Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. joulukuuta 2012

T&K:n tulostaulukko: EU:n huippuyritykset investoivat kriisistä huolimatta innovointiin

Suuret EU:ssa toimivat yritykset luottavat nykyisessä talous- ja rahoituskriisissä edelleen tutkimukseen ja kehitykseen saavuttaakseen kilpailuetua. Ne kasvattivat T&K-investointejaan 8,9 % vuonna 2011. Vuonna 2010 investointien määrä oli 6,1 %. Kasvu on lähes yhtä suurta kuin yhdysvaltalaisten yritysten investointien kasvu (9 %), suurempaa kuin maailmanlaajuisesti keskimäärin (7,6 %) ja selvästi suurempaa kuin japanilaisissa yrityksissä (1,7 %). T&K-intensiivisillä aloilla työllisyys näytti kasvavan hieman keskimääräistä enemmän. Nämä tiedot sisältyvät 1 500 suurimman maailmanlaajuisen T&K-investoijan investointeja kuvaavaan Euroopan komission tulostaulukkoon (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) vuodelta 2012. Maailmanlaajuisesti viidenkymmenen parhaan joukkoon sijoittuu 15 yritystä EU:sta, 18 Yhdysvalloista ja 12 Japanista. Japanilainen autonvalmistaja Toyota on taulukossa ykkösenä. Volkswagen on parhaana eurooppalaisena yrityksenä kolmannella sijalla (investoinnit 7,2 miljardia euroa). Hiljattain julkistetuista Eurostatin tiedoista käy ilmi, että EU:n julkisen ja yksityisen sektorin T&K-menot yhteenlaskettuina olivat 2,03 % suhteessa BKT:hen vuonna 2011, kun ne vuonna 2010 olivat 2,01 %. Tämä johtui pääasiassa yksityisen sektorin investointien kasvusta.

"Tieto on Euroopan kilpailukyvyn elinehto, joten T&K-menojen kasvu eurooppalaisissa yrityksissä on kutsu aseisiin EU:n kasvuun ja työllisyyteen tähtäävässä hankkeessa. Meidän on nyt vastattava yksityisen sektorin kunnianhimoon lisäämällä T&K-investointeja kansallisella ja Euroopan tasolla. EU:n johtajien olisi lähetettävä selkeä viesti hyväksymällä kunnianhimoinen talousarvio tutkimusta ja innovointia koskevalle Horisontti 2020 -ohjelmalle”, totesi tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn.

Tulostaulukossa olevien yritysten kokonaisinvestointien perusteella Yhdysvallat on edelleen edellä EU:ta. Tätä selittää korkean teknologian yritysten suurempi lukumäärä Yhdysvalloissa (178,4 miljardia euroa verrattuna 144,6 miljardiin euroon). Eniten T&K-menojaan kasvattaneet yritykset 100 parhaan yrityksen joukossa löytyvät tieto- ja viestintätekniikan alalta, kuten Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) ja STMicroeleectronics (34,5 %). Muut yritykset sadan eniten T&K-investointejaan kasvattaneen yrityksen joukossa ovat ajoneuvojen ja niiden osien valmistajia. Näistä jotkin, kuten BMW (21,6 %) ja Renault (19,4 prosenttia), toimivat EU:n alueella.

EU:ssa T&K-menojen kasvuluvut vuonna 2011 ovat suurelta osin autoteollisuuden ansiota (kasvua 16,2 %). Sen osuus T&K-investoinneista EU:ssa on suurin (25 %). Saksaan sijoittautuneet yritykset, joiden osuus on noin kolmannes kaikista yksityisistä T&K-investoinneista EU:ssa, kasvattivat T&K-investointejaan 9,5 %. Investoinnit kasvoivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13,1 % ja Ranskassa 7,6 %. Myös näiden maiden osuus yksityisestä tutkimuksesta on suuri.

Tausta

Vuoden 2012 tulostaulukko perustuu otokseen, johon kuuluu 1 500 yritystä, T&K-alan merkittävimpiä investoijia, joiden osuus T&K-menoista koko maailman liike-elämässä on kaiken kaikkiaan lähes 90 %. Taulukossa mitataan niiden omista varoista rahoitettujen T&K-investointien kokonaisarvoa, riippumatta siitä, missä kyseinen T&K tapahtuu. Näistä 1 500 yrityksestä 405 toimii EU:ssa, 503 Yhdysvalloissa, 296 Japanissa ja 296 muualla maailmassa, muun muassa Sveitsissä, Etelä-Koreassa, Kiinassa, Intiassa ja 23 muussa maassa. Tulostaulukon maat investoivat kukin 35 miljoonaa euroa tai enemmän T&K:hon vuonna 2011.

Tulostaulukon tiedot osoittavat, että työllisyyden kasvu on yleisesti suurempaa T&K-intensiivisillä aloilla. Tulostaulukkoon kuuluvan 815 yrityksen kokonaistyöllisyysluvut kasvoivat 22,3 % kaudella 2003–2011, ja T&K-intensiivisten alojen osuus kasvusta oli hyvin suuri (36,1 %). EU:n otoksessa työllisyyden kasvu oli erittäin voimakasta korkean teknologian aloilla (38 %). Korkean keskitason teknologian aloilla kasvu oli 20 % ja matalan teknologian aloilla 19 %.

Uudessa tutkimuksessa korostetaan, että Euroopan unioni on houkutteleva T&K:n sijoituspaikka yrityksille EU:n ulkopuolelta ja että ulkomaiset T&K-investoinnit ovat suuri työllistäjä ja kilpailukykyä edistävä tekijä Euroopassa. Erityisesti yhdysvaltalaiset yritykset lisäsivät T&K-menojaan EU:ssa 12 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2000 23 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2008 mennessä. Yhdysvaltalaisten yritysten T&K-menot ovat kymmenen kertaa suuremmat Euroopan unionissa kuin Kiinassa ja Intiassa yhteensä. Hiljattain tehty selvitys (IP/12/905) eurooppalaisista huippuyrityksistä osoitti, että julkisilla T&K-investoinneilla on selvästi myönteinen vaikutus yksityiseen T&K:hon. Positiivisia vaikutuksia saatiin mm. verokannustimista, kansallisista apurahoista, EU:n taloudellisesta tuesta sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista niin kansallisella kuin EU:n tasolla.

Horisontti 2020 on EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, jonka komissio esitteli osana ehdotustaan EU:n talousarvioksi vuosiksi 2014–2020. Vauhdittaakseen tutkimusta ja innovaatiota kasvua ja työpaikkojen syntymistä lisäävänä tekijänä komissio on ehdottanut sille 80 miljardin euron talousarviota. Nykyisen puiteohjelman (FP7) talousarvio oli 55 miljardia euroa.

Euroopan unionin tavoitteena on, että julkiset ja yksityiset tutkimusmenot yhdessä olisivat 3 % suhteessa BKT:hen vuoteen 2020 mennessä. Tätä Eurooppa 2020 -strategian pääindikaattoria olisi pikaisesti täydennettävä innovoinnin pääindikaattorilla, jota parhaillaan kehitellään.

Lisätietoja ja luettelo kärkisijoja pitävistä 50 yrityksestä: MEMO/12/948.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät vuoden 2012 raportista ”EU Industrial R&D Investment Scoreboard”, vuoden 2012 kyselystä ”EU Survey on R&D Investment Business Trends” ja muista IRMA:n (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis) raporteista:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Tutkimus liiketoiminnan T&K-investointien kansainvälistymisestä ja analyysi niiden taloudellisista vaikutuksista:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Lisätietoja Horisontti 2020 -aloitteesta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Lisätietoja innovaatiounionista:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88

Monika Wcislo (+32-2) 298 65 95


Side Bar