Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 6 decembrie 2012

Combaterea evaziunii și a fraudei fiscale: Comisia prezintă direcțiile de acțiune

„Aproximativ o mie de miliarde de euro se pierd anual în UE prin evaziune și fraudă fiscală. Această sumă nu este doar o pierdere scandaloasă de venituri foarte necesare, ci și o amenințare la adresa impozitării corecte. În timp ce statele membre trebuie să înăsprească măsurile naționale de combatere a evaziunii fiscale, doar aplicarea de soluții unilaterale nu va da rezultate. În cadrul unei piețe unice, într-o economie globalizată, neconcordanțele și lacunele din legislațiile naționale devin instrumentele celor care caută să se sustragă de la plata impozitelor. Prin urmare, este esențială o poziție puternică și coerentă a UE împotriva evazioniștilor și a celor care îi favorizează” a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare.

În acest sens, Comisia a prezentat astăzi un plan de acțiune pentru a reacționa mai eficient la nivelul UE împotriva evaziunii și a fraudei fiscale. Planul conține un set de măsuri cuprinzător, care vizează atât prezentul, cât și viitorul, fiind destinat să ajute statele membre să își protejeze bazele de impozitare și să recupereze miliarde de euro care li se cuvin în mod legitim.

Ca primă acțiune imediată, Comisia a adoptat astăzi și două recomandări, menite să încurajeze statele membre să ia măsuri imediate și coordonate cu privire la anumite probleme stringente.

Prima recomandare prevede o poziție puternică a UE împotriva paradisurilor fiscale, care este mai fermă decât măsurile internaționale actuale. Statele membre sunt încurajate să identifice, utilizând criterii comune, paradisurile fiscale și să le plaseze pe „liste negre” naționale. Sunt prezentate și măsuri detaliate destinate să convingă aceste țări din afara UE să aplice standardele de guvernanță ale UE.

A doua recomandare se referă la planificarea fiscală agresivă. Recomandarea sugerează modalități de a aborda aspecte tehnice și lacune juridice pe care unele întreprinderi le exploatează pentru a evita plata impozitelor la un nivel just. Statele membre sunt încurajate să își revizuiască convențiile privind evitarea dublei impozitări, pentru a evita ca ele să determine absența totală a obligațiilor fiscale. Statele membre ar trebui să adopte și o regulă generală comună antiabuz, în temeiul căreia ele ar putea să ignore orice înțelegere artificială realizată în vederea comiterii evaziunii fiscale și să stabilească în schimb impozite pe baza activității economice propriu-zise.

Alte inițiative prevăzute în planul de acțiune prezentat astăzi includ un Cod al contribuabililor, un Număr de identificare fiscală la nivelul UE, o revizuire a dispozițiilor antiabuz din directivele UE relevante, precum și ghiduri comune de urmărire a fluxurilor financiare.

În scopul de a îmbunătăți și mai mult activitatea din cadrul UE referitoare la concurența fiscală dăunătoare, statele membre sunt încurajate să revigoreze activitățile referitoare la Codul de conduită al UE privind impozitarea întreprinderilor. În cazul în care soluțiile de eliminare a anumitor neconcordanțe nu sunt convenite și puse în aplicare în timp util și în mod eficient, Comisia, dacă este cazul, va elabora propuneri legislative în acest sens. Se recomandă, de asemenea, extinderea sferei de cuprindere a codului de conduită prin includerea de regimuri fiscale speciale pentru persoanele fizice foarte bogate.

Planul de acțiune prezentat astăzi reprezintă o contribuție solidă a UE la dezbaterea internațională cu privire la evaziunea și frauda fiscală, în special în cadrul OCDE și al G20. Ca atare, el va sprijini poziția UE în eforturile ei de a impune la nivel mondial standarde mai înalte de bună guvernanță fiscală.

Etapele următoare

Pentru a se asigura că planul de acțiune prezentat astăzi este aplicat, Comisia va înființa instrumente de monitorizare activă și tabele de punctaj noi, pentru a menține ritmul în lupta împotriva evaziunii și a fraudei fiscale. O nouă Platformă pentru buna guvernanță fiscală va monitoriza și va raporta cu privire la aplicarea de către statele membre a recomandărilor.

Planul de acțiune și Recomandările vor fi prezentate Consiliului miniștrilor de finanțe al UE și Parlamentului European.

Context

La Consiliul European din martie 2012, statele membre au solicitat Comisiei „să elaboreze rapid modalități concrete de îmbunătățire a luptei împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce privește țările terțe.”

Ca un prim răspuns la această solicitare, Comisia a adoptat o comunicare în iunie, în care erau prezentate principalele provocări reprezentate de frauda fiscală și de evaziunea fiscală, precum și măsurile concrete pentru a le soluționa (a se vedea IP/12/697). În comunicarea sa, Comisia a anunțat, de asemenea, că va prezenta un plan de acțiune înainte de sfârșitul anului, împreună cu idei specifice privind modul de a aborda mai bine problema paradisurilor fiscale și planificarea fiscală agresivă. Este exact ceea ce Comisia a prezentat astăzi.

Pe lângă acțiunea la nivelul UE, Comisia a evidențiat și necesitatea ca statele membre să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale și să întețească lupta împotriva evaziunii fiscale la nivel național. În acest sens, zece state membre au primit recomandări specifice fiecărei țări în cursul Semestrului european 2012.

Linkuri utile

Pagina de internet a comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Planul de acțiune al Comisiei și Recomandările pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Un nou site de internet dedicat evaziunii fiscale și fraudei fiscale:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar