Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 7.

A Bizottság uniós „készségkörképet” indít útjára a készségkereslet és -kínálat közötti eltérések kezelésére

Az Európai Bizottság ma hivatalosan elindította az uniós készségkörkép elnevezésű információs portált. A webhelyen mennyiségi és minőségi információk találhatók arról, hogy milyen készségekre van szükség a munkaerőpiacon rövid és középtávon, és hogy a munkaerő-piaci kínálat milyen mértékben tudja kielégíteni a keresletet. A készségkörkép – az uniós és tagállami szinten összeállított adatok és előrejelzések alapján – bemutatja, hogy mely szakmák iránt nő legdinamikusabban a kereslet, és hogy mely szakmákra jellemző leginkább a képzett munkaerő hiánya. Jelenleg – a magas munkanélküliségi ráta ellenére – mintegy kétmillió betöltetlen állás van EU-szerte. A weboldal részletes információkat tartalmaz az egyes ágazatok, szakmák és országok szerinti lebontásban.

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta: „A jobb készségek és képesítések kulcsfontosságú szerepet játszanak Európa termelékenységének és versenyképességének növelésében. Az uniós készségkörkép portálján egy helyen hozzáférhetők lesznek a legfrissebb európai és tagállami információs források. A készségkörkép továbbá lehetővé teszi, hogy az oktatási és képzési rendszerek jobban igazodjanak a készségek piacán körvonalazódó fejleményekhez, és az álláskeresők felvértezzék magukat mindazokkal a készségekkel, amelyekre szükség van a hiányszakmák betöltéséhez.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos így fogalmazott: „Az uniós készségkörkép az első olyan európai eszköz, amely egyetlen kattintásra hozzáférést biztosít az egyes EU-országok munkaerőpiacán igényelt készségekre vonatkozó információkhoz. Ez a web alapú információs eszköz átfogó tájékoztatást nyújt a készségkereslet és -kínálat közötti eltérésekről, és hosszú távon segíteni fogja az álláskeresőket abban, hogy elhelyezkedhessenek az Európa-szerte leginkább keresett szakmákban.”

A készségkörképből kiviláglik, hogy az EU-ban ma elsősorban pénzügyi és értékesítési szakemberekre van szükség. Szintén hiány van biológusokból, farmakológusokból, orvosokból, ápolókból és más egészségügyi szakemberekből, továbbá informatikusokból és mérnökökből. A körkép rámutat arra, hogy a készségek iránti kereslet és a rendelkezésre álló munkaerő közötti szakadék Litvániában, Bulgáriában, Belgiumban, Magyarországon és Írországban a legnagyobb, míg Portugáliában, Dániában és Hollandiában sokkal jobb a helyzet.

Az uniós készségkörkép rendszeresen frissülni fog új, naprakész adatokkal.

Előzmények

2012 áprilisában benyújtott foglalkoztatási csomagjában (IP/12/380, MEMO/12/252) a Bizottság a munkaerő-kínálat és -kereslet közötti aszimmetria kezelését nevezi meg a stratégiai prioritások egyikeként. Ennek megvalósításához többek között a készségek iránti igények jobb előrejelzésére van szükség, ami lehetővé tenné az illetékes hatóságoknak és az érdekelt feleknek, hogy az oktatást és a képzést a munkaerő-piaci szükségletekhez igazítsák, a fiataloknak pedig, hogy tájékozottabban döntsenek a tanulmányaikkal és a szakmai pályafutásukkal kapcsolatban.

A készségkörkép – más intézkedésekkel együtt – a Bizottság nemrég közzétett, „Gondoljuk újra az oktatást!” című közleményében megfogalmazott célkitűzésekre épül. E közleményében (IP/12/1233) a Bizottság egyrészt arra sarkallja a tagállamokat, hogy hozzanak haladéktalanul intézkedéseket annak biztosítására, hogy a fiatalok elsajátítsák a munkaerő-piacon keresett készségeket és képességeket, másrészt arra, hogy tegyenek meg mindent a növekedés és a foglalkoztatás terén kitűzött céljaik elérése érdekében.

A készségekre vonatkozó információk a különböző tagállamokban széttagoltan, rendszerezetlenül állnak rendelkezésre, így nehéz azokat fellelni és összehasonlítani egymással. A Bizottság ezért – az Európa 2020 stratégia részét képező, „Új készségek és munkahelyek menetrendje” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének keretében (MEMO/10/602) – úgy döntött, hogy uniós készségkörképet készít, amely a készségek piacán jelentkező igények figyelemmel követésének javítását, valamint a készségek keresleti és kínálati oldalán mutatkozó eltérések mérséklését célozza.

A szintén ma közzétett Európai Álláskínálati és Munkaerő-felvételi Jelentés (EVRR) az uniós készségkörkép fő információs forrásainak egyike. Ez a kétévente elkészítendő jelentés, mely idén jelenik meg első ízben, a munkaszerződések, valamint az egyes ágazatokban, illetve szakmákban mutatkozó kereslet és kínálat terén bekövetkezett legfrissebb fejleményekről számol be.

A készségkörkép ezenkívül a következőket tartalmazza:

  • részletes elemzések a munkaerő-piaci trendekről, valamint az egyes ágazatokról és a transzverzális készségekről. Az elemzések rávilágítanak, hogy mely készségek iránt nő legdinamikusabban a kereslet és melyek a legkeresettebb szakmák, valamint előrevetítik, hogy milyen fejlemények várhatók ágazati szinten, milyen készségekre lesz szükség, és mely területeken várható aszimmetria,

  • az országos, európai és nemzetközi szinten rendelkezésre álló információs források leltára, mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy könnyen hozzáférjenek a korábban szétszórtan, rendszerezetlen formában meglévő adatokhoz.

A készségkörkép első verzióját elsősorban szakpolitikai döntéshozóknak, kutatóknak, közvetítői szolgáltatásokat nyújtó piaci szereplőknek és más szakmabelieknek ajánljuk. A körkép lehetővé teszi alapos elemzések készítését, tényleges adatokon alapuló szakpolitikai intézkedések kidolgozását az oktatás és a képzés terén, valamint célzott intézkedések meghozatalát a munkaerő-piaci aszimmetriák kezelésére. A körképet folyamatosan fejleszteni fogjuk, hogy az minél inkább igazodjon az álláskeresők, a munkavállalók és a diákok igényeihez, lehetővé téve, hogy tájékozottabb döntéseket tudjanak hozni a szakmai pályafutásukkal kapcsolatban.

Az uniós készségkörkép elkészítésében közreműködött a készségek iránti kereslet alakulását, valamint a készségkereslet és -kínálat közötti eltéréseket figyelemmel kísérő országos központok hálózata, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop), valamint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) uniós ügynökség is.

A készségkörkép szinergiát alkot majd az EU más eszközeivel, így például az Európai Álláshelyfigyelővel, a munkáltatói felmérésekkel és az ágazati tudásfejlesztési tanácsokkal. Olyan praktikus információs forrásokat fog kiegészíteni, mint az Europass önéletrajzminta, amelyet több mint 10 millió európai használ. A készségkörképet folyamatosan fejlesztjük és frissítjük a tagállamok és különböző partnerszervezetek támogatásával.

Az Erasmus mindenkinek – a Bizottság oktatás, képzés, ifjúság és sport területén javasolt, 19 milliárd eurós programja – azzal a céllal jött létre, hogy kétszeresére növelje mindazok számát, akik készségeik fejlesztését elősegítő külföldi tanulmányi, képzési vagy önkéntes programokban való részvételhez támogatásban részesülnek. Ez a 2014–2020 közötti időszakban 5 millió embert jelentene. A program költségvetésének több mint fele az ilyen típusú egyéni tanulmányi mobilitást támogatná, a fennmaradó összegben pedig az innovációra, a szakpolitikai reformra és a helyes gyakorlatok megosztására irányuló projektek részesülnének.

További információk

Uniós készségkörkép

Európai Álláskínálati és Munkaerő-felvételi Jelentés

Európai Bizottság: Oktatás és képzés (angol, német és francia nyelven)

Andrula Vasziliu honlapja (angol, német, francia és görög nyelven)

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren: @VassiliouEU

Andor László honlapja

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Az alábbi linkre kattintva feliratkozhat az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar