Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 6 d., Briuselis

Griežtos priemonės prieš mokesčių slėpimą ir vengimą. Komisija pristato tolesnių veiksmų planą

„Kasmet dėl mokesčių slėpimo ir vengimo Europos Sąjungoje prarandamas maždaug vienas trilijonas eurų. Tai ne tik skandalingai didelis reikalingų įplaukų praradimas, bet grėsmė sąžiningam apmokestinimui. Nors valstybės narės privalo sugriežtinti nacionalines kovos su mokesčių slėpimu priemones, pavieniais vienašališkais veiksmais tikslo pasiekti nepavyks. Bendrojoje rinkoje, kurioje veikia pasaulinės ekonomikos dėsniai, mokesčių išvengti siekiantys subjektai išnaudoja nacionalinių teisės aktų skirtumus ir spragas. Todėl ES pozicija mokesčių vengiančių asmenų ir jų padėjėjų atžvilgiu turi būti tvirta ir nuosekli“, – sakė už mokesčius atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta.

To siekdama šiandien Komisija pristatė veiksmingesnės ES kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu veiksmų planą. Jame pateiktas išsamus sąrašas priemonių, kurių bus imtasi dabar ir ateityje, kad valstybės narės galėtų apsaugoti savo mokesčių bazę ir susigrąžinti teisėtai priklausančius milijardus eurų.

Kad paspartintų pirmuosius veiksmus, Komisija šiandien taip pat priėmė dvi rekomendacijas, kuriomis valstybės narės raginamos nedelsiant ir koordinuotai imtis neatidėliotinų konkrečių svarbiausių problemų sprendimo.

Pirmoje rekomendacijoje numatomas tvirtas ES nusistatymas prieš mokesčių rojus – ši pozicija griežtesnė už numatytąją dabartinėmis tarptautinėmis priemonėmis. Valstybės narės raginamos pagal bendrus kriterijus išaiškinti mokesčių rojus ir įtraukti juos į nacionalinius juoduosius sąrašus. Taip pat nustatytos konkrečios priemonės, kaip įtikinti šias ES nepriklausančias šalis taikyti ES valdymo standartus.

Antra rekomendacija susijusi su agresyviu mokesčių planavimu. Joje siūloma būdų, kaip spręsti problemas, susijusias su teisiniais formalumais ir spragomis, kuriais naudojasi kai kurios įmonės, kad išvengtų sąžiningo mokesčių mokėjimo. Valstybės narės raginamos sugriežtinti savo dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, kad jomis nebūtų naudojamasi siekiant išvis nemokėti mokesčių. Be to, valstybės narės turėtų priimti bendrą kovos su piktnaudžiavimu taisyklę, pagal kurią galėtų nepaisyti jokių dirbtinių susitarimų, vykdomų mokesčių vengimo tikslu, ir rinkti mokesčius atsižvelgdamos į faktinę ekonominę prasmę.

Šiandienos veiksmų plane taip pat numatytos tokios iniciatyvos, kaip mokesčių mokėtojų kodeksas, ES mokesčių mokėtojo kodas, pagrindinių ES direktyvų kovos su piktnaudžiavimu nuostatų peržiūra ir bendros pinigų srautų sekimo gairės.

Kad dar labiau pagerintų savo darbą, kuriuo mažinama žalinga mokesčių konkurencija Europos Sąjungoje, valstybės narės raginamos sparčiau rengti ES verslo mokesčių tvarkymo kodeksą. Jei laiku nebus suderinti ir įgyvendinti veiksmingi teisės aktų neatitikties problemų sprendimai, Komisija prireikus pasiūlys teisės aktų, kuriais bus numatyti atitinkami veiksmai. Be to, į mokesčių tvarkymo kodekso taikymo sritį rekomenduojama įtraukti ir specialią mokesčių tvarką, taikytiną turtingiems asmenims.

Šiandien pasiūlytas veiksmų planas taps svariu ES atsaku sprendžiant tarptautiniuose debatuose, visų pirma EBPO ir Didžiojo dvidešimtuko debatuose, iškeltas mokesčių slėpimo ir vengimo problemas. Tokiu būdu šis planas sustiprins ES poziciją raginant taikyti griežtesnius gero mokesčių valdymo standartus visame pasaulyje.

Tolesni veiksmai

Siekdama užtikrinti šiandieninio veiksmų plano įgyvendinimą ir taip palaikyti kovą su mokesčių slėpimu ir vengimu, Komisija nustatys aktyvių naujų stebėjimo priemonių ir parengs rezultatų suvestinių. Nauja gero mokesčių valdymo platforma padės stebėti, kaip valstybės narės taiko rekomendacijas, ir rengti atitinkamas ataskaitas.

Dabar veiksmų planas ir rekomendacijos bus pateikti ES Ekonomikos ir finansų reikalų tarybai ir Europos Parlamentui.

Pagrindiniai faktai

2012 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybės narės paprašė Komisijos „greitai parengti konkrečių priemonių kovai su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu aktyvinti, be kita ko, bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis“.

Reaguodama į šį prašymą, Komisija pirmiausia birželio mėn. priėmė komunikatą, kuriame nurodė pagrindines problemas, kurias kelia mokestinis sukčiavimas ir mokesčių slėpimas, ir konkrečias priemones šioms problemoms spręsti (žr. IP/12/697). Be to, šiame komunikate skelbiama, kad Komisija iki metų pabaigos pasiūlys veiksmų planą ir konkrečių būdų, kaip sėkmingiau spręsti mokesčių rojų ir agresyvaus mokesčių planavimo keliamas problemas. Šiandien Komisija šias priemones ir pristatė.

Be ES lygmens veiksmų, Komisija taip pat pabrėžė būtinybę valstybėms narėms gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir kovoti su mokesčių slėpimu nacionaliniu lygmeniu. Dešimčiai valstybių narių rekomenduotos konkrečios šios srities priemonės 2012 m. Europos semestro šalims skirtose rekomendacijose.

Naudingos nuorodos

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Komisijos veiksmų planą ir rekomendacijas galima skaityti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Nauja svetainė mokesčių slėpimo ir vengimo tema :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

MEMO/12/949

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar