Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 6 grudnia 2012 r.

Badania i rozwój – podsumowanie wyników: pomimo kryzysu największe firmy unijne nadal inwestują w innowacje

W obliczu trwającego kryzysu gospodarczego i finansowego główne unijne przedsiębiorstwa nadal budują swoją konkurencyjność w oparciu o badania naukowe i rozwój. Inwestycje w tej dziedzinie wzrosły w 2011 r. o 8,9 proc., podczas gdy w 2010 r. było to 6,1 proc. Dzięki takiemu wzrostowi przedsiębiorstwa unijne niemal dorównują firmom amerykańskim (9 proc.), przewyższają światową średnią (7,6 proc.) i zostawiają w tyle przedsiębiorstwa japońskie (1,7 proc.). W sektorach intensywnie wykorzystujących badania i rozwój odnotowano ponadprzeciętny wzrost zatrudnienia. To najważniejsze wnioski wynikające ze sporządzonego przez Komisję Europejską unijnego zestawienia danych za 2012 r. dotyczących inwestycji w badania i rozwój w przemyśle (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), obejmującego 1500 największych światowych inwestorów w tej dziedzinie. Pierwsza pięćdziesiątka obejmuje 15 firm z UE, 18 z USA i 12 z Japonii. Japoński producent samochodów Toyota znajduje się na szczycie rankingu, a Volkswagen, najwyżej oceniana firma z UE, zajmuje trzecie miejsce (inwestycje wartości 7,2 mld euro). Niedawno opublikowane dane Eurostatu wskazują, że łączne wydatki na badania w sektorach publicznym i prywatnym UE wzrosły z 2,01 proc. PKB w 2010 r. do 2,03 proc. PKB w 2011 r. Wzrost ten jest głównie spowodowany zwiększonymi nakładami w sektorze prywatnym.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Wiedza jest siłą napędową europejskiej konkurencyjności, wzrost inwestycji na badania i rozwój w unijnych firmach jest zatem wezwaniem do broni w walce o wzrost i miejsca pracy. Teraz musimy dorównać ambicjom sektora prywatnego poprzez zwiększenie inwestycji w badania i rozwój na poziomie krajowym i europejskim. Przywódcy unijni powinni dać ku temu wyraźny sygnał, zatwierdzając ambitny budżet dla „Horyzontu 2020”, naszego przyszłego programu w dziedzinie badań i innowacji.”

Z zamieszczonych w zestawieniu danych dotyczących łącznych inwestycji firm wynika, że Stany Zjednoczone nadal wyprzedzają UE, co jest spowodowane większą liczbą firm z sektora zaawansowanych technologii w USA (178,4 mld euro w porównaniu z 144,6 mld euro). Największy wzrost wydatków na badania i rozwój w pierwszej setce rankingu wykazują firmy z sektora technologii informacyjno–komunikacyjnych (ICT), takie jak Huawei (48,4 proc.), Apple (36,3 proc.) i STMicroeleectronics (34,5 proc.). Inne przedsiębiorstwa z pierwszych 100 miejsc rankingu, które odnotowały znaczący skok w poziomie inwestycji w badania i rozwój, należą do sektora samochodowego i sektora części zamiennych. Niektóre z nich mają siedzibę w UE, np. BMW (21,6 proc.) i Renault (19,4 proc.).

Za wzrost w UE w 2011 r. w znacznym stopniu odpowiedzialny jest sektor samochodowy (wzrost rzędu 16,2 proc.), który ma największy udział w inwestycjach w badania i rozwój w UE (25 proc.). Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech, które odpowiadają za około jedną trzecią łącznych inwestycji unijnego sektora prywatnego w badania i rozwój, zwiększyły nakłady w tej dziedzinie o 9,5 proc. Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii i Francji, które również odpowiadają za znaczną część badań w sektorze prywatnym, odnotowały wzrost odpowiednio o 13,1 proc. i 7,6 proc.

Kontekst

Zestawienie wyników za 2012 r. sporządzono w oparciu o próbę 1500 przedsiębiorstw, największych światowych inwestorów w badania i rozwój, co odpowiada prawie 90 proc. łącznych nakładów w tej dziedzinie w przedsiębiorstwach na całym świecie. Pod uwagę brano całkowitą wartość globalnych inwestycji tych firm w badania i rozwój finansowanych z własnych środków, niezależnie od tego, gdzie działania te mają miejsce. Z 1500 firm 405 ma siedzibę w UE, 503 w USA, 296 w Japonii i 296 w innych częściach świata, w tym w Szwajcarii, Korei Południowej, Chinach, Indiach i 23 innych państwach. Każde państwo występujące w zestawieniu zainwestowało w 2011 r. co najmniej 35 mln euro w badania i rozwój.

Dane z zestawienia pokazują, że wzrost zatrudnienia jest ogólnie wyższy sektorach intensywnie wykorzystujących badania i rozwój. Dane o zatrudnieniu na podstawie próby 815 przedsiębiorstw ujętych w zestawieniu pokazują wzrost o 22,3 proc. w latach 2003-2011, przy czym największy wzrost nastąpił w sektorach intensywnie wykorzystujących badania i rozwój (36,1 proc.) W próbie obejmującej UE bardzo silny wzrost zatrudnienia nastąpił w sektorze zaawansowanych technologii (38 proc.); wzrost rzędu 20 proc. nastąpił w sektorach bazujących na średniozaawansowanych technologiach, a 19 proc. odnotowano w sektorach wykorzystujących nowoczesne technologie w niewielkim stopniu.

W nowym badaniu podkreśla się, że jeśli chodzi o badania i rozwój Unia Europejska jest atrakcyjnym miejscem dla firm spoza niej, oraz że zagraniczne inwestycje w badania i rozwój są dużym źródłem zatrudnienia i konkurencyjności w Europie. Szczególnie firmy amerykańskie zwiększyły swoje wydatki na badania i rozwój w UE, z 12 mld dolarów w 2000 r. do 23 mld dolarów do 2008r. Wydają one dziesięć razy więcej na badania i rozwój w Unii Europejskiej niż Chiny i Indie łącznie. Niedawna ankieta (IP/12/905) przeprowadzona w czołowych firmach unijnych ukazała niezwykle pozytywny wpływ inwestowania w badania i rozwój w sektorze publicznym na badania i rozwój w sektorze prywatnym; chodzi m.in. o zachęty podatkowe, krajowe dotacje, wsparcie finansowe UE oraz partnerstwo publiczno-prywatne zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

„Horyzont 2020” to nowy program UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji, przedstawiony przez Komisję jako część wniosku budżetowego UE na lata 2014-2020. Aby zwiększyć rolę badań i innowacji jako siły napędowej dla wzrostu i nowych miejsc pracy, Komisja zaproponowała budżet wielkości 80 mld euro, podczas gdy obecny program ramowy – 7PR – przeznacza na ten cel 55 mld euro.

Zgodnie z celem wyznaczonym przez Unię Europejską łączne nakłady publiczne i prywatne na badania naukowe powinny do 2020 r. osiągnąć pułap 3 proc. PKB. Do tego podstawowego wskaźnika strategii „Europa 2020” wkrótce powinien dołączyć podstawowy wskaźnik w zakresie innowacji, obecnie w przygotowaniu.

Więcej informacji oraz pełną listę 50 czołowych przedsiębiorstw znaleźć można w dokumencie MEMO/12/948.

Więcej szczegółów znaleźć można w sprawozdaniach za 2012 r.: Unijne zestawienie danych za 2012 r. dotyczących inwestycji w badania naukowe i rozwój w przemyśle (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), Unijna ankieta na temat trendów biznesowych w zakresie inwestycji w badania naukowe i rozwój (EU Survey on R&D Investment Business Trends) oraz w innych sprawozdaniach IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis):

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Badanie na temat internacjonalizacji inwestycji biznesowych w badania naukowe i rozwój oraz analiza jej skutków dla gospodarki:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Więcej informacji na temat programu „Horyzont 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Więcej informacji na temat projektu „Unia innowacji”:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar