Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 7 d., Briuselis

Komisija atveria svetainę ES įgūdžių panorama, skirtą įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties problemai spręsti

Šiandien Europos Komisija oficialiai pristatė ES įgūdžių panoramą – svetainę, kurioje pateikiama kiekybinė ir kokybinė informacija apie trumpalaikius ir ilgalaikius įgūdžių poreikius, pasiūlą bei įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktį. Panorama grindžiama ES ir valstybių narių surinktais duomenimis ir prognozėmis, ja remiantis bus galima nustatyti labiausiai populiarėjančias profesijas ir profesijas, kurių darbuotojų ima stigti ir daug darbo vietų lieka neužpildytos. Nepaisant didelio nedarbo, šiuo metu ES yra maždaug 2 mln. laisvų darbo vietų. Svetainėje pateikiama išsami informacija, suskirstyta pagal sektorius, profesijas ir šalis.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „siekiant didesnio Europos našumo ir konkurencingumo, labai svarbu tobulinti įgūdžius ir kvalifikaciją. ES įgūdžių panorama leis vienoje vietoje rasti visą naujausią Europos ir nacionalinių informacijos šaltinių informaciją. Ši svetainė taip pat padės geriau pritaikyti švietimo ir mokymo sistemas prie kintančių įgūdžių paklausos tendencijų ir užtikrinti, kad žmonės įgytų kvalifikaciją tose srityse, kuriose darbuotojų paklausa gali didėti.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė:ES įgūdžių panorama – tai pirmoji Europos priemonė, suteikianti galimybę vienu spustelėjimu rasti reikiamą informaciją apie įgūdžių poreikių tendencijas ir reikalavimus visose ES šalyse. Ši interneto svetainė, kurioje pateikiama išsami informacija apie įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktį, neabejotinai padės darbo ieškančius asmenis paskatinti rinktis visoje Europoje paklausiausias profesijas.“

Remiantis svetainėje sukaupta informacija, šiuo metu ES labiausiai trūksta finansų ir pardavimo specialistų. Kiti dažniausiai nurodomi specialistai, kurių stinga, yra biologai, farmacininkai, gydytojai ir kiti medicinos specialistai, slaugytojai, IRT specialistai ir inžinieriai. Svetainėje nurodoma, kad didžiausia įgūdžių ir darbo rinkos poreikių neatitiktis yra Lietuvoje, Bulgarijoje, Belgijoje, Vengrijoje ir Airijoje, o padėtis Portugalijoje, Danijoje ir Nyderlanduose yra kur kas geresnė.

ES įgūdžių panoramos duomenys bus nuolat atnaujinami.

Pagrindiniai faktai

Geriau derinti darbo jėgos pasiūlą ir paklausą yra vienas svarbiausių strategijos, kurią Komisija išdėstė 2012 m. balandžio mėn. Užimtumo pakete (IP/12/380, MEMO/12/252), tikslų. Jį pasiekti galima, be kita ko, geriau prognozuojant įgūdžių poreikius. Tai padės atitinkamoms valdžios institucijoms ir suinteresuotosioms šalims pritaikyti švietimo ir mokymo programas, o jaunuoliams gauti išsamesnės informacijos apie mokslo įstaigų ir karjeros pasirinkimo galimybes.

Panorama yra parengta vadovaujantis Komisijos neseniai paskelbta strategija „Švietimo persvarstymas“, kurioje valstybės narės raginamos nedelsiant imtis veiksmų, skirtų užtikrinti, kad jaunuoliai ugdytų darbo rinkai reikalingus įgūdžius ir gebėjimus, ir įgyvendinti savo ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslus (IP/12/1233).

Esama informacija apie įgūdžius yra išsklaidyta įvairiose šalyse, todėl ją sunku rasti ir palyginti. Dėl šios priežasties strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėje iniciatyvoje „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ (MEMO/10/602) Komisija nusprendė sukurti ES įgūdžių panoramą kaip priemonę, skirtą įgūdžių poreikių stebėsenai gerinti ir įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikčiai mažinti.

Europos laisvų darbo vietų ir įdarbinimo ataskaita, kuri skelbiama irgi šiandien, yra viena pagrindinių ES įgūdžių panoramos informacijos šaltinių. Šioje pirmą kartą pateikiamoje dvimetėje ataskaitoje apžvelgiami naujausi pokyčiai, susiję su darbo sutartimis, ir pateikiama pagal sektorius ir profesijas suskirstytos informacijos apie pastarojo meto darbuotojų bei įgūdžių paklausos raidą.

Panoramoje taip pat pateikiama:

  • analitinės santraukos apie specialistų poreikių tendencijas, konkrečius sektorius ir universaliuosius įgūdžius. Jose nagrinėjamos labiausiai populiarėjančių profesijų ir profesijų, kurių specialistų labiausiai stinga, tendencijos. Taip pat pateikiamos prognozės pagal sektorius, konkrečius įgūdžių poreikius ir įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitiktį.

  • esamų nacionalinių, Europos arba tarptautinių informacijos šaltinių sąrašas. Tai leidžia vartotojams laisvai gauti informacijos, kuri anksčiau buvo išsklaidyta.

Ši pirmoji Panoramos versija yra visų pirma skirta politikos formuotojams, tyrėjams, tarpininkams ir praktikams. Ja remiantis galima atlikti išsamią analizę ir formuoti įrodymais pagrįstą švietimo ir mokymo politiką, taip pat parengti tikslines priemones, skirtas darbo rinkos neatitikčiai šalinti. Panorama bus toliau plėtojama, kad atitiktų darbo ieškančių asmenų, darbuotojų ir studentų poreikius ir kad šie asmenys galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl karjeros.

ES įgūdžių panoramą remia nacionalinių įgūdžių poreikių ir įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties stebėsenos centrų tinklas, Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound).

Panorama papildo kitas ES priemones, pavyzdžiui, Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistemą, darbdavių apklausas ir Europos sektorinių įgūdžių tarybų veiklą. Joje galima rasti praktinės informacijos, pvz., gyvenimo aprašymo dokumentą Europass CV, kuriuo naudojasi daugiau kaip 10 mln. europiečių. Įgūdžių panoramą toliau plėtoti ir atnaujinti padės valstybės narės ir įvairios partnerių organizacijos.

Pagal Komisijos siūlomą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems“, kurios biudžetas – 19 mlrd. EUR, siekiama padvigubinti paramą įgūdžiams ugdyti gaunančių ir į užsienį mokytis, stažuotis ar savanoriauti vykstančių asmenų skaičių. 2014–2020 m. jų turėtų būti 5 mln. Daugiau nei du trečdaliai programos biudžeto turėtų būti skirta pavienių asmenų minėto pobūdžio judumui remti, o likusi dalis paskirstyta bendradarbiavimui inovacijų, politikos reformų ir dalijimosi gerąja patirtimi veiklai vykdyti.

Išsamesnė informacija

ES įgūdžių panorama

Europos laisvų darbo vietų ir įdarbinimo ataskaita

Europos Komisija. Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou paskyra tinkle Twitter @VassiliouEU

László Andoro svetainė

László Andoro paskyra tinkle Twitter http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Užsisakykite e. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (tel. +32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (tel. +32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (tel. +32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (tel. +32 2 296 45 44)


Side Bar