Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. decembra 2012

Zajezitev davčnih utaj in izogibanja davkom: Komisija predstavlja pot naprej

„Izguba zaradi davčnih utaj in izogibanja davkom v EU vsako leto znaša okoli bilijon evrov. Ne gre le za škandalozno izgubo prepotrebnih prihodkov, pač pa je ogroženo tudi pošteno obdavčevanje. Države članice morajo uvesti strožje nacionalne ukrepe proti davčnim utajam, vendar so samo enostranske rešitve premalo. Na enotnem trgu v svetovnem gospodarstvu neskladnosti in vrzeli na nacionalnih ravneh izkoristijo tisti, ki se poskušajo izogniti obdavčenju. Odločno in povezano stališče EU proti utajevalcem davka in tistim, ki jim to omogočajo, je zato bistvenega pomena,“ je dejal komisar za obdavčenje Algirdas Šemeta.

V skladu s tem je Komisija danes predstavila akcijski načrt za učinkovitejši odziv EU na davčne utaje in izogibanje davkom. Načrt določa celovit sveženj kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, ki bodo državam članicam pomagali zaščititi njihove davčne prihodke in izterjati več milijard evrov, ki jim zakonito pripadajo.

Komisija je danes sprejela tudi dve priporočili, da bi države članice spodbudila k takojšnjemu in usklajenemu reševanju najbolj perečih problemov.

Prvo priporočilo predvideva odločno stališče EU proti davčnim oazam, ki presega sedanje mednarodne ukrepe. Z uporabo skupnih meril države članice spodbuja, da identificirajo davčne oaze in jih uvrstijo na nacionalne črne liste. Oblikovani so bili tudi posebni ukrepi, da bi zadevne države nečlanice prepričali, da uporabijo evropske standarde upravljanja.

Drugo priporočilo zadeva agresivno davčno načrtovanje. Predlaga načine za odpravljanje pravnih formalnosti in vrzeli, ki jih nekatera podjetja izrabljajo, da se tako izognejo plačilu pravičnega deleža. Države članice poziva, da okrepijo konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in tako preprečijo primere, ko do obdavčenja sploh ne pride. Prav tako morajo sprejeti tudi skupni splošni predpis o preprečevanju zlorab, na podlagi katerega jim ne bi bilo treba upoštevati umetnih konstruktov za izogibanje davkom, pač pa bi davek lahko zaračunale na podlagi dejanske ekonomske vsebine.

Druge pobude iz današnjega akcijskega načrta so: oznaka davkoplačevalcev, davčna identifikacijska številka EU, pregled določb o preprečevanju zlorab v ključnih direktivah EU in skupne smernice za sledenje denarnih tokov.

Za nadaljnje izboljšanje dela v EU na področju škodljive davčne konkurence se države članice poziva, naj okrepijo prizadevanja za kodeks ravnanja EU o obdavčitvi podjetij. Če ne bo pravočasno in učinkovito prišlo do dogovora in izvajanja rešitev za odpravo neskladnosti, bo Komisija po potrebi predložila zakonodajne predloge za ukrepanje. Priporočljivo je tudi, da se področje uporabe kodeksa ravnanja razširi, tako da bo vključevalo posebne davčne ureditve za bogate posameznike.

Z današnjim akcijskim načrtom bo EU pomembno prispevala k mednarodni razpravi o utajah in izogibanju davkom, zlasti v okviru OECD in G20. Kot tak bo načrt utrdil položaj EU pri spodbujanju višjih standardov dobrega upravljanja davkov na svetovni ravni.

Naslednji koraki

Da današnji akcijski načrt ne bo ostal le na papirju, bo Komisija oblikovala nova aktivna orodja za spremljanje in preglednice dosežkov za ohranjanje zagona v boju proti davčnim utajam in izogibanju davkom. Nova platforma za dobro upravljanje davkov bo spremljala in poročala o uporabi priporočil s strani držav članic.

Akcijski načrt in priporočila bodo predstavljeni Svetu finančnih ministrov EU in Evropskemu parlamentu.

Ozadje

Na Evropskem svetu marca 2012 so države članice zaprosile Komisijo, naj „hitro razvije konkretne načine za izboljšanje preprečevanja davčnih goljufij in davčnih utaj, med drugim v zvezi s tretjimi državami“.

Kot prvi odgovor na to zahtevo je Komisija junija sprejela sporočilo, ki določa ključne izzive davčnih goljufij in utaj ter konkretne ukrepe za njihovo odpravo (glej IP/12/697). V sporočilu je tudi napovedala, da bo pred koncem leta predstavila akcijski načrt ter posebne predloge o tem, kako bi lahko bolje reševali problem davčnih oaz in agresivnega davčnega načrtovanja. To je Komisija predstavila danes.

Poleg ukrepov na ravni EU je Komisija poudarila tudi potrebo po tem, da države članice izboljšajo upoštevanje davčnih predpisov in boj proti davčnim utajam na nacionalni ravni. Deset držav članic je v ta namen v okviru evropskega semestra 2012 prejelo posebna priporočila.

Uporabne povezave

Spletna stran Algirdasa Šemete, komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Akcijski načrt in priporočila Komisije so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Novo spletišče o davčnih utajah in izogibanju davkom:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Kontakta:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar