Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. decembra 2012

Komisija z izdajo novih smernic opozarja uslužbence EU na obveznost prijave nepravilnosti

Komisija je danes sprejela nove smernice v zvezi s prijavljanjem nepravilnosti (angl. whistleblowing), s katerimi želi spodbuditi uslužbence EU k prijavi morebitne korupcije, goljufije ali drugih resnih nepravilnosti, ki jih odkrijejo v okviru opravljanja svojih službenih obveznosti.

EU že ima ena najstrožjih pravil na svetu za prijavo nepravilnosti. Ta so bila sprejeta leta 2004 in so zapisana v kadrovskih predpisih, ki so pravno zavezujoči. Nove smernice so nastale na podlagi teh pravil in združujejo sodno prakso in praktične izkušnje. Smernice služijo tudi kot opozorilo uslužbencem, da je prijava nepravilnosti v mnogih pravnih sistemih pravica, za uslužbence EU pa je to obveznost.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je dejal: „Prijava nepravilnosti je ključno orožje v boju Komisije proti korupciji in goljufijam. Komisija uslužbencem ne zgolj dovoljuje, da prijavijo morebitne nepravilnosti, obvezuje jih, da to storijo. Te smernice bodo uslužbencem pomagale pri odločitvi o tem, kdaj in kako opozoriti na določeno težavo, hkrati pa prijaviteljem zagotavljajo zaščito in anonimnost, če to želijo.“

Čeprav je Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF na osnovi teh pravil sprožil nekaj pomembnih preiskav, število prijav nepravilnosti ostaja nizko. Na podlagi statistik, ki jih je objavil OLAF, je v povprečju približno pet primerov na leto.

To je zato, ker v redkih primerih, ko uslužbenci v okviru svojih službenih obveznosti naletijo na resne nepravilnosti, o tem obvestijo svoje nadrejene in se pri tem ne sklicujejo izrecno na pravila za prijavo nepravilnosti. Kljub temu je pomembno, da se oblikujejo jasni, splošno znani in zaupanja vredni načini prijav nepravilnosti.

Komisija se je v okviru svoje strategije boja proti goljufijam odločila, da bo uslužbencem zagotovila boljše smernice, ki jasno določajo, kdaj in kako prijaviti nepravilnosti. Komisija se je pri oblikovanju teh smernic zgledovala po najboljših praksah z vsega sveta in se o tej temi posvetovala tudi z vodilnima organizacijama na tem področju, in sicer Transparency International in Concern at Work.

Nekatere ključne značilnosti novih smernic so:

  • poročanje o resnih nepravilnosti je obveznost, ki Komisiji in Evropskemu uradu za boj proti goljufijam pomaga pri odkrivanju in preiskovanju nepravilnosti. Ta obveznost se izravna z močno zaščito prijaviteljev nepravilnosti, ki delujejo v dobri veri;

  • uslužbenci pri prijavi nepravilnosti lahko izbirajo med številnimi načini, ne da bi o tem morali obvestiti svoje nadrejene. V skrajnem primeru in pod določenimi pogoji lahko uslužbenci svoje sume nepravilnosti sporočijo tudi drugi instituciji EU;

  • povračilni ukrepi proti prijaviteljem nepravilnosti so nesprejemljivi. Prijavitelje nepravilnosti je treba zaščiti in njihova identiteta mora ostati zaupna, če to želijo. Posebna pozornost je potrebna pri ocenjevanju in napredovanju uslužbencev, da se prijaviteljem nepravilnosti zagotovi poštena obravnava;

  • Komisija podpira prijavitelje nepravilnosti, ki želijo zamenjati službo zaradi utemeljenega strahu pred sovražnimi odzivi iz njihovega neposrednega delovnega okolja;

  • Komisija uslužbencem, ki niso prepričani o tem, ali je določeno ravnanje treba prijaviti ali ne, kot (morebitnim) prijaviteljem nepravilnosti nudi zaupne in nepristranske napotke in podporo. Prijavitelji nepravilnosti so upravičeni do povratne informacije o ukrepih, ki so sledili na podlagi njihove prijave;

  • zlonamerna prijava nepravilnosti, s ciljem škoditi osebni integriteti ali ugledu druge osebe, je prepovedana in ima lahko disciplinske posledice;

  • smernice seveda poudarjajo, da je treba spoštovati pravico do obrambe obtoženih oseb.

Smernice bodo poslane vsem uslužbencem, sledili pa jim bodo odgovori na pogosta vprašanja, prek katerih se bodo uslužbenci lahko seznanili s še več primeri in dodatnimi podrobnostmi.

Kontakta:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar