Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 6 decembrie 2012

Comisia publică noi orientări pentru a reaminti personalului obligațiile privind denunțarea încălcărilor

Comisia a adoptat astăzi noi orientări privind denunțarea încălcărilor cu scopul de a încuraja personalul să raporteze orice informație care sugerează existența unor acte de corupție, de fraudă și a altor nereguli grave pe care le descoperă în cadrul atribuțiilor de serviciu.

Normele UE privind denunțarea încălcărilor sunt deja printre cele mai stricte din lume. Aceste norme au fost adoptate în 2004 și figurează în statutul funcționarilor Uniunii, care au putere legislativă. Noile orientări pornesc de la aceste norme și reunesc jurisprudența și experiența practică. De asemenea, orientările reamintesc personalului că, în timp ce în multe sisteme juridice denunțarea încălcărilor este un drept, pentru personalul UE este o obligație.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: Denunțarea încălcărilor este o armă esențială a arsenalului Comisiei împotriva corupției și a fraudei. Comisia nu numai că permite membrilor personalului să raporteze dacă descoperă nereguli grave, ci îi obligă să facă acest lucru. Aceste orientări insuflă încredere membrilor personalului în privința momentului și modului în care trebuie să denunțe încălcarea, oferindu-le totodată asigurarea că vor fi protejați și că pot rămâne anonimi, dacă doresc acest lucru.”

Deși normele au avut ca rezultat efectuarea unor investigații importante de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), numărul de cazuri de denunțare a încălcărilor rămâne scăzut. Potrivit statisticilor OLAF, în medie apar aproximativ cinci cazuri pe an.

Acest lucru se datorează faptului că, în rarele situații în care membrii personalului descoperă în cadrul atribuțiilor lor de serviciu nereguli grave, majoritatea le semnalează superiorilor ierarhici, fără o trimitere explicită la normele privind denunțarea încălcărilor. Cu toate acestea, este important să existe canale de raportare și proceduri de denunțare a încălcărilor clare, cunoscute de toată lumea și de încredere.

Așadar, ca parte a strategiei sale antifraudă, Comisia a decis să ofere personalului orientări mai precise, care să explice în termeni clari când și cum trebuie denunțate încălcările. Pentru elaborarea acestor orientări, Comisia a analizat cele mai bune practici din întreaga lume și a discutat această chestiune cu două organizații de frunte în domeniu, Transparency International și Public Concern at Work.

Iată câteva dintre elementele-cheie ale noilor orientări:

  • raportarea cazurilor de nereguli grave este o obligație menită să ajute Comisia și Oficiul European de Luptă Antifraudă să detecteze și să investigheze aceste cazuri. Denunțătorilor care acționează de bună credință li se oferă în schimb o protecție solidă;

  • personalul are de ales între o serie de canale de raportare destinate denunțării încălcărilor și poate ocoli în întregime superiorii ierarhici. Ca ultimă soluție și în anumite condiții, personalul poate chiar să contacteze altă instituție a UE cu privire la problemele constatate;

  • represaliile împotriva denunțătorilor nu sunt permise. Denunțătorii trebuie protejați și identitatea lor trebuie să rămână confidențială în cazul în care doresc acest lucru. în cursul procedurilor de evaluare și promovare a personalului se acordă o atenție deosebită pentru a se asigura că denunțătorul nu suportă consecințe negative;

  • Comisia îi sprijină pe denunțătorii care doresc să își schimbe locul de muncă, din cauza temerii rezonabile de reacții ostile în mediul de lucru imediat;

  • pentru a veni în ajutorul membrilor personalului care nu sunt siguri dacă anumite fapte ar trebui sau nu denunțate, Comisia oferă consiliere și sprijin confidențial și imparțial denunțătorilor (potențiali). Denunțătorii au dreptul de a primi feedback cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a denunțării lor;

  • denunțarea răuvoitoare, care urmărește să aducă atingere integrității sau reputației unei alte persoane, este interzisă și este pasibilă de urmărire disciplinară;

  • în mod evident, orientările subliniază faptul că dreptul la apărare al persoanelor implicate în orice acuzații trebuie respectat.

Orientările vor fi transmise tuturor membrilor personalului și vor fi urmate de o serie de întrebări frecvente, care vor pune la dispoziție exemple și detalii suplimentare.

Persoane de contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar