Navigation path

Left navigation

Additional tools

KOMISJA EUROPEJSKA

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 6 grudnia 2012 r.

Mniej biurokracji w transgranicznych sprawach sądowych – „tak” ministrów dla reformy Komisji

Reforma ułatwiająca przedsiębiorcom i konsumentom rozwiązywanie transgranicznych sporów prawnych została dziś przyjęta przez europejskich ministrów sprawiedliwości. Wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding wyraziła zadowolenie z przyjęcia przez Radę zreformowanych przepisów określających właściwość sądów krajowych w sprawach transgranicznych oraz sposób uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych jednego państwa członkowskiego w pozostałych. Reforma ta została zaproponowana przez Komisję Europejską w 2010 r. (zob. IP/10/1705 i MEMO/10/677).

„Ta reforma oznacza mniej biurokracji dla tysięcy konsumentów i przedsiębiorstw w całej Europie. Oszczędzi wielu osobom komplikacji prawnych i ułatwi prowadzenie interesów na jednolitym rynku”, przekonuje wiceprzewodnicząca i komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding. „Bardzo dziękuję prezydencji cypryjskiej za zadbanie o to, aby nowe przepisy mogły być przyjęte przed końcem roku”.

Przepisy zaproponowane przez Komisję w grudniu 2010 r. dążą do wzmocnienia jednolitego rynku oraz ograniczenia biurokracji. Mają one położyć kres kosztownej procedurze exequatur, zgodnie z którą, aby uzyskać orzeczenie w sprawach cywilnych i handlowych uznawane w innych państwach członkowskich, przedsiębiorstwa muszą przejść przez czasochłonne i kosztowne postępowanie w sądzie. Oczekuje się, że zniesienie tej procedury administracyjnej pozwoli przedsiębiorcom i konsumentom na oszczędności nawet do 48 mln EUR rocznie.

Dzisiejsze przyjęcie reformy podczas posiedzenia ministrów sprawiedliwości w Radzie UE poprzedzone było głosowaniem Parlamentu Europejskiego nad zatwierdzeniem tej reformy dnia 20 listopada 2012 r. (MEMO/12/875). Rozporządzenie wejdzie w życie z chwilą publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w najbliższych tygodniach, natomiast jego stosowanie rozpocznie się dwa lata od publikacji.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – uznawanie i wykonywanie wyroków

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Strona internetowa Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarza UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar