Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. decembrī

Komisija pieņem jaunas vadlīnijas, lai atgādinātu darbiniekiem par pārkāpumu ziņošanas pienākumu

Komisija šodien ir pieņēmusi jaunas vadlīnijas par ziņošanu par pārkāpumiem, lai iedrošinātu darbiniekus pieteikties un sniegt jebkuru informāciju, kas norāda uz korupciju, krāpšanu un citiem nopietniem pārkāpumiem, kurus viņi atklāj savu amata pienākumu pildīšanas gaitā.

Eiropas Savienībai jau šobrīd ir vieni no pasaulē stingrākajiem noteikumiem par ziņošanu. Šie noteikumi tika pieņemti 2004. gadā un izklāstīti Civildienesta noteikumos, kam ir normatīvs spēks. Jaunajās vadlīnijās šie noteikumi ir izvērsti plašāk, un tie apvieno judikatūru ar praktisko pieredzi. Vadlīnijas arī kalpo kā atgādinājums darbiniekiem, proti – ja daudzās tiesību sistēmās darbiniekiem ir tiesības ziņot par pārkāpumiem, tad ES personālam tas ir pienākums.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: ,,Ziņošana par pārkāpumiem ir svarīgs ierocis Komisijas cīņā pret korupciju un krāpšanu. Komisija ne tikai atļauj darbiniekiem ziņot, ja viņi saskaras ar nopietniem pārkāpumiem, bet arī uzliek viņiem pienākumu to darīt. Šīs vadlīnijas sniedz darbiniekiem precīzas norādes, kad ziņot un kā ziņot, kā arī dod garantiju, ka viņi tiks aizsargāti un paliks anonīmi, ja viņi to vēlas.

Kaut arī ziņošanas noteikumu piemērošanas rezultātā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir uzsācis dažas svarīgas izmeklēšanas, ziņošanas gadījumu skaits joprojām ir neliels. Saskaņā ar OLAF statistiku gadā vidēji ir apmēram pieci gadījumi.

Tas ir tādēļ, ka tajos retajos gadījumos, kad darbinieki savu parasto amata pienākumu pildīšanas gaitā saskaras ar nopietniem pārkāpumiem, vairums darbinieku paziņo par tiem savai priekšniecībai, viennozīmīgi neatsaucoties uz pārkāpumu ziņošanas noteikumiem. Tomēr ir svarīgi, lai būtu skaidri, labi zināmi un uzticami ziņošanas kanāli un noteikumi par ziņošanu.

Saskaņā savu stratēģiju krāpšanas apkarošanai Komisija nolēma sniegt darbiniekiem labākas norādes, kurās saprotami izskaidrots, kad un kā ziņot par pārkāpumiem. Izstrādājot šīs vadlīnijas, Komisija ņēma vērā atbilstošo paraugpraksi no visas pasaules un apsprieda šo jautājumu ar divām vadošajām organizācijām šajā jomā – Transparency International un Public Concern at Work.

Daži svarīgākie jauno vadlīniju aspekti ir šādi:

  • ziņošana par nopietniem pārkāpumiem ir pienākums, lai palīdzētu Komisijai un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai tos atklāt un izmeklēt. Šis pienākums balstās uz pārliecinošu aizsardzību, ko saņem ziņotāji, kuri rīkojas godprātīgi;

  • ziņojumu iesniegšanai darbinieki no vairākiem ziņošanas kanāliem var izvēlēties vienu un var pilnībā ,,apiet” savu priekšniecību. Kā galējs līdzeklis un konkrētu nosacījumu gadījumā pastāv pat iespēja, ka darbinieki ar savām bažām var vērsties pie citas ES iestādes;

  • pret ziņotājiem vērsti pasākumi netiek pieļauti. Ziņotāji ir jāaizsargā un viņu identitātei jāpaliek konfidenciālai, ja viņi to vēlas. Īpašai piesardzībai jābūt darbinieku novērtēšanas un amatā paaugstināšanas procedūru laikā, lai nodrošinātu, ka ziņotājam nedraud negatīvas sekas;

  • Komisija atbalsta ziņotājus, kuri vēlas mainīt darbu, ja viņiem ir pamatotas bailes no naidīgas reakcijas savā tiešajā darba vidē;

  • lai palīdzētu darbiniekiem, kuri jūtas nedroši, vai par konkrētiem faktiem būtu vai nebūtu jāziņo, Komisija sniedz konfidenciālas un objektīvas norādes un piedāvā atbalstu (iespējamajiem) ziņotājiem. Ziņotājiem ir tiesības saņemt informāciju par pasākumiem, kas veikti viņu ziņojumu rezultātā;

  • ļaunprātīga ziņošana, kuras mērķis ir kaitēt citas personas integritātei vai reputācijai, ir aizliegta, un uz to attiecina disciplināru pēcpārbaudi;

  • vadlīnijās, protams, ir uzsvērts, ka jāievēro jebkuros pieņēmumos iesaistīto personu tiesības uz aizstāvību.

Vadlīnijas tiks paziņotas visiem darbiniekiem, un pēc tam sekos vairākas publikācijas ar biežāk uzdotajiem jautājumiem, lai sniegtu darbiniekiem piemērus un sīkāku informāciju.

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar