanties tussen vraag en aanbod, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).

Het Panorama sluit aan bij andere EU-instrumenten zoals de Europese vacaturemonitor, werkgeversenquêtes en de Europese raden voor sectorvaardigheden. Het vervolledigt praktische informatie zoals het Europass-CV dat door meer dan 10 miljoen Europeanen gebruikt wordt. Het Skills Panorama zal verder ontwikkeld en bijgewerkt worden met de steun van lidstaten en verscheidene partnerorganisaties.

Het doel van Erasmus voor iedereen - het door de Commissie voorgestelde programma van 19 miljard euro voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport – is het aantal personen dat beurzen krijgt voor onderwijs, opleiding of mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in het buitenland waarmee zij hun vaardigheden aan kunnen scherpen, in 2014-2020 tot 5 miljoen te verdubbelen. Meer dan twee derde van de begroting van het programma is bedoeld voor deze individuele leermobiliteit, terwijl de rest naar projecten gaat die gericht zijn op samenwerking met het oog op innovatie, beleidshervorming en het delen van goede werkwijzen.

Meer informatie

EU Skills Panorama

European Vacancy and Recruitment Report

Europese Commissie:Onderwijs en opleiding (Engels)

Website van Androulla Vassiliou (Engels)

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Website van László Andor (Engels)

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Ga voor een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie naar: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter (Engels)

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar