Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. decembra 2012

Ministri prijímajú reformu Komisie s cieľom obmedziť byrokraciu v cezhraničných súdnych sporoch

Vďaka reforme, ktorú dnes prijali európski ministri spravodlivosti, sa podnikom a spotrebiteľom uľahčí riešenie cezhraničných právnych sporov. Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, privítala, že Rada prijala reformované pravidlá určujúce, ktorý vnútroštátny súd má právomoc v cezhraničných prípadoch a ako sa súdne rozsudky vydané v jednom členskom štáte EÚ uznajú a vykonajú v inom členskom štáte EÚ. Európska komisia navrhla túto reformu v roku 2010 (pozri IP/10/1705 a MEMO/10/677).

„Táto reforma obmedzí byrokraciu pre tisícky spotrebiteľov a firiem v celej Európe, ako aj starosti s právnymi formalitami a uľahčí podnikanie na jednotnom trhu,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Ďakujem cyperskému predsedníctvu, že nám pomohlo zaistiť prijatie nových pravidiel ešte pred koncom tohto roka.“

Právne predpisy, ktoré navrhla Komisia v decembri 2010, sú zamerané na posilnenie jednotného trhu a obmedzenie byrokracie. Navrhuje sa v nich zrušiť nákladné konanie o vyhlásenie vykonateľnosti („exequatur“), podľa ktorého sa od podnikov vyžaduje, aby najprv prešli časovo náročným a nákladným konaním na súdoch a získali rozsudok v občianskoprávnych a obchodných veciach uznaný v inom členskom štáte EÚ. Očakáva sa, že zrušenie tohto správneho konania prinesie podnikom a spotrebiteľom úspory až do výšky 48 mil. EUR ročne.

Dnešné prijatie na zasadnutí ministrov spravodlivosti Rady EÚ nasleduje po hlasovaní Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo 20. novembra 2012, a je schválením reforiem (MEMO/12/875). Nariadenie nadobudne účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie v najbližších týždňoch a začne sa uplatňovať o 2 roky.

Ďalšie informácie

Európska komisia – uznávanie a vykonateľnosť rozsudkov

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar