Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 6.

A Bizottság új iránymutatást tesz közzé, hogy emlékeztesse a személyzetet visszaélés-jelentési kötelezettségére

A Bizottság ma elfogadott, belső visszaélés-jelentéssel kapcsolatos iránymutatásában arra ösztönzi a személyzetet, hogy lépjenek fel és jelentsenek minden korrupcióra, csalásra és más súlyos szabálytalanságra utaló információt, mellyel feladataik ellátása során találkoznak.

Az Európai Unió belső visszaélés-jelentési szabályzata a legszigorúbbak közé tartozik a világon. Ezeket a kötelező erejű szabályokat 2004-ben fogadták el és azok a személyzeti szabályzatban szerepelnek. Az új iránymutatás ezeket a szabályokat veszi alapul, és összeköti az ítélkezési gyakorlatot a gyakorlati tapasztalattal. Az iránymutatás emlékeztetőül is szolgál a személyzet számára, hogy bár a belső visszaélés-jelentés számos jogrendszerben jogosultság, az Európai Unió személyzete számára kötelesség.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „A belső visszaélés-jelentés a Bizottság fegyvertárának kulcsfontosságú eszköze a korrupció és a csalás elleni harcban. A Bizottság nem csupán engedélyezi a személyzet számára a súlyos szabálytalanságok bejelentését, hanem egyenesen kötelezi őket arra. Ez az iránymutatás bizalmat teremt a személyzet körében a bejelentés idejét és módját illetően, valamint biztosítja őket arról, hogy kellő védelemben részesülnek és, ha úgy kívánják, névtelenek maradnak.”

A szabályok nyomán ugyan néhány jelentős esetben nyomozást indított az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), a belső visszaélés-jelentési esetek száma továbbra is alacsony. Az OLAF statisztikái szerint átlagban évi öt eset kerül bejelentésre.

Ennek oka, hogy abban az egyébként is ritka esetben, amikor a személyzet súlyos szabálytalanságot észlel feladatai ellátása során, legtöbbször felettesét értesíti, anélkül, hogy kifejezetten hivatkozna a belső visszaélés-jelentés szabályaira. Mindenesetre fontos, hogy átlátható, jól ismert és megbízható jelentéstételi csatornák és belső visszaélés-jelentéssel kapcsolatos intézkedések álljanak rendelkezésre.

A Bizottság csalás elleni stratégiájának keretében úgy döntött, hogy jobb iránymutatást nyújt a személyzet számára, amely világosan megmagyarázza, mikor és hogyan „fújjuk meg a sípot”. Az iránymutatás kidolgozása során a Bizottság áttekintette a világszerte alkalmazott legjobb gyakorlatokat, és megvitatta a kérdést az e területen tevékenykedő két kiemelkedő szervezettel (Transparency International, Public Concern at Work).

Az új iránymutatás fő jellemzői:

  • A súlyos szabálytalanságok jelentése kötelesség, amely segíti a Bizottságot és az Európai Csalás Elleni Hivatalt ezek feltárásában és kivizsgálásában. Ezt a kötelességet a jóhiszeműen eljáró visszaélést jelentő személyek számára nyújtott teljes körű védelem ellensúlyozza.

  • A személyzet tagjai a belső visszaélés-jelentés megtételekor számos jelentéstételi csatorna közül választhatnak, teljes egészében megkerülve saját feletteseiket. Végső eszközként és bizonyos feltételek mellett a személyzet akár egy másik uniós intézményhez is fordulhatnak fenntartásaikkal.

  • A visszaélést jelentő személyekkel szembeni megtorlás nem elfogadható. Ezek a személyek védelem alatt állnak és személyazonosságuk, ha úgy kívánják, bizalmas marad. A visszaélést jelentő személy számára kedvezőtlen következmények elkerülése érdekében különös figyelmet fordítanak a személyzeti értékelésekre és előléptetési eljárásokra.

  • A Bizottság támogatja azokat a visszaélést jelentő személyeket, akik munkahelyet kívánnak váltani az őket közvetlen munkakörnyezetükben érő ellenséges reakcióktól való megalapozott félelem miatt.

  • Abban az esetben, ha a személyzet bizonytalan azt illetően, hogy egyes tényeket jelentenie kell-e, a Bizottság bizalmas és pártatlan iránymutatást, illetve támogatást nyújt a (potenciális) visszaélést jelentő személy számára. A visszaélést jelentő személyeknek visszajelzést kell kapniuk az általuk tett bejelentés következtében hozott intézkedésekről.

  • Tilos a más személyek integritásának vagy hírnevének megsértésére irányuló rosszindulatú belső visszaélés-jelentés, és az fegyelmi következményeket vonhat maga után.

  • Az iránymutatás természetesen azt is megállapítja, hogy bármely visszaélés-jelentési ügyben érintett személy védelemhez való jogát tiszteletben kell tartani.

Az iránymutatásról a személyzet minden tagját értesítik, majd gyakran ismételt kérdések formájában közölt példákat és további részleteket is közzétesznek.

Kapcsolattartók:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar