Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 6 decembrie 2012

Tablou de bord privind cercetarea și dezvoltarea: În ciuda crizei, cele mai importante companii europene continuă să investească în inovare

În confruntarea cu criza economică și financiară persistentă, principalele întreprinderi cu sediul în UE continuă să se bazeze pe C&D pentru a câștiga avantaj competitiv. Ele au sporit investițiile în C&D cu 8,9% în 2011, față de 6,1% în 2010. Această creștere a fost aproape egală cu cea a companiilor din Statele Unite (9%), a fost mai mare decât media mondială (7,6%) și net superioară creșterii companiilor japoneze (1,7%). Sectoarele care utilizează intensiv C&D au avut tendința de a avea creșteri ale ocupării forței de muncă peste medie. Acestea sunt principalele concluzii ale „Tabloului de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană” întocmit de Comisia Europeană pentru 2012 și care include cei mai mari 1500 de investitori în C&D din lume. În topul 50 mondial se numără 15 întreprinderi din Uniunea Europeană, 18 din Statele Unite și 12 din Japonia. Producătorul japonez de autoturisme Toyota se află în fruntea clasamentului, iar Volkswagen ocupă primul loc între companiile din UE și locul al treilea în clasamentul mondial (7,2 miliarde de euro investiți). Datele recent publicate de Eurostat arată că, în UE, cheltuielile combinate publice și private în sectorul cercetării au crescut la 2,03% din PIB în 2011, de la 2,01 în 2010. Aceasta s-a produs în principal din cauza creșterii cheltuielilor sectorului privat.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Cunoașterea este seva competitivității europene, astfel încât creșterea investițiilor companiilor din UE în cercetare și dezvoltare este o chemare la arme în lupta pentru creștere economică și locuri de muncă. Trebuie să răspundem ambițiilor sectorului privat cu investiții mai mari în C&D la nivel național și european. Liderii UE ar trebui să transmită un semnal puternic prin aprobarea unui buget ambițios pentru Orizont 2020, viitorul nostru program pentru cercetare și inovare.”

Investițiile totale ale companiilor din tabloul de bord arată că SUA se află încă înaintea UE, fapt care se explică prin numărul mai mare de întreprinderi înalt tehnologizate din SUA (178,4 miliarde EUR față de 144,6 miliarde EUR). Companiile din topul 100 care au cele mai mari creșteri ale cheltuielilor pentru C&D sunt în sectorul TIC, cum ar fi Huawei (48,4%), Apple (36,3%) și STMicroeleectronics (34,5%). Alte companii din topul 100 cu salturi mari ale investițiilor în C&D sunt din sectoarele automobilelor și al pieselor de schimb, unele situate în UE, cum ar fi BMW (21,6%) și Renault (19,4%).

În UE, creșterea C&D în 2011 este, în mare măsură, condusă de sectorul automobilelor (16,2% creștere), care reprezintă cea mai mare parte a investițiilor în C&D în UE (25%). Companii cu sediul în Germania, care reprezintă aproximativ o treime din totalul investițiilor private în C&D din UE, au crescut investițiile în C&D cu aproximativ 9,5%. Companii din Regatul Unit și Franța, care reprezintă, de asemenea, o mare parte a cercetării private, au înregistrat creșteri de 13,1% și respectiv 7,6%.

Context

Tabloul de bord 2012 se bazează pe un eșantion de 1 500 de companii, cei mai mari investitori în C&D la nivel mondial și reprezentând aproximativ 90% din totalul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare ale companiilor din întreaga lume. Acesta măsoară valoarea totală a investițiilor globale ale acestora pentru C&D finanțate cu fonduri proprii, indiferent de locul în care se desfășoară cercetarea și dezvoltarea relevante. Din cele 1 500 de companii, 405 au sediul în UE, 503 în SUA, 296 în Japonia și 296 în restul lumii, inclusiv Elveția, Coreea de Sud, China, India și alte 23 de țări. Fiecare din țările reprezentate în tabloul de bord au investit 35 de milioane EUR sau mai mult în C&D în 2011.

Datele din tabloul de bord arată că creșterea ocupării forței de muncă este, în general, mai ridicată în sectoarele de cercetare și dezvoltare intensivă. Ocuparea forței de muncă în cazul unui eșantion de 815 companii incluse în tabloul de bord a crescut în general cu 22,3% în perioada 2003-2011, această creștere fiind provocată de creșterea din sectoarele de cercetare și dezvoltare intensivă (36,1%). În eșantionul de companii din UE, creșterea ocupării forței de muncă a fost foarte puternică în sectoarele de înaltă tehnologie (38%), înregistrându-se o creștere cu 20% în sectoarele de intensitate medie și ridicată și de 19% în cele de mică intensitate.

Un nou studiu subliniază că Uniunea Europeană este atractivă pentru investițiile în C&D ale întreprinderilor din afara UE și că investițiile externe în C&D reprezintă o importantă sursă de locuri de muncă și competitivitate în Europa. În special companiile din Statele Unite și-au sporit cheltuielile în C&D în UE, de la 12 miliarde USD în 2000 la 23 de miliarde USD în 2008. Companiile din Statele Unite cheltuiesc de zece ori mai mult în domeniul C&D în Uniunea Europeană decât în China și India combinate. Un recent studiu (IP/12/905) realizat în unele din cele mai importante companii din UE a indicat efectele puternic pozitive ale investițiilor publice în cercetarea și dezvoltarea private, inclusiv ale stimulentelor fiscale, ale granturilor naționale, ale sprijinului financiar al UE și ale parteneriatelor între sectorul public și cel privat, atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

Orizont 2020 este noul program UE pentru cercetare și inovare, prezentat de Comisie ca parte a propunerii de buget al UE pentru perioada 2014 – 2020. Pentru a da un nou impuls cercetării și inovării ca factor de stimulare a creșterii și a creării de locuri de muncă, Comisia a propus un buget de 80 de miliarde EUR, față de bugetul de 55 de miliarde EUR din actualul program-cadru PC7.

Uniunea Europeană a stabilit un obiectiv prin care cheltuielile combinate publice și private pentru cercetare ar trebui să ajungă la 3% din PIB până în 2020. Acest indicator principal al strategiei Europa 2020 ar trebui să fie completat rapid de un indicator principal privind inovarea, în prezent în curs de dezvoltare.

Pentru informații suplimentare și topul complet al primelor 50 de companii, a se vedea MEMO/12/948.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea „Tabloul de bord 2012 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană” (2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard), „Ancheta UE privind tendințele companiilor în domeniul investițiilor în cercetare și dezvoltare” din 2012 (2012 EU Survey on R&D Investment Business Trends) și alte rapoarte de analiză și monitorizare a investițiilor:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Studiu privind internaționalizarea investițiilor întreprinderilor în C&D și analiza impactului economic al acestora:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Pentru mai multe informații cu privire la programul Orizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Pentru mai multe informații privind inițiativa „O Uniune a inovării”:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar