Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 december 2012

O&O-scorebord: ondanks crisis blijven EU-topondernemingen investeren in innovatie

Ondanks de aanhoudende economische en financiële crisis vertrouwen belangrijke in de EU gevestigde bedrijven nog altijd op O&O voor het behoud van hun concurrentievermogen. Zo hebben zij in 2011 hun O&O-investeringen met 8,9 % verhoogd, tegenover 6,1 % in 2010. Met deze toename doen zij het bijna even goed als Amerikaanse bedrijven (9 %), beter dan het wereldgemiddelde (7,6 %) en veel beter dan Japanse ondernemingen (1,7 %). O&O-intensieve sectoren vertonen een meer dan gemiddelde groei van de werkgelegenheid. Dit zijn belangrijke bevindingen van het "EU-scorebord 2012 van industriële O&O-investeringen" waarin de Europese Commissie gegevens verzamelt van de 1 500 ondernemingen die wereldwijd het meest in onderzoek en ontwikkeling investeren. Tot de mondiale top 50 behoren 15 ondernemingen uit de EU, 18 uit de Verenigde Staten, en 12 uit Japan. De Japanse autofabrikant Toyota staat bovenaan op de lijst; de hoogst scorende EU-onderneming, Volkswagen, staat op de derde plaats met 7,2 miljard euro aan O&O-investeringen. Volgens recente gegevens van Eurostat zijn openbare en particuliere uitgaven voor onderzoek in de EU in 2011 in totaal gestegen tot 2,03 % van het bbp, tegenover 2,01 % in 2010. Dit was vooral te danken aan de particuliere sector.

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, zei hierover: "Kennis is van vitaal belang voor het Europese concurrentievermogen, dus is de toename in O&O-investeringen van EU-ondernemingen een belangrijke wapen in onze strijd voor groei en banen. Wij moeten er nu voor zorgen dat de ambities in de particuliere sector en de investeringen in O&O op nationaal en Europees niveau beter op elkaar afgestemd worden. De EU-leiders moeten een duidelijke signaal sturen, door de goedkeuring van een ambitieuze begroting voor ons toekomstige programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020".

Volgens het scorebord hebben ondernemingen uit de VS nog altijd een voorsprong op de EU wat betreft totale investeringen: zij hebben in totaal 178,4 miljard euro geïnvesteerd, tegenover 144,6 miljard euro uit de EU. Dit is te verklaren door het hogere aantal van hightechondernemingen in de VS. De ondernemingen in de top 100 met de grootste stijgingen aan O&O-uitgaven zijn te vinden in de ICT-sector, zoals Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) en STMicroeleectronics (34,5 %). Andere top 100-ondernemingen met een sterke toename in O&O-investeringen zijn te vinden in de automobielindustrie en auto-onderdelensector. Sommige van die bedrijven zijn in de EU gevestigd, zoals BMW (21,6 %) en Renault (19,4 %).

In de EU is de toename van O&O in 2011 grotendeels te danken aan de automobielsector (16,2 % groei), die goed is voor de grootste gedeelte van de O&O-investeringen in de EU (25 %). Bij de in Duitsland gevestigde bedrijven, die goed zijn voor ongeveer een derde van de totale particuliere O&O-investeringen, is O&O met 9,5 % toegenomen. Bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die ook goed zijn voor een groot deel van het particuliere onderzoek, was de toename respectievelijk 13,1 % en 7,6 %.

Achtergrond

Het scorebord van 2012 is gebaseerd op een steekproef van 1 500 bedrijven die wereldwijd het meest in O&O investeren, en die samen bijna 90 % van de totale uitgaven voor O&O door bedrijven in de hele wereld vertegenwoordigen. Het meet de totale waarde van hun uit eigen middelen gefinancierde mondiale O&O-investeringen, ongeacht waar dat O&O plaatsvindt. Van die 1 500 bedrijven zijn er 405 in de EU gevestigd, 503 in de VS, 296 in Japan en 296 in de rest van de wereld, waaronder Zwitserland, Zuid-Korea, China, India en 23 andere landen. Elk land van het scorebord investeerde in 2011 ten minste 35 miljoen euro in O&O.

De gegevens van het scorebord wijzen erop dat de groei van de werkgelegenheid over het algemeen groter is in de O&O-intensieve sectoren. Uit een steekproef van 815 scorebordondernemingen bleek de werkgelegenheid tijdens de periode 2003-2011 met 22,3 % te zijn gegroeid, waarbij de zeer O&O-intensieve sectoren aan kop liepen (36,1 %). In de EU-steekproef was er een sterke toename van de werkgelegenheid in de hightechsectoren (38 %), minder sterk (20 %) in de medium-hightechsectoren en het minst (19 %) in de weinig intensieve sectoren.

Een nieuwe studie benadrukt dat de Europese Unie een aantrekkelijke O&O-locatie is voor ondernemingen van buiten de EU, en dat buitenlandse investeringen in O&O een grote bron van werkgelegenheid en concurrentievermogen in Europa zijn. Vooral Amerikaanse bedrijven hebben hun O&O-uitgaven in de EU verhoogd van 12 miljard dollar in 2000 tot 23 miljard dollar in 2008. Amerikaanse bedrijven besteden tien keer meer aan O&O in de Europese Unie dan in China en India samen. Een recente enquête (IP/12/905) bij topondernemingen in de EU wijst op de sterke positieve effecten op particuliere O&O van openbare O&O-investeringen zoals fiscale stimulansen, nationale beurzen, financiële steun van de EU en publiek-private partnerschappen op nationaal en op EU-niveau.

Horizon 2020 is het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie, dat de Commissie in het kader van haar begrotingsvoorstel voor de periode van 2014 tot 2020 heeft ingediend. Om een impuls te geven aan onderzoek en innovatie als motor van groei en werkgelegenheid heeft de Commissie een budget van 80 miljard euro voorgesteld (het huidige kaderprogramma KP7 heeft een budget van 55 miljard euro).

De Europese Unie heeft zich als doel gesteld dat in 2020 gecombineerde publieke en particuliere uitgaven voor onderzoek 3 % van het bbp moeten bedragen. Deze Europa 2020-kernindicator moet snel worden aangevuld met een kernindicator voor innovatie, die momenteel wordt ontwikkeld.

Voor meer informatie en de complete lijst met top 50-ondernemingen, zie MEMO/12/948.

Zie voor nadere bijzonderheden het 2012 "EU-scorebord van industriële O&O-investeringen", de 2012 "EU Survey on R&D Investment Business Trends" en andere verslagen van IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis):

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Een studie over internationalisering van bedrijfsinvesteringen in O&O en analyse van het economisch effect daarvan is te vinden op:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Voor meer informatie over Horizon 2020, zie:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Voor meer informatie over de Innovatie-Unie, zie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22986595


Side Bar