Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. detsember 2012

Komisjon annab välja uued suunised väärkäitumisest teatamise kohustuse kohta

Komisjon võttis täna vastu uued suunised väärkäitumisest teatamise kohta, et julgustada töötajaid andma teada võimalikust korruptsioonist, pettusest või muust raskest rikkumisest, mille nad on tuvastanud tööülesannete täitmisel.

Euroopa Liidul on juba praegu kõige rangemad väärkäitumisest teatamise eeskirjad maailmas. Need eeskirjad võeti vastu 2004. aastal ja sätestati personalieeskirjades, millel on seaduse jõud. Uutes eeskirjades on neid edasi arendatud ning lisatud kohtupraktika ja praktilised kogemused. Samuti tuletatakse nendega töötajatele meelde, et paljudes õigussüsteemides on väärkäitumisest teatamise puhul tegemist vaid õigusega, aga ELi töötajate puhul kohustusega.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: Väärkäitumisest teatamine on komisjoni tõhusaim relv, millega võidelda korruptsiooni ja pettuse vastu. Komisjon mitte ainult ei võimalda oma töötajatel väärkäitumisest teatada, vaid kohustab neid selleks. Uute eeskirjadega täpsustatakse, millal ja kuidas väärkäitumisest teatada ja ühtlasi tagatakse töötajatele nende soovi korral kaitse ja anonüümsus”.

Kuigi need eeskirjad on andnud tõuke mitmeks tähtsaks Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluseks, on väärkäitumisest teatamise juhtumite arv väike. OLAFi statistika kohaselt on selliseid juhtumeid aastas keskmiselt viis.

Eeskätt on selle põhjuseks asjaolu, et töötajad tuvastavad tõsiseid rikkumisi tööülesannete täitmisel väga harva. Enamasti antakse rikkumisest teada otsesele ülemusele, viitamata seejuures väärkäitumisest teatamise eeskirjadele. Sellele vaatamata on selgete, tuntud ja usaldusväärsete teatamiskanalite ja väärkäitumisest teatamise korra olemasolu tähtis.

Seepärast otsustas komisjon pettusevastase strateegia osana anda töötajatele paremaid ja selgemaid suuniseid selle kohta, millal ja kuidas väärkäitumisest teatada. Suuniste koostamisel kasutas ta head tava kogu maailmast ning pidas nõu kahe selle valdkonna juhtiva organisatsiooniga - Transparency International ja Public Concern at Work.

Uute suuniste põhijooned:

  • Tõsistest rikkumistest teatamine on kohustus, mis aitab Euroopa Komisjonil ja Euroopa Pettustevastasel Ametil selliseid rikkumisi avastada ja neid uurida. Selle kohustuse täitmise eest pakutakse heausksele väärkäitumisest teatajale tõhusat kaitset.

  • Töötajatel on väärkäitumisest teatamiseks võimalik valida eri kanalite vahel ja oma ülemustest täielikult mööda minna. Teatavatel juhtudel saavad töötajad oma murega pöörduda isegi teise ELi institutsiooni poole.

  • Väärkäitumisest teatanud töötajale on surve avaldamine keelatud. Neile tuleb tagada kaitse ja soovi korral ka andmete konfidentsiaalsus. Eriti tähelepanelik tuleb olla töötajate hindamis- ja edutamismenetluste ajal, et väärkäitumisest teatanud töötaja ei langeks halba soosingusse.

  • Komisjon toetab väärkäitumisest teatanud töötajaid, kes soovivad vahetada töökohta, sest kardavad vahetu töökeskkonna vaenulikku suhtumist.

  • Nende töötajate abistamiseks, kes ei ole kindlad, kas teatavatest asjaoludest teatada või mitte, pakub komisjon konfidentsiaalset ja erapooletut nõu. Väärkäitumisest teatanud töötajal on õigus saada tagasisidet meetmete kohta, mis võeti teatamise tulemusena.

  • Pahatahtlik väärkäitumisest teatamine, mille eesmärk on kahjustada teise isiku väärikust või mainet, on keelatud ja sellele järgnevad distsiplinaarmeetmed.

  • Loomulikult rõhutatakse suunistes, et tuleb tagada kaitse nendele isikutele, kes on väidetavalt rikkumise toime pannud.

Suunistest teavitatakse kõiki töötajaid. Samuti lisatakse suunistele korduma kippuvate küsimuste osa, millest leiab näiteid ja edasisi üksikasju.

Contacts :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar