Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. december 2012

Kommissionen lancerer EU-oversigt over kvalifikationer for at håndtere det manglende sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer

Europa-Kommissionen har i dag officielt iværksat EU Skills Panorama, som er et websted med kvantitative og kvalitative oplysninger om behovet for kvalifikationer på kort- og mellemlangt sigt, udbuddet af kvalifikationer og det manglende sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer. Oversigten som trækker på oplysninger og prognoser, der er samlet på EU- og medlemsstatsplan, sætter fokus på de hurtigst voksende erhverv og på de erhverv, der med mange ubesatte stillinger udgør flaskehalse. I øjeblikket er der ca. 2 mio. ubesatte stillinger i hele EU på trods af de høje arbejdsløshedsniveauer. Webstedet indeholder detaljerede oplysninger om den enkelte sektor, det enkelte erhverv og det enkelte land.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, har udtalt: "Forbedrede færdigheder og kvalifikationer er nøglen til at sætte skub i Europas produktivitet og konkurrenceevne. EU-oversigten over kvalifikationer vil give et fælles adgangssted til de europæiske og nationale informationskilder, som er mest ajourført. Den vil også hjælpe os med at forbedre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemernes evne til at kunne tackle ændringer inden for kvalifikationstendenser og sikre, at befolkningen er udrustet til de områder, hvor jobefterspørgslen forventes at stige."

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkeds­forhold og inklusion, har udtalt: "EU-oversigten over kvalifikationer er det første europæiske værktøj, der med kun ét klik giver adgang til relevante oplysninger om tendenser inden for kvalifikationskrav i alle EU-lande. Dette online-informationsværktøj indeholder omfattende oplysninger om det manglende sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer og vil i sidste ende medvirke til at guide de jobsøgende mod de erhverv, der er mest efterspurgte i Europa".

Oversigten over kvalifikationer viser, at de erhverv med de fleste ubesatte stillinger i EU i dag er inden for finansiering og salg. Andre mangler, der hyppigst indberettes, vedrører biologer, farmaceuter, læger og lign., sygeplejersker, fagfolk inden for IKT og ingeniører. Det fremgår af webstedet, at det største manglende sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer og arbejdsmarkedsbehov findes i Litauen, Bulgarien, Belgien, Ungarn og Irland, hvorimod Portugals, Danmarks og Nederlandenes situation er meget bedre.

Webstedet EU Skills Panorama ajourføres regelmæssigt med de seneste oplysninger.

Baggrund

Et bedre sammenfald mellem udbuddet af arbejdskraft og efterspørgslen efter arbejdskraft er en af de centrale strategier i Kommissionens beskæftigelsespakke fra april 2012 (IP/12/380, MEMO/12/252). Det kan bl.a. opnås gennem forbedrede prognoser i forbindelse med kvalifikationsbehov, som giver de relevante myndigheder og aktører mulighed for at tilpasse deres uddannelses- og erhvervsuddannelseslæseplaner og de unge mulighed for at træffe et valg inden for uddannelse og karriere på et velinformeret grundlag.

Oversigten indgår i opfølgningen på Kommissionen strategi for nytænkning på uddannel­sesområdet, som blev offentliggjort for nylig, og som tilskynder medlemsstaterne til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at sikre, at de unge udvikler de kvalifikationer og kompetencer, som der er brug for på arbejdsmarkedet, og til at opfylde deres mål for vækst og beskæftigelse (IP/12/1233).

Der er en tilbøjelighed til, at de gældende oplysninger om kvalifikationer er spredt over de forskellige lande, og at de er vanskelige at finde og sammenligne. I Europa 2020-flagskibsinitiativet En dagsorden for nye kvalifikationer og job (MEMO/10/602) besluttede Kommissionen derfor at udvikle en EU-oversigt over kvalifikationer som et værktøj, der skal forbedre tilsynet med kvalifikationsbehov og mindske det manglende sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer.

Rapporten European Vacancy and Recruitment Report , som også er blevet offentliggjort i dag, er en af de vigtigste informationskilder til EU-oversigten over kvalifikationer. Denne rapport, der skal udkomme hvert andet år, udgives for første gang og indeholder de seneste udviklinger med hensyn til kontrakter, sektorer og beskæftigelsesefterspørgsel og kvalifikationskrav.

Oversigten indeholder også:

  • Analyser, der fokuserer på erhvervsmæssige tendenser og på specifikke sektorer eller tværgående færdigheder. Analyserne undersøger tendenser inden for de erhverv, der har den største fremgang, og som ligger øverst med hensyn til efterspørgsel. De indeholder også prognoser på sektorplan og særlige kvalifikationsbehov samt manglende sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer.

  • En liste over eksisterende informationskilder på nationalt, europæisk og internationalt plan. Brugerne har således nem adgang til allerede udsendte oplysninger.

Den første udgave af oversigten er hovedsageligt tiltænkt de politiske beslutningstagere, forskere, formidlingstjenester og brugere. Den giver mulighed for en dybdegående analyse af udviklingen af evidensbaseret politik inden for planlægning af erhvervsuddannelse og almen uddannelse og udviklingen af målrettede foranstaltninger for at løse problemet med hensyn til det manglende sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer. Oversigten vil blive udviklet yderligere for at opfylde de jobsøgendes, arbejdstagernes og de studerendes behov, således at de kan vælge karriere på et velinformeret grundlag.

EU-oversigten over kvalifikationer understøttes af netværket Network of National Observatories on Skills Needs and Mismatches, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound).

Oversigten er et supplement til andre EU-værktøjer, f.eks. European Vacancy Monitor til overvågning af ledige stillinger i Europa, arbejdsgiverundersøgelser og europæiske sektorråd for kvalifikationer. Den indeholder praktiske oplysninger som f.eks. Europass cv, der anvendes af mere end 10 mio. europæere. Oversigten over kvalifikationer vil blive yderligere udviklet og ajourført med støtte af medlemsstaterne og forskellige partnerorganisationer.

Erasmus for Alle hedder Kommissionens forslag til programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport til 19 mia. EUR, som har til hensigt at fordoble antallet af tilskudsmodtagere til 5 millioner mennesker i perioden 2014-2020, som dermed får kvalifikationsfremmende muligheder for at studere og deltage i frivilligt arbejde i udlandet. Mere end to tredjedele af programmets budget vil gå til individuel læringsmobilitet af denne type, mens resten tildeles projekter med fokus på samarbejde, innovation, politiske reformer og udveksling af god praksis.

Yderligere oplysninger

http://euskillspanorama.ec.europa.eu/EU Skills Panorama

European Vacancy and Recruitment Report

Europa-Kommissionen:Education and training

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Abonner på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar