Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 december 2012

Ministrarna godkänner kommissionens förslag om minskad byråkrati vid gränsöverskridande rättstvister

Företag och konsumenter kommer att kunna lösa gränsöverskridande tvister lättare, tack vare en reform som EU:s justitieministrar godkände i dag. Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som är EU:s kommissionär för rättsliga frågor, välkomnade rådets godkännande av nya regler för att hur man fastställer vilken nationell domstol som har behörighet i gränsöverskridande rättstvister och hur domstolsavgöranden från ett EU-land ska erkännas och verkställas i ett annat. Reformen föreslogs av kommissionen år 2010 (se IP/10/1705 och MEMO/10/677).

–Reformen kommer att minska byråkratin för tusentals konsumenter och företag runtom i Europa, reducera den juridiska snårigheten och göra det lättare att bedriva affärsverksamhet på den inre marknaden. Jag riktar ett tack till det cypriotiska ordförandeskapet som hjälpt till att få de nya reglerna antagna före årsskiftet, säger Viviane Reding.

Den lagstiftning som kommissionen föreslog i december 2010 syftar till att stärka den inre marknaden och minska byråkratin. Förslaget går ut på att avskaffa ”exekvaturförfarandet” som tvingar företag att gå igenom ett tidskrävande och kostsamt förfarande i domstolar för att få ett privaträttsligt domstolsavgörande erkänt i ett annat EU-land. Att ta bort detta förfarande förväntas spara företag och konsumenter upp till 48 miljoner euro per år.

Dagens godkännande av EU:s justitieministrar följer på Europa­parlamentets ja till reformerna den 20 november 2012 (MEMO/12/875). Förordningen kommer att träda I kraft sedan den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning under de kommande veckorna, och börjar tillämpas 2 år därefter.

Mer information

EU-kommissionen – erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, vice ordförande i kommissionen och kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakter:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar