Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 6 d., Briuselis

Komisija priima naujas gaires, skirtas priminti darbuotojams pareigą informuoti apie pažeidimus

Šiandien Komisija priėmė naujas informavimo apie pažeidimus gaires, siekdama paskatinti darbuotojus imtis iniciatyvos ir pranešti apie bet kokią informaciją, susijusią su korupcija, sukčiavimu ir kitais rimtais pažeidimais, kurią jie atskleidė vykdydami savo pareigas.

ES jau dabar galioja vienos griežčiausių pasaulyje informavimo apie pažeidimus taisyklių. Šios taisyklės buvo priimtos 2004 m. ir yra išdėstytos Tarnybos nuostatuose, kurie turi privalomą teisinę galią. Naujosios gairės, parengtos remiantis šiomis taisyklėmis, yra grindžiamos teismų praktika ir praktine patirtimi. Be to, gairėmis darbuotojams primenama, kad daugelyje teisinių sistemų informuoti apie pažeidimus yra teisė, tačiau ES darbuotojams ‑ tai pareiga.

Pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius kalbėjo: Informavimas apie pažeidimus yra pagrindinis Komisijos ginklas iš arsenalo prieš korupciją ir sukčiavimą. Komisija ne tik leidžia darbuotojams informuoti apie aptiktus rimtus pažeidimus – ji įpareigoja darbuotojus tai daryti. Šiomis gairėmis darbuotojams suteikiama daugiau apibrėžtumo, nes išaiškinta, kada ir kaip informuoti apie pažeidimus, be to, patvirtinama, kad darbuotojai bus ginami ir, jei pageidaus, bus užtikrintas jų anonimiškumas“.

Nors dėl pažeidimų, apie kuriuos informuota vadovaujantis taisyklėmis, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba pradėjo kelis svarbius tyrimus, informavimo apie pažeidimus atvejų skaičius išlieka nedidelis. OLAF statistiniais duomenimis, per metus vidutiniškai pasitaiko penki atvejai.

Taip yra todėl, kad tais retais atvejais, kai vykdydami įprastas pareigas darbuotojai aptinka rimtų pažeidimų, dauguma darbuotojų apie juos praneša savo vadovams, konkrečiai nesiremdami informavimo apie pažeidimus taisyklėmis. Nepaisant to, svarbu turėti aiškius, gerai žinomus ir patikimus informavimo kanalus bei informavimo apie pažeidimus nuostatas.

Todėl, įgyvendindama kovos su sukčiavimu strategiją, Komisija nusprendė suteikti darbuotojams aiškesnės informacijos apie tai, kada ir kaip reikėtų informuoti apie pažeidimus. Rengdama šias gaires, ji rėmėsi geriausia patirtimi visame pasaulyje ir tarėsi su dviem pagrindinėmis organizacijomis šioje srityje ‑ Transparency International ir Public Concern at Work.

Toliau išdėstyti kai kurie pagrindiniai naujųjų gairių aspektai:

  • pranešti apie rimtus pažeidimus yra pareiga, siekiant padėti Komisijai ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai juos nustatyti bei ištirti. Tokią pareigą vykdantiems sąžiningiems informatoriams teikiama tvirta apsauga;

  • darbuotojai gali rinktis iš kelių informavimo apie pažeidimus kanalų, visiškai nesikreipdami į savo vadovybę. Tam tikromis sąlygomis darbuotojai gali naudotis kraštutine priemone – kreiptis į kitą ES instituciją;

  • atsakomosios priemonės informatorių atžvilgiu netoleruojamos. Informatoriai turi būti ginami ir, jiems pageidaujant, užtikrinamas jų anonimiškumas. Ypatingas dėmesys skiriamas vykdant darbuotojų vertinimo ir pareigų paaukštinimo procedūras, siekiant užtikrinti, kad informatorius nepatirtų jokių neigiamų pasekmių;

  • Komisija remia informatorius, norinčius pakeisti darbo vietą, nes jie pagrįstai baiminasi priešiškos reakcijos artimiausioje darbo aplinkoje;

  • siekdama padėti darbuotojams, kurie nėra tikri, ar turėtų informuoti apie tam tikrus faktus, Komisija siūlo konfidencialias ir nešališkas konsultacijas bei pagalbą (potencialiems) informatoriams. Informatoriai turi teisę sužinoti apie tai, kokių veiksmų imtasi po jų pranešimo;

  • draudžiamas piktavališkas informavimas apie tariamus pažeidimus, siekiant pakenkti kito asmens reputacijai, o tai darantiems asmenims taikomos drausminės priemonės;

  • gairėse, be abejo, nurodyta, kad turi būti gerbiamos asmenų, susijusių su bet kokiais įtarimais, teisės į gynybą.

Gairės bus pateiktos visiems darbuotojams ir bus parengti atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, kartu su pavyzdžiais ir kitomis detalėmis.

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar